Hoppa till innehållet

Tvister: Stressad häst sprang igenom hindren

Beslut i Allmänna reklamationsnämnden.

Publicerad

Ann-Marie köpte en häst till sin dotter för 38 000 kronor av Stein Horses AB i Norrtälje. Hästen skulle vara ”allround”, det vill säga klara olika riddiscipliner. Men när det kom till hoppning blev det svårt. Hästen var nervös och stressad inför bommar. Kom det två bomhinder i följd sprang hästen rakt igenom dem, utan att hoppa. Efter fem månader lämnade Ann-Marie tillbaka hästen. Hon fick 20 000 kronor i ersättning, men ville ha mer eftersom hästen hade kostat 38 000 kronor. Hon ville också ha ersättning för veterinärkostnader och köp av sadel – totalt 45 489 kronor. Stein Horses ville inte betala mer. Hästen hade inga problem med att hoppa över bommar när den kom tillbaka till dem. Ann-Marie hade godtagit överenskommelsen när hästen återlämnades, men anmälde ändå till Arn fem månader senare.

Arn avslår hennes krav. Man kunde visserligen förvänta sig att hästen skulle kunna hoppa över bommar, men Ann-Marie har inte skickat in något bevis för hur hästen betett sig. Enbart hennes påstående att den hade svårt att hoppa räcker inte för att nämnden ska anse att det var fel på hästen.

Beslut i nämnd för alternativ tvistlösning

Texten refererar till ett beslut från en nämnd för alternativ tvistlösning. 

Om du hamnar i en konflikt med ett företag och inte lyckas lösa den kan du anmäla ärendet för att få saken prövad. Allmänna reklamationsnämnden (Arn) har flera olika avdelningar som prövar de flesta typer av ärenden. Det finns även andra nämnder som prövar konsumenttvister, exempelvis Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd (FRN), som avgör tvister mellan mäklare och konsumenter.

Vilka nämnder som är godkända för alternativ tvistelösning avgörs av Kammarkollegiet. En lista på godkända nämnder med kontaktuppgifter hittar du här