Hoppa till innehållet

Så elsäkrar du din sommar

Soliga dagar och långa kvällar – då behöver såväl poolpump som infravärmare ström i trädgården. Vi tipsar om hur du säkrar elen inför sommaren.

Publicerad
Uppdaterad

Ei saa peittää, den finska frasen för ”får ej övertäckas” gäller definitivt för sommarens infravärmare på terrasser och balkonger. De ska inte ens stå nära något brännbart. Om infravärmaren ska stå under bar himmel krävs minst IP-klass 23, ska den däremot stå väl skyddad under altantak räcker IP21. Köper du en infravärmare utan stickpropp måste en behörig elektriker installera den.

Jord och ­jordfels­brytare

Alla elektriska apparater du an­vänder utomhus, från belysning till elmotorsåg, ska vara anslutna till jordade eluttag som är monterade utomhus. Du får aldrig dra en el­kabel från ett ojordat uttag inomhus ut i trädgården. Att även använda jordfelsbrytare ökar säker­heten ytterligare. Moderna hus har jordfelsbrytare installerade. Saknas det i ditt hus finns det portabla jordfelsbrytare att köpa för några hundralappar.

Koll på kablar

Förlängningskablar som används utomhus ska tåla vatten och damm, titta efter minst IP-klass 44 i affären. IP-standarden visar hur mycket skydd el­produkter har mot till exempel damm och vatten. Ju högre siffor desto mer skydd. Kontrollera kablar och stickkontakter första gången du använder dem för säsongen. Är de nötta och visar synliga sprickor eller andra fel är de redo att kasseras. Utsätt inte elkablar för onödig påverkan, låt dem löpa fritt utan att skava mot vassa hörn eller under boddörrar.

Åskan går

Blixten tar sig oftast in i huset via el- eller telenätet. Dra ur sladden till ansluten el- och teleutrustning när åskan går och även innan du reser bort. Blixtnedslag kan skada ledningar och komponenter utan att det märks, så kallad krypström kan uppstå och orsaka brand flera dagar eller veckor senare. Om du inte har jordfelsbrytare och en säkring går i samband med åska bör du därför låta en elektriker se över husets elinstallation.

Klipp försiktigt

Om du använder vassa verktyg som elgräsklippare eller elhäcksax – håll noga koll på var kabeln är så att du inte ­klipper av den. Om du ändå råkar skada kabeln med kniven, försök inte laga den med eltejp eller liknanden, utan kassera den. Ha bara kabeln liggande utomhus när den används, lägg tillbaka den direkt när du har klippt klart. Då minskar både risken för elolycka och att någon i familjen snubblar på kabeln.

Akta luftledningar

Titta upp en extra gång när du metar med långa spön från land, så att det inte finns en luftledning ovanför dig. Dödsolyckor har skett när fiskespön kommit för nära luftledningar med starkström. Var även aktsam när barn och barnbarn flyger drake, inga luftledningar får vara nära draken.

Så funkar jordfelsbrytaren

En jordfelsbrytare jämför strömmarna i fasen och neutralledaren (nollan). Om strömmarna skiljer sig mer än det förinställda värdet löser skyddskretsen ut och bryter strömmen. För personskydd är värdet 30 milliampere och skyddskretsen ska lösa ut inom 30 millisekunder.