Hoppa till innehållet

”Facebook är vår tids sorgband”

Graven har alltid varit en naturlig plats att sörja nära och kära som gått bort. Men sörjandet sker numera inte bara på kyrkogården. I takt med att ­sociala medier har klivit in i våra liv har sorgen även flyttat ut på nätet.

Publicerad

Fördelen med sociala medier är att sörjande där kan hitta andra i samma situation.

Charlotte Frycklund är svenska kyrkans sociala medier-präst. Hon hanterar Svenska Kyrkans nationella konton på ­Facebook och Twitter. Foto: Magnus Aronsson

Idag använder 83 procent av alla svenskar från tolv år och uppåt sociala medier, och över hälften – 63 procent – använder sociala medier varje dag. Vanligast är fortfarande Facebook som 76 procent använder. I takt med att sociala medier har blivit en del av vår vardag har det uppstått ett behov av att hantera den information som finns där efter att användaren gått bort.

I början av Facebooks tid låg profilen bara kvar och vännerna kunde få uppmaningar om att gratulera den bortgångne på födelsedagen. Efter­som anhöriga tyckte att det här var obehagligt uppmanade Facebook användarna att ge inloggningsuppgifterna till en person de litade på, som sedan kunde ta bort kontot om det behövdes. Men i dag finns det även möjlighet att göra om sidan till en minnessida, där anhöriga kan dela minnen med varandra.

– Vi människor behöver ritualer, det finns i alla samhällen och kulturer. Nu när vi tillbringar mycket tid på sociala medier behövs ritualerna även där, säger Charlotte Frycklund, som arbetar som präst på sociala medier inom Svenska Kyrkan sedan ett år tillbaka.

Hon tycker att alla ska berätta för anhöriga vad de vill ska hända med deras konton när de går bort och anser att det är en bra idé att göra om Facebooksidan till en minnessida, där anhöriga kan få sörja.

Som sociala medier-präst har Charlotte Frycklund hand om Svenska Kyrkans nationella Facebook- och Twitterkonto, och finns där för att svara på frågor och möta människor. Hon säger att människor sörjer också på sociala medier och att dessa kan vara ett verktyg att hantera sorgen.

– På sociala medier kan man samla människor som inte skulle ha samlats geografiskt. Rent rituellt, som präst, skulle det vara bra om man kunde erbjuda en samlingsmöjlighet på årsdagar, till exempel ”klockan sex tänder vi ett ljus”. Ibland har man inte tid att åka i väg, men man kan dela en stund av stillhet. I dag kan man på Facebook ha insamlingar till ett välgörande ändamål på sin födelsedag, det skulle vara bra om man kunde göra det till någons minne också, säger hon.

Charlotte Frycklund har själv erfarenhet av att gå igenom en stor sorg. År 2002 förlorade hon sitt förstfödda barn när det vara var några ­dagar gammalt. Hon säger att hon då fann stöd på internet.

– Jag kände ingen som hade förlorat ett barn, men på nätet fanns de. I dag finns det Facebookgrupper för olika sörjande. Där finns grupper för dem som har förlorat ett barn eller en anhörig till självmord. Jag tycker inte att man ska vara rädd för att använda sociala medier för att hantera sin situation. Du kan prata med någon som har haft samma upplevelser som dig och det finns alltid någon där, även mitt i natten, säger hon.

Det är lätt att avfärda sociala medier som ytligt och det kan kännas futtigt att klicka tumme upp eller hjärta till en vän vars nära anhörig har gått bort. Men Charlotte Frycklund tycker inte att det är banalt att skicka ett hjärta.

– Jag tror att de där hjärtanen är ett kitt som tar oss igenom sorgen. Det blir lättare att prata med någon om man har skickat det där hjärtat. När vår son dog var det nästan så att vi gick över till andra sidan gatan för att undvika att prata med någon som inte visste vad som hänt. Facebook är som vårt nya sorgband, ett sätt att tala om för människor att man har sorg, innan man ses. Då slipper man det råa ögonblicket, med rösten som inte bär när man ska berätta. Det kan också vara lättare för folk att ta kontakt på Facebook, man känner inte att man stör utan den anhörige kan svara när den känner för det, säger hon. 

Sociala medier efter döden

De flesta sociala medier-konton lever vidare efter att vi har gått bort. Så här ser du till att de hanteras som du vill. 

Facebook

Din Facebooksida kan omvandlas till en minnes­sida eller tas bort. Facebook rekommenderar att du utser en efterlevande kontaktperson, som kan hantera kontot efter döden. När kontot gjorts om till en minnessida kan kontaktpersonen till exempel fästa inlägg på tidslinjen, svara på nya vänförfrågningar och uppdatera profilbilden. Personen kan inte logga in på kontot, ändra något som har delats, läsa privata meddelanden, ta bort vänner eller göra nya vänförfrågningar.

Så gör du: För att välja en efterlevande kontakt­person: Gå till inställningar, välj ”allmänt” och ”hantera konto”. Där kan du välja en familjevän eller nära vän som kan sköta ditt konto när du har gått bort. Om du vill ta bort en närståendes Facebook: Gå till Facebooks hjälpcenter, välj ”hantera konto” och sedan ”inaktivera eller ta bort ditt konto”. Om du inte är den efterlevande kontaktpersonen krävs det att du skickar in personens dödsattest eller något annat som bevisar att din närstående har gått bort.

Instagram

Även ditt Instagramkonto kan göras om till en minnessida, eller tas bort. På minnessidan ligger den bortgångnes inlägg kvar. Man kan inte anmäla en efterlevande kontaktperson, utan det krävs att en anhörig lämnar in en begäran om att kontot görs om till minnessida eller tas bort.

Så gör du: Gå till Instagrams hjälpcenter, välj ”sekretess- och säkerhetscenter”, sedan ”anmäl något” och därefter ”andra typer av anmälningar”.

Twitter

En familjemedlem eller en auktoriserad företrädare för den avlidne kan avaktivera en avliden persons Twitterkonto. Du kontaktar då Twitter och berättar vem du är och vem det är som har gått bort. Efter att du har kontaktat dem får du instruktioner för hur du ska gå vidare. Twitter kan även ta bort konton som är inaktiva under en längre tid.

Så gör du: Gå till https://help.twitter.com/forms/privacy

Google, Gmail och Youtube

Google har en tjänst som gör det möjligt för dig att förbereda ett meddelande som skickas till en betrodd kontakt om du har varit inaktiv under en längre period. Närstående kan kontakta Google direkt och be dem stänga ner avlidna släktningars konton.

Så gör du: För att förbereda meddelande till betrodd kontakt, gå till Google accounts och tryck på ”hjälp” längst ner på sidan. Klicka sedan på ”hantera ditt Googlekonto” och där­efter ”om hantering av inaktiva konton”.

Snapchat och Whatsapp

Varken Snapchat eller Whatsapp har några uppgifter kring hur man som anhörig går till väga om någon när­stående har gått bort.