Råd&Rön använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen.

Jag accepterar

Filmen hackar – vems är felet?

Du sitter hemma i soffan och har hyrt en film via din smart-tv. Allt börjar bra, men efter en minut börjar filmen hacka och stannar. Fel på tv:n eller hyrestjänsten? Bevisbördan ligger hos dig.

Blir det fel i en tjänst, i det här fallet filmhyran, är det du som konsument som ska bevisa att det är ett fel, och var felet ligger. Först i nästa steg, när du har ringat in den skyldige, kan du gå på företaget i fråga. Och streamade tjänster omfattas inte direkt av konsumentlagstiftningen.

– Detta är en miss i lagstiftningen, säger konsumentvägledaren Maria Wiezell på Maria WiezellSveriges Konsumenter. För en konsument är det praktiskt taget omöjligt att bevisa var felet uppstått.

Internetbaserade tjänster täcks inte direkt av den konsumenträttsliga lagstiftningen. I en promemoria från 2012, App to date, gick man igenom rättsskyddet. Ett problem med digitala tjänster som streamade filmer, appar och ringsignaler till mobilen är att man inte kan lämna tillbaka vad man köpt, det är ingen sak eller tjänst i egentlig mening.

Varken konsumentköplagen eller konsumenttjänstlagen kan alltså tillämpas på sådana produkter. Enligt den nya lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, som trädde i kraft i juni i år, undantas streamade filmer och program från ångerrätten, trots att det är ett distansköp du gör.

– Det är skillnad om du hyr en dvd-film eller får en film på ett annat fysiskt medium, till exempel en usb-sticka. Då är det ju en produkt, säger Maria Wiezell. Är det fel på en sådan kan du förstås reklamera till uthyraren direkt.

Många felkällor

Att filmen hackar kan bero på en rad faktorer: Fel på tv:n, fel på routern, fel hos kabeltv-företaget om du bor i flerfamiljshus eller paraboltillverkaren om du har en egen sådan, fel hos filmtjänsten (till exempel SF Anytime eller Netflix). 

Pengarna du har betalat via mobilen är förlorade, och kvällen förstörd. Hyr du bara någon enstaka gång kan du kanske glömma förtreten. Men händer det ofta är det förstås väldigt irriterande, och sammanlagt kan det bli en hel del pengar som du betalar utan att få något i gengäld.

På Justitiedepartementet håller man med om att det kan vara svårt att avgöra vilket företag som är ansvarigt. 

– Det kan vara negativt även för företagen att det är svårt att bevisa var felet uppstått, säger kanslirådet Linda Utterberg. I hyrfilmsexemplet är det ju inte meningen att SF ska behöva stå för ett fel som kanske orsakas av dålig internetuppkoppling från ett annat företag.

Men du är inte fullständigt utan lagligt skydd. Företagen kan inte friskriva sig från ansvar, du ska få det du har betalat för i enlighet med vad som avtalats. I App to date bedömde man att konsumentlagstiftningen kan tillämpas analogt på avtal om digitala tjänster. Det innebär att konsumentköp- och konsumenttjänstlagens bestämmelser tillämpas i kombination med avtalslagen.

Filma tv-skärmen

– Konsumenten måste naturligtvis först kontrollera sin internetuppkoppling, att den räcker för att streama filmer. Om den är tillräcklig tycker jag dock att man i första hand ska reklamera hos det företag som hyr ut filmen.

Linda Utterberg tipsar om att man kan filma tv-skärmen med sin mobil och visa att filmen hackar. Det kan man ha som bevis gentemot uthyraren.

Att få in streamade tjänster specifikt i lagstiftningen är emellertid inget som är aktuellt.

– Det finns inte på agendan hos oss i dag, säger Linda Utterberg på Justitiedepartementet. Vi har inte fått några signaler om att det är ett stort problem. Men det kan förstås ändras.

ingrid-jacobsson_byline
Ingrid Jacobsson
Text
radron@radron.se
Shutterstock
Foto
Prenumerera
pren55

Få tillgång till ALLA våra tester

 Över 100 tester gjorda i labb.
 Flera nya tester varje månad.
 Läs vår tidning digitalt.

     Beställ här >>