Hoppa till innehållet

Chockhöjda hyror

Gamla slitna hyreshus stambyts och totalrenoveras. Det blir ljust och fräscht men dyrt för hyresgästerna. Många har inte råd att flytta tillbaka. Nu utreds hyresgästernas inflytande.

Publicerad

Hyresvärdar ska enligt lag få hyres­gästernas godkännande av renoveringar. Ibland protesterar de boende, eftersom de är oroliga för höga hyreshöjningar. Men fastighetsägarna får i praktiken ändå oftast igenom sina ombyggnadsplaner. Endera passar de på i samband med stambyten, eller så kan husen vara i så dåligt skick att hyresgästerna inte tycker sig ha några andra alternativ än att godkänna. Och efter renoveringarna höjs hyrorna så mycket att många inte har råd att bo kvar.

Hyresgästföreningen har i många år uppmärksammat problemen och velat ha en ändring av hyreslagen. Nu har regeringen tillsatt en utredning, som ska undersöka hur man tillämpar reglerna om de boendes inflytande över renoveringar, och om inflytandet bör stärkas.

– Allt tal om inflytande är en chimär, säger Erik Elmgren, förhandlingschef på Hyresgäst­föreningen. Vår linje är att försöka få till bättre samråd mellan hyresgäster och värdar. Vi vill också att hyresgästerna ska kunna välja mellan tre nivåer: basnivå, en utökad basnivå och en större ombyggnad.

Erik Elmgren ger ett bra ­exempel på hyresgästinflytande: I ett antal erik elmgrenmiljonprogramshus på Järvafältet i Stockholm har man haft samråd i en trestegsmodell. Först i stads­delen, sedan i kvarteret och därefter i den enskilda fastig­heten. Dessa ombyggnader har skett i linje med Hyresgästföreningens krav på att renoveringar ska vara socialt, ekonomiskt och miljö­mässigt hållbara.

I kvarteret Pyramiden i Stockholm, med tio gamla hus, har renoveringar pågått sedan 2009, och kommer att hålla på till 2021. Husen var väldigt slitna och grundförstärkningar behövde göras.

I samband med det totalrenoverades lägenheterna.

Daniel Edman är ordförande i den lokala hyres­gästföreningen ­­i kvarteret:

– Det hus jag bor i var det första i kvarteret som byggdes om. Vi blev lite tagna på sängen av Svenska Bostäders planer. Vi visste att grunden behövde pålas om, och vi godtog de övriga renoveringsförslagen, men vi insåg för sent att vi hade kunnat protestera kraftigare. Svenska Bostäder framställde det inte som att vi hade några alternativ.

– Jag och min familj fick en 50-procentig höjning fördelad på tre år, från 6 000 till 9 000 kronor, ­säger Daniel Edman. Jag vet flera som inte har ­flyttat tillbaka. Renoveringen var onödigt lyxig.

 

Många flyttar vid renovering

Boverket har i en rapport från 2014 konstaterat att flyttning i samband med renoveringar av hyresrätter ligger runt 25 procent.

Hyresgäst­­före­ning­e­ns tidning Hem & Hyra har gjort en undersökning av hyreshöjningar i ­samband med renoveringar. Den genomsnittliga höjningen var 882 kronor per månad. Någon övre gräns för hur mycket hyran får höjas finns inte, höjningar på upp till 100 procent har förekommit.

 

Andra hus i kvarteret står nu på tur att renoveras, men där har hyresgästerna ställt tuffare krav. De protesterar och vill ha en renovering som kan ge rimligare hyresnivåer.

Erik Elmgren påpekar att skilda intressen står emot varandra:

– Hyresgästen vill förstås kunna bo kvar till skälig hyra, och värden vill renovera så att huset kan vara funktionellt i 40–50 år framöver. Det går inte alltid ihop.

– Många värdar har skjutit upp renoveringarna, trots att 40 procent av hyran ska gå till underhåll. Det blir en ”underhållsskuld” i fastigheten, men avkastningen är stor och värdarna tjänar pengar.

– Ombyggnader behövs, särskilt av miljon­programshusen, säger Erik Elmgren. Men det här är folks hem. Man kan inte bara blåsa ut lägen­heterna.