Hoppa till innehållet

Nu införs avgift för att anmäla till Arn

Allmänna reklamationsnämnden börjar ta ut en avgift på 150 kronor för den som vill anmäla en tvist med ett företag.

Publicerad

150 kronor ska det kosta att göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden i framtiden.

Beslutet är taget av regeringen och för hoppningen är att det ska minska antalet anmälningar som avvisas för att de är ofullständiga eller av andra skäl inte kan tas upp av nämnden. I samband med lagrådsremissen som ligger till grund för beslutet var bland andra Konsumentverket och Sveriges Konsumenter kritiska till att en avgift tas ut eftersom det kan uppfattas som en försämring av konsumentskyddet.