Hoppa till innehållet

Ta hand om din släckare

Minst en brandsläckare bör finnas i varje hem. Vi berättar vad som skiljer mellan olika varianter och hur du bäst tar hand om din släckare.

Publicerad

1818 uppfanns den första moderna brandsläckaren av engelsmannen George William Manby. Den bestod av ett kopparkärl med drygt 13 liter kaliumkarbonat, även kallat pottaska, som packats med tryckluft. Släckaren på bilden är av nyare modell.

Kontrollbehov

Minst var tredje månad bör du kolla att släckaren är plomberad, placerad ­synligt och oblockerat och att instruktionen är läsbar och vänd utåt. Se tillverkarens anvisningar för tidsplanen över mer omfattande översyn av servicetekniker. En pulversläckare demonteras vart tionde år för byte av släckmedel. För vattensläckare gäller vart femte år.

Inte bara röd

Röd är den traditionella färgen. I allmänna utrymmen ska brandsläckarna vara just röda för att lättare kunna hittas i en kaosartad brandsituation. I hemmet, där de boende vet var brandsläckaren finns, är färgen inte lika viktig. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, resonerar som så att den iögonfallande färgen kan göra att människor av estetiska skäl placerar den längst in i garderoben eller inte skaffar någon brand­släckare alls. Då är det bättre att ha en diskret designad modell lätt åtkomlig.

Många olika typer

Det finns olika typer av släck­medel, med för- och nackdelar. Vatten fungerar bra mot glödbränder i till exempel trä och tyg, men har dålig ­effekt på brand i bensin och kan vara livsfarligt på brinnande oljor. Skummet i skumsläckaren består av vatten och kemikalier som får vattnet att löddra sig, vilket ökar kyl­effekten och gör att det fungerar mot brand i bensin. Det finns även nischade brandsläckare, till exempel halonsläckare som använder en viss typ av kolväten. De är effektiva men ­miljöfarliga och får därför bara användas i stridsfordon och på flygplan.

På utväg

Varje hem bör ha minst en handbrandsläckare. Om din bostad har flera plan kan det vara bra att ha flera. De ska vara placerade synligt, i an­slutning till ytterdörr eller annan utgång. Du ska inte behöva gå in för att få tag på brandsläckaren, den ska vara placerad ”på vägen ut”. Helst ska den vara uppsatt på väggen, så att bärhand­taget hamnar cirka 90 centimeter över golvet.

Pulver rekommenderat

I hem och fritidshus rekommenderas pulversläckare med sex kilo pulver. Pulvret består av olika salter och är det släckmedel som har högst släckkapacitet per kilo. Det leder heller inte ström, vilket gör att du kan släcka bränder i elektriska apparater. Nackdelen är att pulvret tränger in överallt. Känslig elektronik kan ta skada och det kan krävas sanering. Pulversläckaren ska vara godkänd enligt standarden SS EN 3–7, vilket ska stå tydligt på produkten.

Koreansk eldvas

Brandsäkerheten är eftersatt i Sydkorea och bränder med flera dödsoffer är ett åte­rkommande problem. Samsung, som erbjuder hemförsäkringar i sitt hemland, upptäckte att 58 procent av hushållen saknade brandsläckare. För att få in dem i hemmen utvecklade företaget en vätskefylld blomvas som ska kastas mot elden. Vasen, som fått namnet Firevase, har ett tjock yttre lager fyllt med kalium­karbonat. Reklamfilmen för Firevase blev en viral succé, med över åtta miljoner visningar.