Hoppa till innehållet

Nu ska det bli lättare att laga prylarna

Krav på att det ska finnas reservdelar tillgängliga samt design som gör dem lättare att reparera ska öka livslängden på kylar, frysar, diskmaskiner, tvättmaskiner, tv- och bildskärmar.

Publicerad

Det är EU som har lagt fram förslag på att ekodesignkrav enligt Ekodesigndirektivet nu även ska omfatta resurseffektivitetskrav. Ekodesigndirektivet har tidigare främst haft som mål att göra produkter mer energieffektiva, men i takt med att produkterna blivit mer energisnåla är det nu alltså dags att ta med krav som ska öka livslängden på produkterna. Förslagen omfattar hittills kylar, frysar, tv-skärmar, bildskärmar, diskmaskiner och tvättmaskiner. Enligt förslagen ska tillverkare kunna tillhandahålla reservdelar i 7–10 år och dessa ska kunna levereras inom 15 dagar. De reservdelar som ska finnas tillgängliga är sådana som brukar gå sönder.

– Det här är ett sätt att möjliggöra att produkterna får en längre livslängd, vilket annars är svårt att ställa krav på. I ett större perspektiv är det ett steg mot att sträva efter en cirkulär ekonomi och mer resurseffektivitet, säger Lovisa Blomqvist, samordnare för ekodesign på Energimyndigheten.

Designkrav för lättare lagning

Enligt de nya kraven ska det även finnas reparations- och underhållsinformation tillgänglig för att underlätta reparationer. Det finns också krav på design som förenklar reparation.

– De reservdelar som finns listade för produkten ska kunna gå att ta ut utan att göra åverkan på produkten. Man ska till exempel kunna ta ut motorn i tvättmaskin, den ska inte vara så integrerad att det inte går, säger Lovisa Blomqvist.

Utöver att produkterna ska bli lättare att reparera ska de även bli lättare att återvinna. Batterier, kretskort, asbetsavfall och plast som innehåller bromerade flamskyddsmedel är exempel på delar som ska vara lätta att ta ut, så att de inte förorenar delar som ska återvinnas.

Förslagen förväntas antas som EU-förordning inom de närmsta månaderna. I framtiden kan även fler produkter komma att omfattas av liknande krav.

– Mobiltelefon är ett exempel på en produkt där det finns önskemål om att den ska hålla längre. Den innehåller även ämnen som det är viktiga att återvinna, som till exempel kobolt, säger Lovisa Blomqvist.