Hoppa till innehållet
Läs mer

Den sista resan kan bli dyr

Alla är med och betalar en avgift för begravningarna i vårt land via skattsedeln. Men sedan tillkommer kostnaden när man själv arrangerar en anhörigs begravning. Det kan kosta obetydligt men mycket lätt uppgå till enorma kostnader.

Publicerad

Varje år hålls cirka 90 000 begravningar i Sverige. Ungefär 80 procent sker enligt Svenska kyrkans begravningsordning, 10 procent av begravningarna är borgerliga och 10 procent hålls enligt någon annan religiös åskådning.

De flesta avlidna kremeras, bara 25 procent av begravningarna är jordbegravningar. 30 procent av de avlidna gravsätts anonymt i minneslund, det vill säga att askan strös ut utan att någon anhörig är närvarande. Några få strös ut på andra platser, exempelvis i havet.

Alla betalar via skatten

Kyrkan är ansvarig för begravningsverksamheten i hela Sverige, utom i Stockholm och Tranås, där kommunen är huvudman. Alla som betalar inkomstskatt måste betala begravningsavgift som dras automatiskt via skattsedeln, oavsett om man är med i Svenska kyrkan eller inte.

Avgiften ska bland annat täcka kostnaderna för gravplats i 25 år, gravsättning, kremering och lokal för begravningsceremoni. Begravningsavgiften varierar mellan olika församlingar från 0,1 till 0,5 procent av den kommunalt beskattningsbara inkomsten.

De som tillhör Svenska kyrkan har rätt till präst, kyrkomusiker och att ha ceremonin i kyrkan. Kyrkolokaler kan också upplåtas för begravning av en person som inte tillhörde Svenska kyrkan men ändå hade en kristen livssyn. Men då tar församlingen ut en avgift för hyra av kyrkan och för att hålla ceremonin. Vill man ha begravningen i annan församling än hemförsamlingen kostar det också extra.

Begravningskostnader tillkommer

Kostnaderna för en begravning varierar stort. Dels beror det på var i landet man bor – i storstäderna är det dyrare – dels hur påkostat arrangemanget är. Man måste faktiskt inte ha någon begravning alls. Den avlidnes kropp kan kremeras, sedan gravsätts askan eller strös i en minneslund. Kostnaden för detta är cirka 5 000 kronor. Men för de flesta känns säkert en begravning viktig; det är en samling för att ta avsked och hedra minnet av en avliden person.

Sveriges Begravningsbyråers förbund beräknar att kostnaden för en begravning ligger mellan 18 000 och 26 000 kronor. Men priset kan gå upp till 50 000–100 000 kronor eller mer. Självklart kan man kontakta flera begravningsbyråer och begära offert på begravningen. Men det är ofta känslomässigt svårt att ordna med en begravning, och många orkar nog inte förhandla om priset.

Kostnaderna för en begravning tas ut från dödsboets tillgångar. Om dessa inte är tillräckliga är det den som beställer som blir betalningsansvarig. Saknar dödsboet tillgångar kan man söka bidrag från kommunen för begravningen.

I priset för en begravning ingår kista, kistdekoration, transporter, bärare,dödsannons,förtäringvidminnesstundmm. Dessutom till kommer kostnad för bouppteckning, som måste göras efter varje avliden, samt eventuell gravsten. Begravningsbyrån Fonus ger tre prisexempel: ca 12 520 kronor för den enklaste begravningen, 20 000 för en standardbegravning och 38 300 för en mer påkostad. (I Stockholmsområdet är priserna ca 2 000 kronor högre.)

I priset för den enklaste begravningen ingår omhändertagande av avliden (hämtning, svepning), kista, urna, transport till gravplats plus Fonuspersonalens arvode.

I standardbegravningens pris ingår dessutom en något dyrare kista, kistdekoration, dödsannons samt att en representant från Fonus är närvarande i kyrkan och vid eventuell gravsättning av urnan.

Vid den dyraste begravningen är kistan ännu exklusivare, Fonus anlitar en solist som sjunger i kyrkan, trycker programkort för utdelning vid akten och ordnar en minnesstund med förtäring.

Den som vill kan välja till balsamering av den döde, större dödsannons som införs i flera tidningar, extra musik vid begravningsakten, dyrare mat och dryck vid minnesstunden, taxiresor för anhöriga, fotografering och filmning.

En annorlunda, borgerlig begravning kan utformas nästan hur som helst. Du kan välja en egen officiant, men begravningsbyrån kan också föreslå en godkänd officiant. Arvodet kan variera mellan 2 700 och 5 000 kr. Kostnaderna i övrigt varierar ungefär enligt de tre prisförslagen ovan från Fonus för en kyrklig begravning. Vid en borgerlig begravning anlitas en begravningsbyrå för att ta hand om de praktiska detaljerna med transport av kroppen m m.

Ordna själv

Den som själv vill arrangera en del av begravningen kan göra detta, antingen den är kyrklig eller borgerlig. Bland annat får man ta hand om kroppen, klä den avlidne, använda eget bårtäcke (textil som läggs på kistan) eller låna kyrkans. Blommor eller annan dekoration på kistan kan man ordna, liksom musik (spela själv, spela upp en cd eller anlita sångare/musiker). Gravstenen måste inte vara färdighuggen utan kan vara en egen natursten. Egna programkort och tackkort kan man också tillverka.

Begravningsbyrån kan hjälpa till med råd till den som vill bestämma en egen ritual, utan präst, och också hjälpa till med hyra av lokal (kapell, församlingshus eller annan samlingslokal). En begravning kan också hållas i hemmet eller utomhus.

Av jord är du kommen...

