Hoppa till innehållet

Rädda gräset från mossa

Mossa är ingen prydnad i gräsmattan. Vårt långtidstest av mossbekämpningsmedel visar att de ger god effekt. Allra snyggast blir gräsmattan om medlet också utrotar ogräset. 

I våras hade vi den första utvärderingen i vårt test av fem mossbekämpningsmedel. Den visade att alla medel hade god effekt, och somliga bättre än andra. I slutet av juli avslutade vi testet, och denna andra utvärdering bjuder på en annorlunda betygsordning än i våras, även om det generella resultatet står sig: alla mossbekämpningsmedel ger god effekt och en väsentligt snyggare gräsmatta jämfört med den provyta som inte alls behandlades.

Bäst av medlen är Stroller Plus + T Kombi, som är det enda medlet i testet som innehåller kemikalier som tar död på ogräs. De övriga medlen, med ett undantag, Weibulls Stoppar Mossa, innehåller gödning för att stärka gräset. Alla, utom Algomin, innehåller också järnsulfat som tar död på mossan. Frånvaron av ogräs gör att gräsmattan får en tätare yta och jämnare grön färg. Skillnaden i utseende mellan de behandlade rutorna var påtaglig.

Testet påbörjades i september förra året då vi spred ut mossbekämpning på flera olika gräsmattor. Varje gräsmatta delades upp i rutor där vi slumpvis fördelade medlen. Från början bestod rutorna av 47,5 procent mossa, 50,5 procent gräs och 2 procent bara fläckar.

I mars spred vi ut bekämpningsmedlen ytterligare en gång. Gräset kontrollerades regelbundet, och vid varje kontrolltillfälle utvärderade vi mossa, gräs, ogräs och kala fläckar och bedömde gräsytorna utifrån målbilden att en gräsmatta består av enbart tjockt, fint gräs. För de flesta medlen såg vi effekt snabbt, redan efter två till fyra veckor. Gödningen i medlen främjade grästillväxten och mossan gick tillbaka.

UNDER VÅREN OCH sommaren fick ogräs fäste i alla gräsrutor utom dem som behandlades med testvinnaren som ju innehåller bekämpningsmedel mot ogräs. Slutkontrollen gjorde vi i slutet av juli. Det finns ingen anledning att använda kemikalier i onödan. Men om gräsmattan har ett stort inslag av mossa kan en kemisk bekämpning vara utgångspunkten för att få till en fin gräsmatta. Kemikalieanvändningen är då en punktinsats. Sedan sköter du gräsmattan så att den får motståndskraft mot mossa. 

Resultatet månad för månad


Klicka för att förstora

Vi behandlade gräsytorna med mossbekämpning två gånger: i september och i mars. Oavsett medel förbättrades gräsytorna snart efter behandlingen. Effekten minskade över tid men i slutet av juli var gräsytorna i väsentligt bättre skick än den obehandlade gräsytan. Mossan hade reducerats rejält med samtliga bekämpningsmedel.

Gräsytan som behandlats med testvinnaren Stroller Plus + T Kombi utvecklades särskilt väl under sommaren. Det beror på att medlet innehåller kemikalier mot ogräs, och de verkar när det är varmare under ogräsets tillväxtperiod. Gräsytan som behandlats med det medlet innehöll betydligt mindre ogräs och såg jämnt grön och fin ut.

Säljstopp för Stroller Plus + T kombi

Testvinnaren Stroller Plus + T kombi får bara säljas till sista september 2017. När vi startade testet förra hösten var medlet godkänt. Under testperioden har EU fattat ett beslut om att begränsa användningen av ett par av kemikalierna som ingår i produkten. Tillverkaren Bayer Garden har därför inte ansökt om förlängt godkännande.

Därför blir det mossa

Skugga och fukt gör att mossan trivs i skydd av hus, häckar och buskar. Den har inga rötter men breder ut sig ovanpå fuktig mark.

Sur, näringsfattig och steril/ kompakt jord gynnar mossan. Gödsla ofta så att gräset kan växa till sig.

Mossan tål låga temperaturer. Gräs slutar växa vid cirka sex plusgrader, men mossan kan växa till sig ända tills temperaturen faller till nollpunkten.

Mossan trivs på de delar av gräsmattan där du inte vistas så mycket. Den är känslig för slitage, och det är också en av de främsta anledningarna till att mossa växer under höst och vinter, då vi ju inte är ute på gräsmattan.  

Ogräs på gräsmattan

Ogräs förfular gräsmattan eftersom det tränger ut gräset. I vårt test bekämpade vi:

  • Tusensköna
  • Våtarv
  • Maskros
  • Klöver
  • Smörblomma
  • Brunört  

Inför vintern

Gräsmattan mår gott av lite extra omsorg inför vintern. Räfsa bort löv och grenar. Mossa krattar du bort försiktigt så att du inte sprider små mossdelar till andra delar av gräsmattan. Klipp gräset, mossa gillar inte när gräsklipparen går över den.

Använder du ett mossbekämpningsmedel, följ tillverkarens rekommendationer. När mossan har dött toppdressar du gräsmattan och sår nytt gräs på de bara fläckarna.

Toppdressing finns färdig att köpa, men du kan också blanda din egen genom att blanda sand och kompost. Om marken är fuktig behövs mer sand medan mängden kompost ska vara större om jorden är näringsfattig. Håll sedan gräsmattan fuktig så att gräsfröna kan gro och etablera sig.