Hoppa till innehållet

Nya anmälningar kopplas till skandalbyrå

Rive Juridiska byrå la ner verksamheten i våras efter hot om miljonvite för vilseledande marknadsföring. Nu riktas liknande anklagelser mot flera juristbyråer med koppling till företaget.

Publicerad

Arbetsrättsexperten lockar sina kunder med gratis bedömning av ärenden.

Arbetsrättsjuristerna Rive lovade hjälpa människor som hamnat i konflikt med sin arbetsgivare. Det slutade i många fall med räkningar på ibland flera hundra tusen kronor för ospecificerade timarvoden till jurister och för resor med privatflyg. I våras toppade byrån Råd & Röns Svarta listan över företag som inte följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer. Några månader senare försattes den i konkurs efter att Konsumentverket bedömt att Rive Juridiska byrå inte levt upp till de krav som Patent- och marknadsdomstolen i en dom ställt på hur företaget skulle upplysa sina kunder om vad tjänsterna kostade.