Hoppa till innehållet

Tvister: Trasig dörr inte besiktningsfel

Beslut i Allmänna reklamationsnämnden.

Publicerad

Huset som Björn hade köpt var gammalt och hade stått obebott ett tag. Det hade legat ute till försäljning vid flera tillfällen och Anticimex AB hade besiktat det ett par gånger. Några anmärkningar på dörrar hade inte gjorts. Trots detta ramlade en altandörr av sitt fäste när Björn öppnade den för första gången och han var tvungen att beställa en ny upphängning. Björn hävdade att besiktningsmannen vid sista besiktningen måste ha missat det trasiga dörrfästet och krävde Anticimex AB på 13 688 kronor i ersättning. Företaget motsatte sig kravet och hävdade att deras besiktningsman inte hade noterat några avvikelser och att det hade gått åtta månader från den sista besiktningen till Björns tillträde. Däremellan hade det varit flera visningar och många personer hade varit i huset. Felet på dörren hade kunnat uppstå när som helst.

Arn avslår Björns krav. Ingen av parterna har kunnat bevisa när skadan uppstått och han har därför inte rätt till ersättning från Anticimex AB.

Beslut i nämnd för alternativ tvistlösning

Texten refererar till ett beslut från en nämnd för alternativ tvistlösning. 

Om du hamnar i en konflikt med ett företag och inte lyckas lösa den kan du anmäla ärendet för att få saken prövad. Allmänna reklamationsnämnden (Arn) har flera olika avdelningar som prövar de flesta typer av ärenden. Det finns även andra nämnder som prövar konsumenttvister, exempelvis Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd (FRN), som avgör tvister mellan mäklare och konsumenter.

Vilka nämnder som är godkända för alternativ tvistelösning avgörs av Kammarkollegiet. En lista på godkända nämnder med kontaktuppgifter hittar du här