Hoppa till innehållet
Läs mer

Äkta eller fejk – valet är ditt

Piratkopierade design­ möbler blir allt vanligare, och för den svenska möbelbranschen har det blivit ett stort problem. Men konsumenterna tycks inte bry sig.

Publicerad

Inget slår originalet. Det menar, inte oväntat, branschorganisationen Trä­ och Möbelföretagen, TMF, som före­träder cirka 250 mindre möbelproducenter runt om i landet och som sjösatt en omfattande kampanj på temat.

Branschen har helt enkelt fått nog, berättar Cecilia Ask Engström, initiativ­tagare och avdel­ningschef på TMF.

– Att piratkopiera möbler är oerhört respekt­ löst. Många kon­sumenter tror att det rör sig om originalprodukter, men så är det inte. Dessutom är möbelföretagen väldigt utsatta. Samtidigt som konkurrensen blir helt snedvriden skadas ju deras varumärken. De allra flesta företag har heller inte råd att driva sådana här ärenden till dom­stol, säger hon.

Design säljer

Kopiering av produkter som är skyd­dade av olika slags immateriella rättig­heter, det vill säga sådant som rör patent och varumärken, har ökat sedan 1980-talet, och i dag svarar pirattill­verkningen och varumärkesförfalsk­ningen för mellan fem och sju procent av all världshandel, enligt Svenska Föreningen mot Piratkopiering.

Data-, musik- och läkemedelsin­dustrin är som bekant särskilt ut­satta, men även möbelindustrin är alltså drabbad.

Svaret är förstås enkelt: Design säljer. För företaget, oseriöst eller inte, är den ett avgörande konkur­rensmedel och för konsumenten är den en sorts statusmarkör.

– Det har alltid förekommit kopior, men det har blivit en markant ökning sedan internet kom och gjorde pro­dukterna så mycket mer lättillgängliga, säger Cecilia Ask Engström, som gärna skulle se att det införs en särskild im­materialrättsdomstol som är speciali­serad på den här typen av frågor.

Få klagomål

Men är det inte bra att det finns snyggt formgivna möbler, kopior som är flera tusen kronor billigare än originalen, och som därmed många fler har råd att köpa?

– För samma pengar som vissa ko­pior säljs kan man köpa fina svenska designmöbler. Att köpa ett original är en investering. Köper man en ko­pia stjäl man någons designidé. Man bör även tänka på under vilka om­ständigheter produkten är tillver­kad, vilka material och kemikalier den innehåller och hur hållbar den är. Kopior tillverkas oftast under ganska vidriga förhållanden, säger Cecilia Ask Engström.

Men konsumenterna, då? Klagar de på möbelkopior? Nej, åtminstone inte om man frågar Allmänna rekla­mationsnämndens och Konsument­verkets jurister.

Det enda klagomål som över huvudtaget berört ämnet på senare år finns att läsa i en anmälan som landade i diariehögen på Konsumentverket för drygt ett år sedan, och som var riktat mot den omdiskuterade möbelsajten Designers Revolt.

”De jämför priser som om de sål­de original men när man tittar när­ mare så står det att det är kopior”, skrev anmälaren och undrade om det inte rörde sig om vilseledande marknadsföring.

Ärendet prövades aldrig.

Bråkdel av priset

Designers Revolt, som är grundat av en svensk affärsman, har som affärsidé att sälja kopior av kända design­ möbler för endast en bråkdel av det pris som annars skulle gälla för ett original.

Ta till exempel fåtöljen Ägget, klassikern som formgavs 1958 av Arne Jacobsen och vars licenstillverk­ning innehas av företaget Fritz Han­sen. På Stalands Möbler i Stockholm ligger prislappen för denna licenstillverkade fåtölj på nästan 54 000 kronor, medan en kopia på Designers Revolt kostar knappt 11 000.

Ifrågasätter monopolet

Designers Revolt ser inga som helst etiska problem med sin verksamhet. Tvärtom ifrågasätter man det mono­pol som man menar att licenstillverkning och föråldrade upphovsrätts­regler innebär. Dessutom hymlar man inte om saken – man erbjuder helt enkelt kopior till lägre pris.

Och lagen följer man. Tack vare EU:s regler om fri rörlighet för va­ror och tjänster, i kombination med Storbritanniens begränsade upp­hovsrättslagstiftning, kan man köpa in kopior från Asien och sedan skep­pa dem vidare från Storbritannien och därefter sälja möblerna vidare till både svenska och andra europe­iska konsumenter.

Jan Bertoft, generalsekreterare på Sveriges Konsumenter, säger att han tycker att det är nödvändigt med pa­tentlagstiftning. Men, tillägger han:

– Ibland måste man ifrågasätta om det inte har gått för långt, till exempel hur långt efter skaparens död rättig­heterna ska gälla. Det är också viktigt att man inte skuldbelägger konsu­menterna. Det är ju branschen och myndigheterna som ska hålla rent.