Hoppa till innehållet

Strålande investering

Solen är vår bästa energiresurs. Varje dag ger ­solens ljus en energimängd som är 9 000 ­gånger större än den totala energiförbrukningen på ­jorden. Solceller på taket fångar upp strålarna och ­omvandlar dem till sköna kilowattimmar.

Publicerad

Funderar du på att köpa en solcells­anläggning och sätta upp på taket? Du är inte ensam. Det finns cirka 4 000 solcellsanläggningar i Sverige, privata och kommersiella. Allt fler vill göra en insats för miljön och producera en del av sin egen el. Ett femtontal elbolag ­säljer solcellspaket och du kan också köpa ett över disk hos Bauhaus eller hos olika företag på nätet. Ikea funderar på att börja sälja solcellspaket i sina svenska varuhus. Sedan tre år kan Ikeakunder i Storbritannien, Nederländerna och Schweiz köpa solceller i varuhusen.

Men vad är det för kvalitet på solcellerna du får upp på taket? Många av dem tillverkas i Asien, ­speciellt i Kina, men det finns även solcellsfabriker i Europa, exempelvis i Tyskland, Spanien och Portugal.

Råd & Rön har granskat tillverkningen på 17 solcellsfabriker (pdf), bland andra Canadian Solar, Solarworld och Suntech power. 

De flesta solpanelerna görs på samma sätt. Själva cellerna, som oftast besår av kisel, ligger inbäddade mellan skikt av polymerfilm och glas. Allt är sedan monterat i en metallram. Tillverkningen skedde på ett bra sätt i de fabriker vi besökte, och kvalitetskontrollerna av alla paneler var noggrann. Däremot kunde vi upptäcka skador på panelerna när de levererats till labbet. Det är alltså viktigt hur man hanterar själva panelerna, eftersom de är känsliga mot stötar. Och när de väl sitter på taket ska du absolut inte kliva på dem, ett högt tryck över en liten yta riskerar att skada dem.

lager i solcellspanel

En solpanel byggs upp av olika lager. Själva cellerna, som oftast är av kisel, ligger i mitten. De skyddas av plast- och folieskivor. I botten sitter en metallplatta och allt täcks av en glasskiva.

Vi köpte paneler från 38 leverantörer (17 av dem tillät fabriksbesök). 8 paneler var förstörda vid ankomsten till labbet och testades inte. Av de 38 testade modellerna hade 17 paneler sprickor eller förstörda celler, sannolikt på grund av dålig hantering under transporten.

skadade paneler

Bild på skadade solcellspaneler. Sprickor kan man se med blotta ögat, men skador på kiselmaterialet ser man endast när det belyses med särskilt ljus.

effektminskning skadade paneler

Effektminskning för skadade solcellspaneler. (klicka på bilden för att förstora den)

Än så länge är det vanligast att vi i Sverige köper vår solcellsanläggning av ett elbolag, som också står för installationen. Den går på ett par timmar. Panelerna skruvas upp på taket och växelriktaren, som omvandlar cellernas likström till växelström, monteras inomhus. Sedan är anläggningen färdig att kopplas in på nätet.

Kontrollera när panelerna levereras att det inte finns några skador på förpackningen, och inga rispor på panelerna.

Solcellsanläggningen kan fungera utan problem även om det skulle vara en skada på en eller ett par kiselceller, eftersom de är separerade från ­varandra. Men det vi kunde se vid en direkt­mätning var att de kiselceller som var skadade levererade något mindre el. Hur detta skulle ha ­påverkat hela solcellsanläggningen efter ett antal år vet vi inte. Vi har inte kunnat göra något ­långtidstest av solpanelerna, eftersom deras ­garanterade livslängd är cirka 25 år.

 

LÄS MER: ”Det viktigaste är ­vinsten för miljön”

 

Panelerna är konstruerade för att klara hårt tryck, cirka 500 kg/m², som motsvarar ungefär 1,5 meter blötsnö. De klarar alltså trycket från ett rejält snötäcke, du behöver inte sopa av dem. Har
solceller snö panelerna en viss vinkel rasar snön ofta av.

