Hoppa till innehållet

Nytt steg mot stopp för PFAS

All onödig användning av PFAS-kemikalier ska förbjudas i EU inom några år om svenska myndigheter får som de vill.

Publicerad

PFAS kan till exempe finnas i pizzakartonger.

Trots att PFAS – högfluorerade ämnen – är skadliga för miljön och flera av dem är konstaterat hälsoskadliga används de i dag brett. Gemensamt för alla PFAS, som skapats för att hjälpa till att stöta bort vatten, fett och smuts, är att de inte bryts ner i miljön. Det kommer därför att dröja länge även efter att ämnena fasats ut innan vi människor slutar exponeras för dem. De finns bland annat i livsmedelsförpackningar, friluftskläder och olika typer av skönhetsprodukter.

När Kemikalieinspektionen tillsammans med Livsmedelsverket tidigare i år gick igenom 60 olika matförpackningar – hämtmatslådor, tallrikar och paket till mikropopcorn – hittades PFAS i flera av dem.

Nu har Kemikalieinspektionen tillsammans med flera andra europeiska myndigheter lämnat in en så kallad avsiktsförklaring till EU:s kemikalimyndighet om att förbjuda all användning av PFAS-kemikalier som inte är nödvändiga för samhället.

Bert-Ove Lund, toxikolog och strategisk rådgivare på Kemikalieinspektionen.

– Grundprincipen är att allt ska bort om producenterna inte kan visa att det är samhällsnödvändigt och det pågår nu ett arbete med att ta fram kriterier för vad som är nödvändigt, säger Bert-Ove Lund, toxikolog och strategisk rådgivare på Kemikalieinspektionen till Råd & Rön.

Vad skulle kunna utgöra en sådan samhällsnytta?

– Det är enklare att vända på resonemanget och konstatera att det inte är samhällsnödvändigt i exempelvis livsmedelsförpackningar, men inom till exempel sjukvården finns det små användningsområden som även tidigare har beviljats undantag, svarar Bert-Ove Lund.

Avsiktsförklaringen ska inom ett år följas av ett lagförslag och tanken är att förbudet ska träda i kraft 2025.

När Råd & Rön för något år sedan testade skaljackor visade testet att en majoritet av jackorna innehöll PFAS- ämnen. Glädjande nog visade testet också att flera modeller utan de utskällda kemikalierna ändå lyckades få höga betyg för sin vattentäthet.