Hoppa till innehållet
Granskning Snacks & godis

Gifter i gojibären

Gojibäret marknadsförs som superbäret som kan allt från att förebygga cancer till att öka potensen. Men bären innehåller inte bara nyttigheter. Råd & Rön hittar för höga halter av bekämpningsmedel i var tredje påse.

Publicerad

Bär från busken med det svenska namnet bocktörne säljs under namnet gojibär och ska enligt marknadsföringen vara extremt hälsosamma. Bären kallas ofta för superbär eftersom de innehåller höga halter av mineraler och antioxidanter som påstås ge ett långt och friskt liv. Vårt test visar att många av bären tyvärr också innehåller för höga halter gifter i form av rester från bekämpnings­medel som använts i samband med odlingen.

Gojibären säljs torkade, antingen hela eller som pulver, och finns i både vanliga matbutiker och som kosttillskott hos apotek och hälsokostbutiker. Flera av de stora livsmedelskedjorna säljer också gojibär under det egna varumärket.

De gojibär som säljs i Sverige är så gott som alltid importerade från Kina, som står för större delen av gojiproduktionen i världen. I Kina har bären en lång tradition som ingrediens i mat och i olika typer av naturläkemedel. Men de kinesiska odlarna använder ofta rikligt med bekämpningsmedel för att hålla buskarna fria från mal, skalbaggar, mögel och andra skadeangrepp.

Stor skillnad på innehållsförteckningen

Trots att produkterna bara ska innehålla goji är det stora skillnader på tillverkarnas näringsinnehåll. Coop anger kolhydraterna till 21 procent medan övriga producenter anger 51–66 procent. Fiberinnehållet anger Urtekram och Kung Markatta till 21 procent medan övriga anger 7–11 procent.

Gojibären sticker ut i Livsmedelsverkets kontrollprogram genom att ofta innehålla många olika sorters bekämpningsmedel. Bären kan också innehålla gift från mögel om de inte hanterats rätt under torkning och transport.

Vi har analyserat gojibär från tolv olika leverantörer för att ta reda på om de innehåller mögel­gifter eller rester av bekämpningsmedel. Många av förpackningarna i testet ger intryck av att innehålla miljövänligt odlade bär, men det är bara fyra av produkterna som faktiskt är märkta som ekologiska.

Vi hittade rester av 22 olika bekämpningsmedel och 1 mögelgift i produkterna. I fyra av dem fanns ett eller flera bekämpningsmedel där halten överskrider de gränsvärden som är satta inom EU.

(Klicka på bilden för att förstora den och öppna som pdf)

De fyra ekomärkta produkterna från Sellton, Urte­kram, The Raw Chocolate Co och Kung Markatta var tillsammans med Coops konventionellt odlade bär helt fria från bekämpningsmedel. Coops bär innehöll däremot små mängder av mögelgiftet aflatoxin, men klarar sig med god marginal under de gränsvärden som finns uppsatta.

I bären från Raw­powder hittade vi rester av 2 olika bekämpningsmedel i låga halter. Efter att testet genomfördes har Rawpowder meddelat att företaget håller på att fasa ut sina konventionellt odlade bär till förmån för ekologiskt odlade.

Bären från Superfruit och Biofood innehöll låga halter av 19 respektive 15 olika bekämpnings­medel. 6 respektive 7 av dessa bekämpningsmedel är förbjudna att använda inom EU. Dock innehöll ingen av produkterna halter som överskrider EU:s gränsvärden för bekämpningsmedel i mat. Det gjorde däremot bären från Risenta, Garant och Earth Control som alla överskrider gränsvärdena när det gäller carbofuran. Ica Gott liv överskrider gränsvärdena både när det gäller carbofuran och propargit.

Carbofuran och propagit är förbjudna att använda inom EU och har bedömts medföra hälsorisker både för konsumenten och för den som arbetar med att sprida bekämpningsmedlen. Dessutom kan ämnena skada grundvatten, växter och djur kring odlingarna.

Gifter i gojibär

Mögelgifter produceras av ­mögelsvamp som kan angripa bären under torkning och transport. Vi har tittat efter aflatoxin och ochratoxin A. Aflatoxin är ett av de farligare mögelgifterna och kan orsaka cancer. Även ochratoxin A misstänks vara cancerframkallande.besprutning

Bekämpningsmedel är gifter som används under odlingen, för att bekämpa olika typer av angrepp från till exempel insekter och svamp. Vi har hittat 22 olika bekämpningsmedel, vilket tyder på ett flitigt användande. Flera av gojibären innehåller bekämpningsmedel som är förbjudna att använda inom EU på grund av risker för att gifter kommer ut i miljön kring odlingarna, samt att de kan skada den som använder bekämpningsmedlet och även konsumenten.

Att gojibären innehåller bekämpningsmedel över gränsvärdena betyder inte att de är direkt farliga att äta. Gränsvärdena är satta utifrån att vi kan utsättas för de farliga ämnena från många olika källor.

Den så kallade cocktaileffekten, där många olika kemikalier tillsammans misstänks påverka oss, är något som får allt större uppmärksamhet. Under hösten har den europeiska matsäkerhetsmyndigheten EFSA inlett ett arbete för att ta fram metoder som ska uppskatta riskerna med att konsumenten utsätts för en mix av olika kemikalier i vardagen. 

Uppdatering: Efter Råd & Röns test har Ica meddelat att företaget gjort egna undersökningar av sina gojibär och i ett parti hittat bekämpningsmedel som överskrider EUs gränsvärden. Det partiet har företaget återkallat. Risenta, vars bär också överskred gränsvärdena, har meddelat att företaget från och med den 1 februari bara kommer att sälja ekologiskt odlade gojibär.

Vad får man påstå?

Det råder strikta krav på vilka hälsopåståenden man får göra i marknadsföringssyfte. Att påstå att en produkt kan bota eller förebygga en sjukdom får man bara göra om produkten kvalificeras som ett läkemedel av Läkemedelsverket. För livsmedel är det tillåtet att göra vissa påståenden om en positiv påverkan på hälsan. Alla sådana påståenden måste vara godkända av EU-kommissionen. Kommunen och Livsmedels­verket har ansvar för tillsynen av hälsopåståenden som görs på förpackningar eller i en butik. För annan marknadsföring av livsmedel är det Konsumentverket som har ansvaret.

Släkt med tomaten

tomater

Bocktörne är nära släkt med tomat och potatis och kan odlas i stora delar av Europa. I Sverige har den funnits förvildad åtminstone sedan 1800-talet, men det är först på senare år som bäret blivit populärt och fått epitetet superbär.