Hoppa till innehållet

8 strålande fakta om solceller

El direkt från solen är ett energislag som växer snabbt just nu. Men hur fungerar det egentligen?

Publicerad

Fotoelektrisk effekt

Solceller utnyttjar den fotoelektriska effekten. Enkelt uttryck innebär det att fotonerna i ljuset ”slår loss” elektroner när de träffar ett material. I solceller är materialet oftast kisel, eller kisel som dopats med andra material som till exempel fosfor, för att öka effektiviteten. De lösa elektronerna rör sig sedan i en krets och skapar likström.

 

Nobelprisat

Albert Einstein fick 1921 års Nobelpris i fysik för sitt arbete med lagen om den fotoelektriska effekten. Han fick dock priset 1922 eftersom Nobel­kommittén året före inte hade hittat en värdig pristagare. Einstein kom inte på utdelningen och sin Nobel­föreläsning höll han 1923 i Göteborg.

 

 

Lagrar inte

Solcellen kan inte lagra energi. Antingen måste den användas direkt eller lagras i ett batteri. Har du solceller på taket kan du ha ett batteri som lagrar elen som genereras på dagen så att den kan användas på natten. Producerar du mer el än du använder kan du sälja den till ett energibolag.

 

Sjunkande priser

Solceller har traditionellt sett varit ett dyrt sätt att ta fram el, men de senaste åren har effektiviteten ökat samtidigt som kostnaderna gått ner för solcellerna. Det betyder att det kan bli lönsamt för fler att sätta upp solceller.

 

Stöd för egna paneler

Privatpersoner kan få statligt stöd för att installera solpaneler. Stödet är på max 30 procent av installationskostnaderna. Högsta möjliga stöd per solcellssystem är 1,2 miljoner kronor.

 

15%

… av solljuset blir till el i en typisk solcellspanel som säljs på den svenska marknaden i dag. Rekordet för verkningsgrad hos en solcell ligger över 20 procent och många forskarlag världen runt slåss om att slå nya rekord.

 

Kopplas samman

Solcellerna kopplas samman i paneler för att öka strömstyrka och spänning till användbara nivåer. För att skydda cellerna bäddas de in mellan skikt av polymerfilm och glas i panelen. När Råd & Rön testade solpaneler 2016 hade nästan hälften skador som gjorde att effekten minskade. Skadorna hade förmodligen uppstått under transporten.

 

Klarar snö

Trots att panelerna är känsliga klarar de svenskt klimat. Det menar Energimyndigheten som gjort tester som visar att panelerna pallar både snö och is. Men naturligtvis ger de ingen energi när de är täckta av snö.