Hoppa till innehållet

Råd&Rön använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen.

Släng skräpet på rätt ställe

Att källsortera rätt är viktigt för att materialet ska kunna återvinnas på bästa sätt. Men var lägger man egentligen kuvert och värmeljus? Vi guidar dig bland återvinningskärlen.

Publicerad

ettPapper

Hit hör bland annat fling-, mjölk- och juicepaket samt olika påsar av papper, till exempel mjölpåsar, sockerpåsar och bärkassar. Wellpapplådor och presentpapper sorteras också som pappersförpackningar. Om en pappersförpackning har en plastkork, till exempel en sådan som sitter på många mjölkpaket, ska korken tas av och sorteras som plast. Den lilla plastringen, som sitter fäst under korken, behöver du dock inte ta bort. Platta gärna till förpackningarna så att de tar mindre plats, även i insamlingsbehållaren.

Metall

Här sorterar du till exempel konservburkar, tuber, sprejburkar och aluminiumfolie. Metallförpackningar ska källsorteras var för sig. Knycklar du ihop aluminiumfolie i en metallburk riskerar aluminiumet att blandas med andra metaller under återvinningen och smältas ner i stället för att återvinnas. Glöm inte att återvinna mindre metalldelar som kapsyler, skruvkorkar och lock. Värmeljus ska inte lämnas på återvinningstationen. Kommunerna tar oftast emot värmeljus på bemannade återvinningscentraler. Torra och helt tömda färgburkar kan lämnas bland metallförpackningar. Men metallburkar med rester av målarfärg eller lösningsmedel räknas som farligt avfall och måste lämnas på kommunens miljöstationer, som ofta finns på återvinningscentralen.

trePlast

Till plastförpackningar räknas inte bara påsar, flaskor och burkar utan även frigolit. Chipspåsar sorteras som plast om de vecklar ut sig efter att ha blivit ihopknycklade. Metall som knycklats ihop vecklas inte ut igen. Precis som med metallförpackningar ska plastförpackningar lämnas som farligt avfall om de innehåller rester från till exempel färg eller lösningsmedel.

fyraGlas

Plocka bort metall- och plastkorkar från glasflaskorna, men ringen under korken kan sitta kvar. Även metallock på glasburkar ska tas bort och läggas i metallåtervinningen. Slarva inte med att skilja på färgat och ofärgat glas när du källsorterar. Blandas de båda minskar mängden användbart glas efter återvinningen, eftersom ofärgat glas ska vara just ofärgat. Keramik och porslin ska inte blandas med glasförpackningar på återvinningsstationen utan sorteras som grovsopor på kommunens återvinningscentral.

femTidningar

Här ingår förutom tidningar och tidskrifter även pocketböcker med mjuka omslag, kontorspapper, kollegieblock, kataloger, reklamblad och broschyrer. Du behöver inte ta loss spiraler från block eller plocka ur häftklamrar från tidningar. Dessa avskiljs med hjälp av magneter under återvinningen. Kuvert och post it-lappar innehåller klister och ska inte slängas bland tidningar, utan som hushållsavfall eller i containern för brännbart avfall. Du behöver inte ta bort fönsterrutorna på kuverten. 

 

 

Elavfall

Här ingår lysrör, glödlampor, batterier, vitvaror och elektronik som datorer, tv-apparater, mobiltelefoner, dammsugare och produkter med inbyggda batterier. Elavfall går att lämna på återvinningscentralen eller i butiken där du köpt varan. Alla produkter som har inbyggda batterier eller elsladd ska sorteras som elavfall. 

 

Grovsopor

Grovsopor är hushållssopor som är för tunga, stora eller av andra skäl inte är lämpliga att samla in i säck eller kärl. Exempel på grovsopor är trasiga möbler och tryckimpregnerat virke, samt metall och plastprodukter som inte är förpackningar, till exempel stekpannor, tvättkorgar av plast och plastmöbler. Grovsopor ska du lämna på återvinningscentralen. Flerfamiljsbostäder ska ha ett särskilt utrymme för grovsopor, eller möjlighet att lämna dem i en container.  

 

Farligt avfall

Vanliga exempel på farligt avfall i hushållssoporna är kemikalier, läkemedel och målarfärg. Färg och kemikalier ska lämnas in på en återvinningscentral eller en miljöstation, som också tar emot farligt avfall. Mediciner med utgånget bäst före-datum lämnas in till apoteken. Batterier räknas också som farligt avfall. Lösa batterier slängs i batteriholkar, som finns på återvinningscentralerna. Holkarna finns också ofta på återvinningsstationerna och i en del butiker.