Hoppa till innehållet
Läs mer

DDT och andra gifter i ekologisk olivolja

När Råd & Rön lät testa tio olika ekologiska olivoljor i laboratorium visade sig flera innehålla rester av giftiga bekämpningsmedel.

Publicerad

Eleganta flaskor med olivolja har blivit statussymboler på svenska köksbänkar. Olivolja från första pressningen, den som kallas extra virgin eller extra jungfru, ringlas över maten för att ge oss frusna nordbor en solvarm smak från Sydeuropa.

Råd & Rön har låtit testa tio olika ekologiska jungfruoljor både i laboratorium och i ett smaktest med vår provsmakningspanel. Analysen på labbtestet visade att några av oljorna innehåller rester av bekämpningsmedel.

Klorpyrifos heter ett insektsgift som påverkar nervsystemet och som hittas i tre av oljorna. Och i en av oljorna fanns också spår av DDT. Om vi hade testat olivolja av konventionellt odlade oliver är det troligt att vi även där hade hittat rester av bekämpningsmedel och i högre halter.

Några andra konsumenttidningar i Europa lämnade in sådana oljor samtidigt som vi till vårt labb och fick just det resultatet. Men de fann också helt rena oljor bland dessa.

– Det är anmärkningsvärt att ekologiska oljor innehåller bekämpningsmedel, även om det är i mycket små mängder, säger Anneli Widenfalk på Livsmedelsverket.

– När det gäller klorpyrifos och andra bekämpningsmedel finns det gränsvärden för hur mycket som får finnas i grönsaker och frukt för att de ska få säljas. Ännu finns det inget gränsvärde för hur mycket klorpyrifos en olivolja får innehålla, men i oliver är maxgränsen 50 mikrogram per kilo. ADI (acceptabelt dagligt intag) är 10 mikrogram per kilo kroppsvikt och dag, vilket innebär 600 mikrogram för en vuxen.

Det är testets näst dyraste olja, Frantoi Cutrera, med ett literpris på 380 kronor som hade de högsta halterna av klorpyrifos: 28,4 mikrogram per kilo, vilket måste tyda på att oliverna besprutats. I oljorna från Saltå Kvarn och Änglamark upptäcktes drygt 5 mikrogram per kilo.

olivoljorna i testet

Testets tio olivoljor.

Spår av DDT

I Garants olivolja fanns spår av DDT. Det förbjöds i Sverige och i många andra länder i början av 1970-talet och är förbjudet att använda i EU. DDT är ett stabilt gift som finns kvar länge i naturen. Det är fortfarande tillåtet att använda i vissa delar av världen, och det sprids med luften, som ju inte känner några nationsgränser.

Det är ytterst små mängder i oljan, cirka 6 mikrogram per kilo. Acceptabelt dagligt intag är 10 mikrogram per kilo kroppsvikt och dag.

Guadagnòlo är testets dyraste olja och kostar runt 440 kronor litern. Laboratorietesterna visar att den innehåller små mängder (ca 8 mikrogram/kg) polycykliska aromatiska kolväten (PAH). Det är ett samlingsnamn för cirka 200 närbesläktade ämnen som uppstår vid ofullständig förbränning av fossila bränslen.

PAH finns främst i grillad och rökt mat, och rökare får in det i kroppen via cigarettröken. Orsaken till att en extra jungfruolja innehåller PAH kan vara att oliverna vuxit nära hårt trafikerade vägar eller industrier.

Olika PAH-föreningar har olika giftighet, och nya EU-regler från 1 september i år säger att olja får innehålla max 10 mikrogram PAH per kilo, och då räknas summan av de fyra farligaste PAH.

Bara äkta vara

rinnande olivoljaI laboratoriet undersöktes även oljornas sammansättning av olika fettsyror samt innehåll av vissa mineraler. Mätningen av fettsyrorna visade att innehållet verkligen består av 100 procent extra jungfruolja.

Den kvalitetsklassen är dyrast, och mindre nogräknade producenter skulle kunna späda ut den med andra vegetabiliska oljor.

Men tillverkarna av de oljor som vi testat har alltså fyllt sina flaskor med äkta vara. Oljorna i testet är ekologiska, och det märks på olika sätt. Etiketten från Saltå Kvarn har en hemsnickrad märkning som består av en cirkel, och i den står det att oljan kommer från ekologiska odlingar.

De övriga bär EU:s ekologiska symbol, och tre av dem är även märkta med Krav-symbolen. Kravs regler brukar vara hårdare än EU:s, men i fallet olivolja som är producerad i Europa är det egentligen ingen skillnad.

Vilseledande märkning

Det finns speciella regler för hur olivolja ska märkas. Extra jungfruolja och jungfruolja måste märkas med produktens ursprung.

Det ska stå på etiketten i från vilket land den kommer eller att den kommer från EU. Om produkten har en skyddad geografisk beteckning ska den användas. Vi ville jämföra italienska oljor i vårt test, och alla oljor utom Zetas är italienska.

Med det klingande italienska namnet på etiketten ”Olio Extra vergine di Oliva, Ecologico”, utgick vi från att Zetas olja också var italiensk, men i den finstilta texten på baksidan av flaskan står det att ursprunget är EU och att oljan är en blandning av extra jungfruoljor från EU.

Märkningen är helt korrekt, men namnet lurade oss att tro att det endast var italiensk olja i flaskan.

Text: Anna Sjögren

 

olivoljor

Här är hela smak- och laboratorietestet av olivoljor

 

Olika oljekvalitet

Olivoljans andel av oliverna är cirka 20 procent, och oljan utvinns genom pressning eller extraktion. Konsumenten ska tydligt kunna läsa på etiketten vilken kvalitet av olivolja som finns i flaskan.

Det kom nya EU-regler för märkningen i januari 2012. I vårt test står det ”extra jungfruolja” på alla flaskor, och den benämningen betyder att det är en olja av hög kvalitet som är utvunnen ur oliver som pressats mekaniskt.

Oljan är smakrik, och därför utmärkt i sallader och som smaksättare, men är känslig för upphettning.

Nästa kvalitetsnivå är ”jungfruolja”, som också ska vara utvunnen genom en mekanisk process. Jungfruolja är ofta andra pressningen, medan extra jungfruolja är den första. Om det står ”olivolja – sammansatt av raffinerad olivolja och jungfruolja” är det en blandning av jungfruolja och raffinerad olja.

Den raffinerade oljan har mindre smak och är mer värmetålig. Den är därför lämplig till stekning och fritering. ”olja av olivrestprodukter” är extraherad olja som utvinns ur det som är kvar av oliverna efter den mekaniska pressningen. Då används lösningsmedlet hexan för att extrahera den sista oljan ur oliverna.

Efter extraktionen upphettas oljan så att lösningsmedlet förångas. Den här kvalitetsklassen kan även innehålla en blandning av extraherad olja och olja som är direkt utvunnen ur oliver. Oljan har ofta en neutral smak och används i matlagningen.