Hoppa till innehållet

Råd&Rön använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen.

Viktigaste konsumentfrågorna inför EU-valet

Skärpt konsumenträtt vid köp av produkter med artificiell intelligens, längre ivslängd för prylar och tuffare regler för kemikalier. Det är några av kraven från konsumentrörelsen inför valet till Europaparlamentet den 26 maj.

Publicerad

Sveriges Konsumenter, organisationen som äger Råd & Rön, har genomfört en enkät med de nio svenska partier som i dag sitter i EU-parlamentet om hur de ställer sig till konsumentrörelsens gemen­samma rekommendationer inom fem prioriterade områden.

Frågorna är ordnade efter rubrikerna artificiell intelligens i konsumenternas tjänst, längre livslängd för produkter, förenklad hälsomärkning av mat, tillgång till mediciner till konkurrens­kraftiga priser och stopp för skadliga kemikalier. Vi har valt ut 10 av de totalt 22 frågorna i tabellen nedan.

Störst enighet mellan partierna och konsument­rörelsen finns det kring att stoppa skadliga kemikalier. Här får konsumentrörelsen fullt medhåll för alla förslag från i stort sett alla partier, även om Moderaterna till exempel efterlyser mer forskning när det gäller den så kallade cocktail­effekten. Också när det gäller hur produkter med artificiell intelligens ska hanteras får Sveriges Konsumenter stort medhåll för sin linje, även om ett antal av partierna bara delvis håller med om förslagen.

Det område där det råder störst oenighet är hur hälsomärkningen av mat ska bli bättre. Här har de flesta partier svarat att de delvis håller med i en majoritet av frågorna. Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna säger helt nej till Sveriges Konsumenters förslag om att livsmedel ska få en trafikljusmärkning, med hänvisning till att en sådan märkning inte hör hemma på EU-nivå.

De partier som i störst utsträckning ställer upp på Sveriges Konsumenters rekommendationer är Centerpartiet och Feministiskt initiativ. Båda håller helt med i 18 av de 22 frågorna och delvis med i de övriga. Minst stöd till rekommendationerna ger Kristdemokraterna, som bara svarar ja på 2 av förslagen, håller med delvis i 15 och säger blankt nej i 5. 


Klicka för att se hela tabellen! 

Europa­parlamentet

Vart femte år är det val till Europa­parlamentet då 751 leda­möter från EU:s 28 länder väljs. När Storbritannien lämnat unionen blir antalet 705. Hur många ledamöter varje land har beror på antalet invånare. Flest – 96 stycken – har Tyskland, medan Cypern, Estland, Luxemburg och Malta bara har 6 var. Sverige har 20 ledamöter.