Däremot gör ju snötäcket att det inte produceras någon el, och det är nackdelen med att ha en solcellsanläggning i vårt klimat. Det behöver inte vara direkt sol på panelerna för att de ska ­producera el, men däremot måste det vara ljust. Bäst verkningsgrad har panelerna faktiskt på ­våren, när solen inte står så högt på ­himlen utan mer vinkelrätt mot taket.

 

El eller varmvatten

El : Solceller/solpaneler ger el. Den kan inte lagras, utan används direkt i husets elförbrukning, överskottet matas ut på elnätet.

En mindre solcellsanläggning kan kopplas till batterier som laddas upp och ger el till belysning, spis, tv med mera. Sådana ­lösningar är praktiska för båtar, husvagnar och fritidshus som inte har nätanslutning.

Varmvatten: Solfångare används för att ge varmvatten eller varmluft för att värma upp ditt hus. Solfångare är i princip lådor, antingen med rör där vatten cirkulerar eller glastuber med vakuum som också monteras på taket. Solfångarna kopplas sedan ihop med ­husets värme- och/­eller ­varmvattensystem.

 

Om du köper en solcellsanläggning själv ska du naturligtvis transportera den försiktigt just för att undvika skador. Monteringen kan du göra själv om du är händig, men själva inkopplingen ska göras av en elinstallatör med rätt behörighet. Du måste också göra en anmälan till elnätsägaren, som kontrollerar att anläggningen uppfyller alla krav för att anslutas till nätet. Det är också viktigt att märka ut vid ditt proppskåp att det finns en solcellsanläggning inkopplad. Skulle en olycka, till exempel en brand, inträffa under en solig, ljus dag är det nämligen svårt att ”stänga av” anläggningen. Den alstrar spänning så fort det är ljus på den, och enda sättet att stänga av är egentligen att täcka den med mörka presenningar. Finns det inte tydlig skyltning riskerar brandmännen att få ström genom kroppen. 

 

 

22 års väntan

Det tar 22 år innan en anläggning som vårt typexempel nedan går på plus. Vi har inte räknat med ­elpris­höjningar. ­Elcertifikat kan du bara få för de första 15 åren, därför minskar intäkterna något från och med år 16. Livslängden på en ­anläggning är minst 25 år.

 År noll: Installation 81 900 kr + kalkylränta 2%.

 År 1­—15: Intäkter från försäljning av el 5 712 kr/år = 85 600 kr totalt. Byte av växel­riktare ca 15 000 kr.

 År 16+: Intäkter från försäljning av el 5 296 kr/år.

  År 22: Break–even (plus-minus-noll)

 År 25: Solpanelens garanterade livslängd. Vinst: 9 566 kr.

 År 30: Solpanelen antas fungera efter garantitiden. Vinst efter 30 år: 22 800 kr.

(Uträkning februari 2016, läs hela kalkylen i pdf )

 

Checklista för solceller

 Det är bra om taket där du vill installera solcellerna har en lutning på cirka 35 grader. Det bästa läget är om taket är vänt direkt mot söder. Men du kan även installera dem på tak i sydvästlig ­eller sydostlig riktning. Då tappar du dock ungefär sex procent av den maxi­mala produktionen, men cellerna producerar bra på kvällen eller morgonen.

 Ljuset och solstrålarna ska komma åt så mycket som möjligt på panelerna. Inga höga skuggande träd eller andra byggnader ska vara i vägen.

 Jämför kostnader och begär offerter från olika installationsföretag. Du måste inte köpa anläggningen från det bolag du har elavtal hos.

 Sök investeringsstöd, elcertifikat och registrera dig för moms om du tänker sälja din överskottsel.

 Solcellernas effekt varierar ­givetvis beroende på hur stark solen är och vilken verkningsgrad de har. Ett ­medelvärde på effekten är att cellerna ger 150 W/m2 och en anläggning 950 kWh/kW per år.

 Det tar drygt 20 år innan din anläggning har betalat sig. Men under tiden gör du en vinst för miljön genom att en del av den el du använder ­produceras på ett miljövänligt sätt.