Hoppa till innehållet

Så fraktar du kistan utomlands

Många som flyttat till Sverige och lämnar jordelivet här vill bli begravda i sina hemländer. Men att transportera en avliden kan bli både dyrt och krångligt. Här är det du behöver veta.

Publicerad

Krav på läkarintyg

För att kunna frakta en avliden persons urna eller kista utomlands krävs tre intyg från den svenska sjukvården: kopia av dödsorsaksintyg, kopia av dödsbevis och något som kallas smittoriskintyg – ett bevis på att den som dött inte bar på någon smittsam sjukdom. Dessa intyg krävs för att begära utförselintyg och passersedel – en slags passhandling för den avlidne – från Skatteverket, som godkänner att kroppen får föras ut ur Sverige.

Mottagare måste finnas

Det måste finnas en person i landet dit urnan eller kistan ska fraktas som kan stå som mottagare. Annars är det inte möjligt att få frakten godkänd varken av flygbolaget eller av mottagarlandet. Mottagaren kan också vara en begravningsbyrå. I landet där begravningen ska ske är det många praktiska detaljer som måste ordnas: transporter, gravsättning och gravplats.

Transport

För att få transportera en kista krävs intyg från mottagarlandet, mot svarande den passersedel du får från Skatteverket i Sverige. Detta ansöker du om hos mottagarlandets konsulat och skickar med alla svenska intyg översatta till ett av mottagarlandets officiella språk. Här kan det uppstå krångel. Vill du skicka en avliden person till ett land där det till exempel pågår en konflikt eller där landet har ett väldigt krångligt rättssystem kan det ta lång tid att få alla handlingar på plats.

Dubbla kistor

Vid transport utomlands måste den avlidne – enligt lag – transporteras i en kista som fukt inte kan tränga in i och som har absorberande material invändigt. Denna tjänst köper du, via begravningsbyrån, av företag som är specialiserade på så kallad kistläggning. Den avlidne placeras i en kista av zink, tätad med silikon, som i sin tur läggs i en träkista. Ett intyg utfärdas att zinkkistan tätats ordentligt. Kistan måste sedan ha flygemballage, om det handlar om flygtransport. För en urna är reglerna inte alls lika strikta. Den kan du i många fall få ta med dig som handbagage.

Kostsam frakt

Jämfört med en begravning i Sverige kan det bli väldigt dyrt att begrava någon utomlands. Ju längre bort desto dyrare, eftersom den stora kostnaden är själva transporten. Flygbolagen tar betalt per kilo. Med zinkkista och flygemballage får du räkna med minst 150 kilo för en kostnad på upp till 200 kronor per kilo. Dessutom tillkommer kostnader för transporter till och från flygplatserna och för själva kistorna. Prislappen kan landa på långt över 50 000 kronor. Inom Europa går det att skicka en kista med bil, vilket inte nödvändigtvis blir så mycket billigare. Den begravningsavgift du har betalat som en del av skatten i Sverige täcker normalt inte begravning utomlands, men du kan vända dig till den avlidnes kommun och ansöka om att få använda den.

 

Liten risk

Det finns exempel på urnor som har kommit bort på posten, men enligt begravningsbyråerna är det mycket ovanligt att något går fel när en urna eller kista skickas till ett annat land. De problem som kan uppstå är oftast byråkratiska och ställer till det tidsmässigt. Eller så får du inte tillstånd att skicka kistan – så är det till exempel ofta när det gäller Somalia.

 

400 ansökningar

Det är väldigt få av dem som avlider i Sverige som begravs i ett annat land. 2018 kom drygt 400 ansökningar in till Skatteverket om att transportera en kropp ut från landet. På den nivån har det legat i många år.

 

Ta hjälp av proffs

I dag finns en rad begravningsbyråer i Sverige som bistår vid utlandsbegravningar. Priserna kan variera, så se till att begära offert och – om det finns tid – jämföra priserna. Pappersarbetet är krångligt, så det kan det vara skönt att ta hjälp.