Hoppa till innehållet

Rives konkursförvaltare driver mål vidare

I konkursen lämnade Rive juridiska byrå nära 100 rättstvister efter sig, de flesta avslutas av konkursförvaltaren men några drivs vidare. 

Publicerad

Konkursboet efter Rives juridiska byrå driver vissa mål vidare men avslutar andra.

Efter miljonvite från Konsumentverket sattes Rive Juridiska Byrå i konkurs tidigare i vår. Byrån har uppmärksammats för att kunder har fått räkningar på ibland flera hundra tusen kronor för jurister som bland annat flugit privatplan till förhandlingar runt om i landet. Företaget toppade också Råd & Röns Svarta listan i februari.  

I konkursen lämnade företaget en lång rad rättstvister efter sig där kunder ställt krav på att få pengar tillbaka, men också sådana där företaget ställt krav på att kunden ska betala räkningar. Konkursförvaltaren Pierre Pettersson på Cirio Advokatbyrå uppskattar att det sammanlagt rör sig om mellan 70 och 90 pågående mål vid olika tingsrätter. I de flesta av dem har han valt att inte låta konkursboet träda in som motpart och driva ärendena vidare. 

– I några av målen, framför allt där konkursbolaget menar att de har en fordran mot motparten, har vi haft kontakter med motparten och på ett eller annat sätt löst frågan. Antingen genom att träda in i processen eller genom att lösa det direkt med motparten. Men i majoriteten av fallen har jag av olika skäl bedömt att det inte finns förutsättningar att driva kraven vidare, säger han.  

I de ärenden där krav ställts mot Rive får de personerna i stället anmäla sina krav direkt till konkursförvaltaren på samma sätt som andra fordringsägare i konkursen.