Det enda vi säkert vet om vårtlivärattviskadöen gång. Och efter dödsfall följer begravning – en ritual som kan se ut på många sätt beroende på tro och önskemål.

I Sverige tar det ofta lång tid mellan dödsfall och begravning. Den svenska begravningslagen tillåter maximalt två månaders väntetid. Just nu arbetar socialdepartementet på en proposition om en ny lag, och i den kommer förmodligen tiden att kortas till en månad.

I storstäderna kan det bli kö till populära begravningskyrkor.

– I Stockholm får man i genomsnitt vänta 30 dagar på att få hålla begravning, säger Staffan Lundstedt, kyrkogårdskonsulent på Svenska kyrkan. Anhöriga vill ha en viss dag, gärna en fredag, och en viss kyrka. Och då kan det dröja. Prästen behöver också tid på sig för att kontakta de anhöriga och hålla sorgesamtal.

För alla som avlider i Sverige ska läkare utfärda ett dödsbevis, som skickas in till Skatteverket för registrering. Skatteverket utfärdar sedan ett gravsättningsintyg. Eftersom flera trossamfund – islam, judendomen och de ortodoxa kyrkorna – vill att begravningen ska hållas direkt, inom ett eller två dygn efter dödsfallet, krävs speciella rutiner när en medlem av dessa samfund dör.

– I städer där det bor många muslimer är man van att sköta den här rapporteringen snabbt. Där sker registrering av dödsbevis omgående, säger Staffan Lundstedt. Antalet medlemmar i Svenska kyrkan har sjunkit sedan kyrkan skildes från staten år 2000. Förut blev alla medlemmar vid födseln, nu blir man det vid dopet. Men alla döps inte, och de står nu utanför kyrkan.

– De har inte rätt att begravas i kyrkan. Men ännu ser vi inte någon minskning i antalet begravningar inom Svenska kyrkan, eftersom de som inte blivit medlemmar ännu ��r så unga, säger Staffan Lundstedt.

Efter egna önskemål

För den som vill ha en icke-kyrklig begravning finns inga fastlagda ritualer. Begravningen kan hållas vid kistan, med urnan om kremering har skett eller bara med ett foto av den avlidne.

Bi Dahlborg är skådespelerska och lärare i estetiska läroprocesser på Södertörns högskola. Hon är också vigselförrättare och begravningsofficiant.

– Jag vill göra något speciellt av varje ceremoni, säger Bi Dahlborg. Före en begravning träffar jag de anhöriga för ett samtal. De får då berätta om den avlidne, hur personen dog, vad de vill ha med i ceremonin, sina minnen med mera. Sedan skriver jag ihop ett förslag som de anhöriga får gå igenom för att slutgiltigt bestämma hur det ska vara.

Bi Dahlborg har till och med utformat en begravning i samarbete med en cancersjuk man, som ville att just hon skulle hålla hans begravning. De gick igenom ceremonin, valde plats och den sjuke mannen beställde förtäring och skrev själv ett tal till släkt och vänner som Bi Dahlborg läste vid begravningen.

Hon har också hållit en begravning som avslutades med ett gravöl i Skeppsholmskyrkan i Stockholm, som inte är en kyrka längre utan en konsertlokal. Där satt besökarna på mattor på golvet. Vid en annan begravning var lokalen dekorerad med fotbollsklubben Djurgårdens flagga, vid en tredje sjöngs AIK:s kampsång som avslutning.

– Det ska vara ett värdigt avslut, som ger möjlighet för tårar. Men livet måste ju gå vidare för de anhöriga. Därför vill jag att det ska finnas något ljust i det mörka, säger Bi Dahlborg. Gråten och skrattet ligger så otroligt nära varandra. Och jag har aldrig varit med om att någon besökare upplevt något som stötande eller opassande.

Snabb muslimsk begravning

Islam är den näst största religionen i Sverige, med cirka 500 000 utövare. Det finns vissa rutiner som ska följas vid muslimska begravningar, och begravningen ska ske så snart som möjligt.

– Det kommer alltid många människor till muslimska begravningar, berättar Othman Al Tawalbeh, imam och projektledare för Tillsammans för Sverige på Fryshuset i Stockholm. Profeten Muhammed sade att man kommer att belönas om man deltar i en ceremoni, och därför följer många med till en begravning, även om de inte kände den döde.

Enligt traditionen är det män som tvättar och gör i ordning kroppen och är med vid begravningen. Men nu har sederna förändrats, och kvinnor kan vara med i begravningen.

– Det händer också att folk kommer med blommor till begravningar, och det är en ny sed som är påverkad av omgivningen här i Sverige, säger Othman Al Tawalbeh. Men det kan verka konstigt för oss. I Jordanien som jag kommer från är blommor förknippade med glädje; där har man aldrig blommor på begravningar.

En muslimsk begravningsceremoni hålls på kyrkogården, där muslimer begravs på en särskild del – kroppar från personer med olika religioner får inte blandas enligt islam. Kroppen får inte kremeras; man får inte göra något som skadar kroppen.

Imamen ber en särskild bön vid begravningen och talar kanske 5–10 minuter. Sedan är ceremonin över. De anhöriga ska därefter sörja i tre dagar, sedan är sorgetiden över. Under sorgedagarna tar de anhöriga emot besök men bjuder då på något enkelt som exempelvis kaffe och dadlar. En muslimsk begravning kostar därför inte särskilt mycket.

– Profeten säger att det ska vara så enkelt som möjligt, säger Othman Al Tawalbeh. Det är den sociala kontakten som är det viktiga, att man hälsar på och deltar i sorgen.

Text: Ingrid Jacobsson