Hoppa till innehållet

Siffermiss gav p-bot

Slarv med registreringsnumret vid sms-parkering kan ge hundratals kronor i böter, eller stanna vid en avskriven p-bot. Allt beror på var du har parkerat.

Publicerad

Det är viktigt att inte slinta med fingrarna när du sms-parkerar. Det fick Anna-Karin Bränd bittert erfara när hon parkerade i Uppsala nyligen. I det sms hon skickade för att betala sin p-avgift förväxlade hon siffran 9 med siffran 6 i bilens registreringsnummer. Det resulterade i en p-bot på 500 kronor, trots att hon betalt avgift för parkering.

Anna-Karin Bränd överklagade parkerings­anmärkningen till Polisen som är den instans som hanterar parkeringsärenden för parkeringar på allmän plats. Polisen avslog överklagan med motiveringen att hon själv är ansvarig för att se till att bilens registreringsnummer registrerats korrekt enligt Trafikförordningen och det avtal som hon ingått med bolaget som står för sms-tjänsten. Att hon betalat ses inte som en förmildrande omständighet.

– Du har ett strikt eget ansvar att se till att det blir rätt och det är det som vi går på, säger Sofie Ericsson som är handläggare för parkerings­ärenden i region Mitt hos Polisen.

 

634 miljoner

... kronor obetalda ­parkeringsskulder registrerades hos kronofogden 2015 – en ökning med 2,4 miljoner jämfört med 2014.

 

Liknande fall har prövats tidigare. Då har den felskrivande bilisten fått rätt i tingsrätten men inte i den högre instansen hovrätten. Hovrätten anser att man som parkerande har ett ”långtgående ansvar” för att lämna rätt registreringsnummer, och det är hovrättsdomen som polisen nu lutar sig mot i sin bedömning.

Hade Anna-Karin Bränd däremot parkerat i något av Uppsalas parkeringshus, där kommunen är ansvarig, hade saken varit en annan.

– Hade det varit något av våra garage, och det varit en siffra fel, hade vi tagit bort den p-boten, säger Petter Wallgren som är enhetschef på parkeringsövervakningen i Uppsala. 

 

Parkeringstvist kan prövas av ARN

Parkeringsärenden har tidigare varit hänvisade till domstol vid tvister. Men numera tar även Allmänna reklamationsnämnden, ARN, upp vissa typer av parkeringstvister.

ARN kan pröva parkerings­böter som tas ut på privat mark. I lagen heter den parkeringsskyltsortens böter kontroll­avgifter. Däremot prövar nämnden inte p-böter på gatan eller på allmän mark, som heter felparkeringsavgift i lagen.

En tumregel är att nämnden inte prövar ärenden där det är kommunen som fastställt parkeringsavgiften. Det har ingen betydelse om kommunen anlitat ett privat bolag för att utfärda p-böterna.

Men reglerna är inte glasklara. När det gäller till exempel ett parkeringshus som drivs av en kommun tittar nämnden på förutsättningarna i varje enskilt fall för att se om ärendet kan prövas eller inte. Orsaken är att det fortfarande inte finns tillräckligt mycket praxis på området som nämnden kan luta sig mot.

Summan som tvisten gäller måste vara över 500 kronor för att ARN ska ­behandla den.