Hoppa till innehållet

Råd&Rön använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen.

Så undviker du hantverkartrubbel

Teckna skriftliga avtal och betala först när jobbet är gjort. Det är två viktiga saker att tänka på när du ska anlita en hantverkare.

Publicerad

Skriftlig kommunikation rekommenderas för den som vill undvika problem när en hantverkare anlitas.

Drygt 100 hantverkare ligger på Svarta listan efter att inte ha följt Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer. Problem med hantverkare är, tillsammans med köp av begagnade bilar, också ständigt återkommande i toppen när Konsumentverket rankar de vanligaste klagomålen. Men det finns tips för att undvika att hamna i trubbel. Adam Dahlin är konsumentvägledare på Konsumentverkets Hallå konsument och har ofta kontakt med personer som har fått problem i samband med till exempel renoveringar. För att undvika strul tycker han att det är viktigt att vara noggrann när man planerar det arbete som ska utföras.
– Ska du göra något så börja med att kolla med kommunen vad du behöver för lov för att bygga det du har tänkt göra. Sedan är det bra att ta in offerter från några olika hantverkare och jämföra priserna, säger han.

Adam Dahlin.

För att priserna i offerterna ska bli rättvisande är det viktigt att man tydligt har beskrivit jobbet som ska utföras.
– Sedan är det bra att se om det finns referenser eller omdömen kring företaget, om folk är nöjda med arbetet och om hantverkarna blir klara i tid och sådana saker, säger Adam Dahlin.

Han tipsar också om att det är bra att kontrollera med Skatteverket att hantverkaren är godkänd för F-skatt. Om företaget är det har det ansvar för att skatt betalas in. Om du anlitar en hantverkare med A-skatt är det du som har ansvar för skatten. Extra viktigt är det för dig som tänker använda det så kallade Rot-avdraget, eftersom det kräver att hantverkaren är godkänd för F-skatt.

Beroende på vilken typ av jobb det är som ska utföras är det sedan viktigt att kontrollera om hantverkaren är behörig, auktoriserad eller certifierad för det arbete som ska utföras. Det är särskilt viktigt för el- och VVS-arbeten. I faktarutan här intill hittar du länkar till webbplatser där det går att söka efter enskilda företag, för att se vilka arbeten de är godkända för. Men be också att få se på aktuella intyg direkt av hantverkaren.

Efter kontrollerna återstår det som Adam Dahlin tycker är viktigast för att slippa problem.
– Avtalet. Där måste det framgå vad som ska göras, när det ska påbörjas, när det ska vara färdigt, vad jag ska betala och hur betalningen ska ske, säger han.

Här är det enligt honom bäst om man kommer överens om att man inte ska betala i förskott.
– Om man betalar i förskott förlorar man ett viktigt påtryckningsmedel om något skulle gå fel och om man inte är överens. Har man redan betalat är det mycket svårare att kräva tillbaka pengar än vad det är att hålla inne med betalning, säger Adam Dahlin.

Vill man göra ett Rot-avdrag är det viktigt att det finns med i avtalet och att det framgår vem som står för kostnaden om avdraget inte skulle bli godkänt.

Han tipsar om att Konsumentverket har ett färdigt hantverkar­avtal på sin hemsida, det så kallade ­Hantverkarformuläret, som man kan använda när avtalet ska skrivas. Han uppmanar också till att så mycket som möjligt av kommunikationen mellan kunden och hantverkaren ska ske skriftligt via till exempel e-post. Det för att det i efterhand ska gå att se vad man kommit överens om.
– Om man kommer överens om något via telefon är det bra att bekräfta det via sms eller mejl, så att man är säker på vad man har kommit överens om, säger Adam Dahlin.

Dyker det upp större förändringar under arbetets gång tycker han att man ska skriva ett tilläggsavtal.
– Ofta är det så att man kommer överens om något under arbetets gång utan att ta det skriftligt och då blir det problem med bevisfrågan om man blir oense om vad det är man har kommit överens om egentligen.

Om något går fel under arbetets gång är det viktigt att dokumentera felen med till exempel foton.
– Det är du som konsument som måste visa att något har gått fel, säger Adam Dahlin.

Han tycker att det också kan vara bra att ta in en extern besiktningsman om man är oense eller om det är ett större arbete i till exempel ett våtrum. 

LÄS MER: Råd & Röns Svarta listan

Sajterna som ger dig koll

Svarta listan

På Råd & Röns Svarta listan hittar du hantverkare som inte följt Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer. Det betyder att du kan behöva gå till domstol om du vill få rätt om ni inte kommer överens. Här hittar du den: radron.se/svarta-listan

Grundinformation

Det finns många sajter där du kan få reda på grundläggande information om företaget du tänker anlita. Här hittar du allmän information om före­taget, som namn på befattnings­havare och senaste boksluts­resultaten. Mot en avgift kan du även läsa årsredovisningar eller begära kreditupplysning. Ett företag med stora skulder riskerar att gå i konkurs och då har du ingen att ställa till svars om något skulle gå fel. Två exempel på sajter är: allabolag.se solidinfo.se

El

Elsäkerhetsverket är myndigheten som fastställer kraven på elinstallatörer och hur elektriska starkströms­anläggningar ska vara utförda. Här kan du hitta företaget du tänker anlita för att se behörigheter det har:
elsakerhetsverket.se/kolla-el­foretaget

VVS

Säker Vatten är ett servicebolag för VVS-branschen. Bolaget har branschregler som auktoriserade VVS-företag är skyldiga att följa. För att få en auktorisation ställs bland annat krav på utbildade montörer, samt att ­företaget åtar sig att följa Säker Vattens regler. Här kan du söka på företagsnamn och se vilka som är auktoriserade: sakervatten.se

Våtrum

Stiftelsen Golvbranschens Våtrumskontroll (GVK) utfärdar behörighet för arbetsledare, golvläggare och plattsättare. De ska först ha genomgått relevant gymnasieutbildning eller motsvarande och kan sedan gå GVK:s specialkurser för att få ­behörighet. Här kan du se om ett företag är ­auktoriserat: gvk.se

Byggkeramikrådet (BKR) har egna branschregler för våtrum. De företag som registreras som behöriga har rätt att utfärda Byggkeramikrådets kvalitets­dokument till kunden. Behörig­het innebär att minst en våtrumsansvarig arbetsledare, plus personal som utför tätskiktsarbeten, ska ha genomgått BKR:s kurser. Här kan du söka på företag: bkr.se

Målare

Företag anslutna till Måleriföretagen omfattas av en garanti som branschorganisationen står för. Den innebär bland annat att företagen som är medlemmar har förbundit sig att följa Arns beslut om en tvist skulle uppstå. Om de inte gör det anlitar Måleriföretagen en ny firma som gör färdigt jobbet för en kostnad upp till två ­prisbasbelopp, ungefär 94 000 kronor.
maleriforetagen.se