Hoppa till innehållet

Råd&Rön använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen.

Arn ändrar sig om Handelsbankens bosparfond

Allmänna reklamationsnämnden, Arn, ger Handelsbanken rätt mot en bosparare som vill ha ersättning när bostadsrättskön försvann. Beslutet går rakt emot nämndens eget beslut i ett tidigare snarlikt ärende rörande samma fond.

Publicerad

Arn tycker inte att Handelsbanken behöver betala tillbaka pengar till kunder som sparat i en bosparfond där kön försvann.

I somras rekommenderade Arn att Handelsbanken skulle ersätta en kund med 18 000 kronor i förvaltningskostnader som kunden betalat in extra för sitt sparande för få en plats i en bostadsrättskö åt sin dotter. Fonden var, som Råd & Rön tidigare skrivit om, ett samarbete mellan föreningen Bostadsrätterna, som skötte bostadskön, och Handelsbanken som förvaltade pengarna. Men 2018 lades samarbetet ner eftersom det saknades bostäder att förmedla.

Nu har nämnden prövat ett liknande ärende rörande en person som sparat i fonden i 30 år. Spararen begär nästan 19 000 kronor tillbaka för extra avgifter med motiveringen att hon, eftersom kön nu avvecklats, inte längre kan köpa en bostad genom den.

Arn anser i sitt nya beslut att det inte har varit oskäligt att en del av avgiften har gått till bostadskön, eftersom kunden fram till att kön avvecklades 2018 haft möjlighet att utnyttja den.

– Man kan inte se det som att de pengar som gått till bostadskön har gått förlorade. Konsumenten har under hela den tid som hon har stått i bostadskön haft möjlighet att förvärva en lägenhet via bostadskön och på så sätt kan man säga att hon har haft nytta av kön, säger Marcus Isgren, chef på Arn i ett pressmeddelande.

Att nämnden nu har gjort en helt annan bedömning än i det tidigare ärendet beror enligt honom på att Handelsbanken kommit in med fler uppgifter den här gången.

– Fondbolaget hade i det tidigare ärendet inte gett in all den bevisning som det nu har gett in och därför förlorade fondbolaget i det andra ärendet, säger Marcus Isgren.

På Handelsbanken är man nöjda med Arns nya beslut.

– Vi konstaterar att reklamationsnämnden i det här vägledande beslutet delar vår bedömning att bosparandet varit till nytta för kunderna och att de under hela kötiden haft möjlighet att köpa bostäder och att det är i linje med vad vi argumenterat för under prövningen av det här ärendet, säger Mats Olsson på Handelsbankens pressavdelning.

Det nya beslutet påverkar inte den kund som redan har fått pengar tillbaka i samband med det tidigare beslutet, men Handelsbanken har inte gjort fler utbetalningar till kunder i samma situation.

– Vi har avvaktat det här vägledande beslutet, säger Mats Olsson.