Hoppa till innehållet
Läs mer

Små lån som ger stora problem

De som hamnar hos Kronofogden på grund av sms-lån har sällan bara tagit ett lån, i vissa fall har de avverkat mängder av krediterbjudande – ibland upp till 40 stycken! Det visar en ny granskning av snabba krediter och deras konsekvenser.

Publicerad

Kronofogdens statistik talar sitt tydliga språk, allt fler skuldsätts på grund av sms-lån. Under det första halvåret i år hade det kommit in 23 465 ansökningar om betalningsföreläggande för enbart sms-lån, vilket är en ökning med 35 procent om man jämför med samma tid förra året.

I dag presenterar Sveriges Konsumenter en granskning av snabba krediter. Bland annat har man studerat 100 personer som hamnat i Kronofogdens register på grund av just sms-lån.

Undersökningen visar att de som hamnar hos Kronofogden på grund av sms-lån väldigt sällan bara har en skuld. Ofta har de tagit flera lån, ibland har de nästan avverkat alla de olika sms-lån som förekommer i vår granskning. Därutöver har personerna också skulder på grund av utebliven betalning för hyra, postorderbeställningar, el, parkeringsböter, telefoni, köp på kontokort och andra krediter.

Snabba pengar
Hos de granskade fallen var det ofta företag som erbjuder snabba krediter med högre belopp som var långivare.

De få gånger företagen yttrar sig i de batten om sms-lån försvarar de sig med att dessa lån är så små att de inte borde utgöra ett problem. Och i princip har företagen rätt. Det är antagligen inte de små lånen i sig som är problemen, det är att man tar så många små krediter som gör att det blir svårigheter.

I granskningen fann man krediterbjudanden från 500 till 10 000 kronor. De vanligaste beloppen låg mellan 1 000 och 4 000 kronor.
– Visserligen uppger nästan alla företagen på ett eller annat sätt att de gör en kreditprövning, vilket de inte är skyldiga att göra. Men om man ser på resultaten från Kronofogdens register är det uppenbart att denna prövning inte är tillräcklig, säger Jan Bertoft, generalsekreterare hos Sveriges Konsumenter.

För att granska hur stor skuldsättningen kan bli valde Sveriges Konsumenter ut 24 personer som tagit flera sms-lån. Beloppen varierade mellan cirka 10 000 och 60 000 kronor. I dessa summor ingår bara själva lånen och avgifterna, däremot inte dröjsmålsränta med mera. Ibland går det snabbt att bli skuldsatt, under april och maj i år hade en person dragit på sig skulder på över 40 000 kronor.

40 stycken lån!
Intervjuer gjordes även med 17 personer, sju män och tio kvinnor i åldrarna 21 till 60 år. Det flesta hade tagit flera sms-lån, en person så många som 40 stycken. De flesta hade tagit mellan 10 och 20 lån. Några hade ingen aning om hur många lån de tagit. Två av de intervjuade hade tagit andra typer av snabba krediter än smslån.

Nästan alla hade tagit lånen för att lösa en krissituation, och de flesta hade använt pengarna för att betala det som hör var dagen till. Alla hade varit medvetna om vad lånen skulle kosta. Det var dyra lån, men de intervjuade såg lånen som en enda utväg. På frågan om man skulle rekommendera någon annan att ta lånen svarade i princip alla nej. "Inte ens till min värsta fiende", som en person uttryckte det.

För några låntagare har det löst sig med hårt arbete eller stöd från anhöriga. För många har lånen inneburit en katastrof:
"De här lånen har förstört mitt liv. De har begravt mig och jag har förlorat allt."

Sveriges Konsumenter har också granskat marknadsföringen av sms-lån. Det visade sig att många utlåningsföretag framhäver att ett snabbt lån kan lösa ett ekonomiskt problem. Flera företag lyfte också fram sig själva som välgörare.

Lockar till lån
Till exempel skriver Luckyloan: "Ibland kan ett oväntat behov av pengar uppstå just då utgifterna är som störst. Då ger Luckyloan dig en möjlighet att mot avgift få till gång till en mindre summa under en kortare tid."

En liknande formulering har Folkia med bild på en person från företaget som säger: "Välkommen till Folkia! Vi finns här för att hjälpa dig med dina vardagliga ekonomiska behov."

De fortsätter texten med att företaget inte är någon vanlig bank, utan att de välkomnar alla som kunder, oavsett bakgrund eller hur mycket pengar man har. Företagen använder också formuleringar som antyder att de är medvetna om att de lånar ut till personer som kan ha svårt att betala tillbaka.

Men det behöver inte vara helt nattsvart – problemet med det ökade antalet skuldsatta genom många små-lån går att komma till rätta med.
– Vi föreslår en mängd åtgärder för att skydda konsumenten. Första steget är en bättre lagstiftning när det gäller sms-lån. Att regeringen fortfarande inte infört strängare regler är en skandal, säger Jan Bertoft.

– Detta är ett akut samhällsproblem, och det är minst sagt häpnadsväckande att det är möjligt för en person att få ta så många lån som 40 stycken utan att någon säger stopp! tillägger Jan Bertoft.

I mitten av november förbjöds sms-låneföretaget Ferratum att ta ut avgifter som ska täcka vinst eller omkostnader om inte dessa motsvarar kostnaderna för lånet. Domen i Marknadsdomstolen kommer att påverka hela marknaden.

Text: Heléne Götberg