Hoppa till innehållet

Tvätta utan tvättmedel

Smutsfri tvätt med kallt vatten och utan ­tvättmedel. Det ska nu bli verklighet i fler tvättstugor i Malmö.

Publicerad

I en av Malmös mest utnyttjade gemensamma tvättstugor har det tvättats utan tvättmedel på prov i drygt ett år. I stället matas tvätt­maskinerna i höghuset på Adjunktsgatan med avjoniserat – ultrarent – vatten. När vattnet kommer i kontakt med tvätten bryts jonbindningen mellan kläderna och smutsen, som sköljs ut med sköljvattnet.

– Vattnet fungerar som en magnet som drar till sig smutsen, säger Michel Legnered, som är husvärd i fastigheten.

Bakom projektet står Malmös kommunala bostads­bolag MKB, som har utfört pilotstudien som en del i sitt hållbarhetsarbete. Målet är både att minska användningen av tvättmedel för de boende och minska på energiförbrukningen för bostadsbolaget.

Maskinerna i tvättstugan är vanliga standardtvättmaskiner som kopplats upp till flera filter som i olika steg plockar bort salter och andra orenheter som finns i vattnet så att det blir rent. Tekniken kommer från det svenska ­bolaget Swatab och är egentligen inte ny, men det är först nu som det finns ett system som är tillräckligt billigt för att installera i en tvättstuga.

Efter att ha provat tekniken i ett år har MKB nu bestämt att utöka försöket till ytterligare en av bolagets cirka 700 tvättstugor. Pilotprojektet har visat att bostadsbolaget sparar energi på att slippa värma upp vatten till tvättarna.

Att rena vattnet kostar runt 1 krona per tvätt, och installationen av en reningsanläggning som kan försörja 5 tvättmaskiner kostar runt 135 000 kronor. Men systemet kräver också lite mer underhåll. Var sjätte månad måste filtren i ­systemet bytas och varje vecka måste det spolas rent.

– Vi är på gång med en version som ska ha auto­matiserad rengöring, säger Per Hansson på Swatab när Råd & Rön träffar honom i tvättstugan.

I rapporten från försöket konstaterar MKB att mottagandet från de ­boende har varit blandat, men att för få svarat på de enkäter som skickats ut för att det ska gå att dra några generella slutsatser om hur de boende uppfattar tekniken. Men MKB konstaterar att det till exempel finns en oro för hur bra tvättmetoden fungerar mot bland annat kvalster och bakterier.  Bostadsbolaget har inte gjort några egna tester av tvättresultatet, utan ­lutar sig mot ett test från Swerea IVF som utvärderat systemet och konstaterat att det har ”godkänd rengöringseffekt”.

Latifa Ahaidour använder tvättstugan varje vecka. Hon gillar att hon inte behöver använda tvättmedel, men säger samtidigt att alla hennes grannar inte är lika positiva.

Flera som hon har pratat med saknar parfym­doften som tvätt- och sköljmedel kan ge och smyger in tvättmedel tillsammans med tvätten, trots att man inte ska göra det.

När Latifa Ahaidour själv ska tvätta kläder som är hårt smutsade föredrar hon att använda tvättmedel i den intilliggande tvättstugan där det fortfarande är tillåtet.

– Om det till exempel är sportkläder som luktar mycket svett gillar jag att tvätta dem med parfym. Det är också vissa fläckar som inte för­svinner i maskinerna utan tvättmedel, säger Latifa Ahaidour.

MKB tror att en del av misstron beror på att de boende tittar på tvätten med mer kritiska ögon än vad de gjort tidigare, och poängterar i sin rapport att det är viktigt med rätt information till dem som ska utnyttja tvättstugan. 

Från fabrik till tvättstuga

Ultrarent vatten har länge använts på olika sätt inom industrin, bland annat för tvättning av olika elektronikkomponenter inom halvledarindustrin där minsta smutsrest kan orsaka fel i tillverkningen. På senare år har vattnet också använts för rengöring av husfasader och för städning på förskolor där man vill undvika att ­använda kemikalier.