Hoppa till innehållet

Behåll barnförsäkringen som vuxen

Nyblivna föräldrar får rådet att teckna en barn­försäkring. Men hur gör man med försäkringen när barnet blir ung vuxen? Vi reder ut vad som gäller.

Publicerad

Heléne Jansdotter Lindholm betalar drygt 10 000 kronor per år i premier för fyra barnförsäkringar. Hälften av summan, för 23- och 20-åringen, ska ut i början av året. Premierna för de 17-åriga tvillingarna betalas på hösten.

– Jag vill inte verka snål eller missunnsam, och det är med lite dåligt samvete jag undrar hur länge man ska betala för sina barn. Det är ju en del pengar det handlar om, säger Heléne Jansdotter Lindholm.

Barnförsäkring upp till 30

Att hon och maken ska fortsätta betala 17-åringarnas försäkringar ett tag till är självklart, säger hon. Men de äldre barnens? Man är ju faktiskt myndig vid 18 år, medan gränsen för barnförsäkringen är 25 år i de flesta försäkringsbolag, och till och med 30 år hos något försäkringsbolag. 

Christina Meder, som är expert på barnförsäkringar på Konsumenternas Försäkringsbyrå, anser att det bästa är att behålla barnförsäkringen så länge som möjligt.
– Den kan kännas dyr, men det går inte att få en lika omfattande försäkring för vuxna till samma pris. Det är bättre att sänka försäkringsbeloppet, så att premierna blir ­billigare, än att säga upp försäkringen, säger ­Christina Meder.

Unga är dåligt skyddade

Hon berättar att en ung person, som ännu inte har kommit ut i arbetslivet, är dåligt skyddad via samhället och kan få leva på en garantinivå på runt 10 000 kronor i månaden om hen skadas allvarligt av ett olycksfall eller blir svårt sjuk. Den som har kvar barnförsäkringen kan få ett betydande engångsbelopp för bestående skada (medicinsk invaliditet) och för bestående arbetsoförmåga (ekonomisk invaliditet), plus en månadsersättning – en ersättning som kan betalas ut innan det går att bedöma den framtida arbetsförmågan.
– Det kan vara viktigt att ha den ersättningen i en period när man är på väg ut i ett eget liv, säger Christina Meder.

Alternativet till att skriva ner försäkrings­beloppen och få ner premierna är att teckna en gruppförsäkring för barn. Den ger inte ett lika omfattande skydd, till exempel brukar den inte ha någon månadsersättning. Men det centrala skyddet – engångsbeloppen – finns med.

Gruppförsäkra alla barn

Med en gruppförsäkring kan man hos en del bolag komma undan med en premie för familjens samtliga barn – i vissa fall är barnens antal begränsat, i andra kan de vara hur många som helst.
– Se till att ha en ny försäkring innan den gamla sägs upp. Det kan finnas en åldersgräns för när man kan ändra eller teckna en ny barnförsäkring. Är man för snabb i vändningarna finns risken att den unga vuxna blir helt utan ett bra skydd, säger Christina Meder.

Men hur ska den som hinner fylla 25 år utan att ha kommit in på arbetsmarknaden försäkra sig? Den som fortfarande studerar och har ett studentmedlemskap i ett fackförbund kan i de flesta fall teckna en gruppolycksfallsförsäkring via facket. Den som är arbetslös bör också ha åtminstone en olycksfallsförsäkring, menar Christina Meder.
– Det kan vara tufft att betala premier i den situationen, det förstår jag, säger hon.

Privata försäkringar ska ses som ett komplement till socialförsäkringssystemets skydd, som ju baseras på inkomst. Men för den som inte har kommit in på arbetsmarknaden blir ersättningarna låga om något händer.

Ersättning vid sjukdom

Den som bara har råd med en olycksfallsförsäkring ska helst välja en som har kopplat ett engångsbelopp till vissa allvarliga diagnoser, tycker Christina Meder. Det gör en viss skillnad att få ett större belopp utbetalt om man drabbas av en svår sjukdom. Cancer, MS och ALS skulle kunna vara sådana diagnoser, men de är kanske inte är det första en ung människa tänker på.

– Nej, ett olycksfall ligger väl närmare till hands att föreställa sig när man är ung. Men också i lägre åldrar är det mycket vanligare att arbetsförmågan blir långvarigt nedsatt efter en sjukdom än efter ett olycksfall, säger hon. 

Försäkring i present?

Heléne Jansdotter Lindholms barn är försäkrade i bolaget Moderna Försäkringar som tillåter att man har barnförsäkringarna kvar tills barnen fyller 30. Hon tycker att försäkringsbolagen kunde ta initiativet och skicka information både till de betalande föräldrarna och till barnet.

– Bolagen kunde passa på att vårda både dessa unga kunder och sitt eget varumärke. Då skulle man som förälder kunna ge barnen en försäkring i present, som mina föräldrar gav mig en prenumeration på en dagstidning när jag flyttade hemifrån, säger Heléne Jansdotter Lindholm.

 

Barnförsäkring

 • Kan ge ersättning vid medicinsk invaliditet (fysisk eller psykisk bestående funktions­nedsättning), ekonomisk invaliditet (bestående oförmåga att arbeta) och vid vissa allvarliga diagnoser.
 • Kan ge extra ekonomiskt stöd till barn, och föräldrar till barn, som aldrig kommer ut i arbetslivet.
 • Ger ersättning vid alla sorters idrottsskador, om inte barnet idrottar professionellt.
 • Ger begränsad ersättning vid medfödda sjukdomar eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som autism och ADHD.

Grupp­försäkring

 • Kan ge sämre ersättningsskydd, exempelvis till föräldrar som godkänts för vårdbidrag och till äldre barns sjukskrivning.
 • I gruppförsäkringar kan familjens samtliga barn (i vissa fall som mest fyra) försäkras för en årspremie.

Studenter

 • Unga vuxna som studerar omfattas av föräldrarnas hemförsäkring.
 • Många fackförbund har gruppolycksfallsförsäkringar för studenter.

Olycksfallsförsäkring för vuxen

 • Ersätter medicinsk invaliditet, nedsatt fysisk eller psykisk funktionsnivå, läkarvård, rehabilitering och terapi, tandskador och hjälpmedel som den försäkrade behöver efter skadetillfället.
 • Olycksfallsförsäkringar omfattar ofta inte alla idrottsskador.
 • En sjuk- och olycksfallsförsäkring ger ersättning vid medicinsk invaliditet vid vissa namngivna sjukdomar som till exempel cancer, MS och ALS.