Hoppa till innehållet

Missat låspatent ökar risken för inbrott

Låstillverkaren Dormakaba har på grund av en administrativ miss förlorat kopieringsskyddet för metallbitar man gör nycklar av till låsen i serien Dorma DMS. Det betyder att vem som helst kan göra kopior på nycklarna.

Publicerad

Enligt Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers Riksförbund, SLR, öppnar missen för att nycklar till lås i den serien nu kan kopieras lagligt utan kontroll. SLR är kritiskt till hur Dormakaba hanterat informationen kring situationen och att företaget inte erbjuder alla sina kunder nya lås.

– Krasst sett kommer det att bli möjligt för alla som till exempel utför rut- och rot-tjänster i de hem som har dessa lås att kopiera samtliga nycklar som tillhör detta hushåll. Detta utan att den som kopierar nycklarna eller nyckeltillverkaren gör något olagligt, säger Benny Jansson, ordförande i SLR.

Peter Larsson, som är vd på Dormakaba i Sverige, tycker inte att låssystemet blir mindre säkert på grund av att patentet gått ut.

– Patentsystemet har inte i sammanhanget den säkerhetsrelaterade betydelse som gjorts gällande, och det innebär inte någon egentlig förändring beträffande att kopiera nycklarna eftersom det aktuella låset omfattas av ett licenssystem med krav på identifikation och servicekort vid beställning av nya nycklar, säger han.

Det licenssystemet gäller dock bara de nyckeltillverkare som köper sina nyckelämnen från Dormakaba. När patentet inte längre gäller kan vem som helst lagligt tillverka nyckelämnen utanför det systemet. Peter Larsson ser inte heller det som ett problem. Han menar att det finns ett avtal mellan den som har köpt ett låssystem och Dormakaba om att nycklarna inte ska lånas ut till obehöriga.

– Om man ändå känner en oro har vi tagit fram ett er­bjudande för den som vill byta ut sina lås, säger han.

Erbjudandet innebär att den som köpt ett lås under 2018 kan få ett nytt utan kostnad. För äldre lås ger företaget rabatt om man väljer att köpa nytt.