Råd&Rön använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen.

Jag accepterar

Ockerpriser för energideklaration?

Bo Carlsson skulle sälja sin villa i Lund och beställde en energideklaration genom Anticimex i Malmö. – Två timmars okvalificerat arbete för 5 000 kronor är lurendrejeri, säger han. Nu har han anmält ärendet till Allmänna reklamationsnämnden.

Lagkravet från 1 januari 2009, om att alla småhus ska energideklareras inför försäljning, har retat upp många villaägare. Bo Carlsson i Lund är en av dem.

Han trodde att tjänsten som han köpte från Anticimex för 4 975 kronor var ett kvalificerat uppdrag som skulle ta minst en halv dag att utföra. Men efter 37 minuters arbete "på gymnasienivå" lämnade energiexperten huset.
– Experten ställde triviala frågor och mätte fönsterytor och vindbjälklagets isolering med en tumstock. Allt han gjorde hade jag kunnat göra själv, säger Bo Carlsson.

Efter ett par veckor fick Bo Carlsson en rapport från Anticimex med förslag på energibesparande åtgärder, "standardförslag som man kan läsa i vilken artikel som helst", och med felaktiga beräkningar.
– Jag tycker att företagen utnyttjar konsumenters okunskap och en lagstiftning som jag är tvungen att följa. Allt över 2 000 kronor för en sådan tjänst måste betraktas som ocker, säger han.

Rimligt pris

Stefan Nilsson, avdelningschef på Anticimex Skåne/Blekinge, tycker att 5 000 kronor är en rimlig kostnad med tanke företagets kostnader för ackrediteringar och utbildningar och på det omfattande arbete som en deklaration innebär.
– Jobbet ute på plats tar bara runt 20 procent av tiden. Till det kommer för- och efterarbete. Tiden som experten är på plats brukar vara mellan 1–2 timmar men vi har valt att ha ett fast pris för tjänsten. Det finns de som gör jobbet per telefon för 2 000 kronor, men det finns också många som är betydligt dyrare än vi, säger Stefan Nilsson.

Exakt hur en energibesiktning ska gå till är inte reglerat, däremot finns det krav på vad som ska ingå i den skriftliga deklarationen, berättar Mari-Louise Persson, som är energiexpert på Boverket, där deklarationerna samlas in.
– Vilka åtgärder som krävs beror på byggnadens skick och vilka uppgifter som husägaren har lämnat till energiexperten. Experterna och företagen ska ha rätt kompetens att avgöra det.

Priset för tjänsten har Boverket inga synpunkter på. Det är marknaden som styr.

Jämför flera företag

Eftersom marknaden är ny och priserna kan skilja, tycker Mari-Louise Persson att man ska ringa ett par olika företag och be om skriftliga offerter där det framgår vad energideklarationen kostar och vad som ingår i tjänsten.

Företagen som åtar sig energideklarationer ska vara ackrediterade genom Swedac, som också ansvarar för tillsynen.

I dag finns drygt 350 ackrediterade företag i landet.
– Vår tillsyn sker genom att vi besöker företagen och följer med ut på besiktningar. Vi gör också stickprovsgranskningar på utförda arbeten, säger Thomas Neldén på Swedac.

Är man missnöjd med hur ett företag har utfört energideklarationen kan man vända sig till Swedac men frågor om prissättningen behandlas inte.

I början av april hade Swedac inte fått in några anmälningar från missnöjda konsumenter.

Vad säger lagen?

Lagen om energideklarationer för byggnader bygger på ett EG-direktiv med ett uttalat klimatsyfte – att sänka energianvändningen och minska utsläppen av växthusgaser. Byggnader uppskattas svara för cirka 40 procent av Sveriges totala energianvändning.

Energideklarationen innebär att energianvändningen och inomhusmiljön redovisas, med förslag på hur energiförbrukningen kan minskas.

Lagen trädde i kraft i oktober 2006 men gäller från och med 1 januari 2009 även för alla småhus, som ska energideklareras senast vid försäljningstillfället. Nybyggda småhus ska deklareras inom två år.

Förteckningar över ackrediterade företag som utför energideklarationer finns på www.swedac.se och www.boverket.se.

Text: Maria Nöjd

Stöd Råd & Rön

Gillar du texten du läser? Råd & Rön är kommersiellt oberoende och en av ytterst få tidningar utan annonser. För 59 kr/månad får du tillgång till alla våra tester, guider och artiklar. Dessutom stödjer du Sveriges enda konsumenttidskrift.

Bli prenumerant