Hoppa till innehållet

Företag har rätt att dra pengar i tre år

När vi betalar med kort blir det svårare att hålla koll på alla våra köp. Företaget har tre år på sig att dra pengarna från ditt konto, men ingen skyldighet att berätta när.

Publicerad

Magnus Julin i ­Lidköping köpte en datorskärm via nätet hos teknik­företaget Dustin. Han betalade med kort och fick både en betalnings- och orderbekräftelse. Skärmen kom och på sin internetbank såg han att pengarna, 2 490 kronor, hade 

magnus julinreserverats på hans konto.

– Någonstans där slutar man ju tänka och tror att det är färdigt, säger Magnus.

En månad senare, när Magnus skulle använda sitt kort till ett nytt köp, fanns det inga pengar på kortet. Det visade sig att pengarna för skärmen inte hade dragits direkt utan först en månad efter köpet. Efter ett samtal med sin bank fick han veta att banken vid kortköp reserverar summan i en vecka och att pengarna sedan återförs till kontot om säljaren inte dragit beloppet.

Samtidigt har säljaren, i det här fallet Dustin, tre år på sig att dra pengarna från kontot, ­enligt ­preskriptionslagen. Med lite otur kan man övertrassera sitt konto i tron att någon tidigare ­betalning redan är gjord, betonar Magnus, som inte kände till treårsregeln.

– Hur kan Dustin i tre års tid ha fri rätt att hämta pengarna från mitt konto? säger Magnus och fortsätter:

– Jag tycker också att banken borde säga till om summan inte dras och att Dustin borde ha­ ­kontaktat mig när de slutligen drog pengarna.

Ansvaret för att rätt belopp dras i tid ligger inte bara hos företaget, berättar Mariamaria wiezell Wiezell, konsumentvägledare på Sveriges kon­sumenter:

– Det är ett delat ansvar, men i sista hand faller det på konsumenten att se till att man har betalat i rätt tid. Annars kan det bli dröjsmålsränta och inkasso.

 

Detta gäller

Preskriptionstiden för konsumentfordringar är tre år och gäller både varor och tjänster, enligt preskriptionslagen. Exakt när säljaren ska ta betalt är inte reglerat i lag, men efter tre år förlorar säljaren sin rätt till betalning. Om säljaren och köparen inte kommit överens om annat ska köparen betala när säljaren kräver det, enligt konsumentköplagen.

 

Varken banken eller företaget måste tala om för konsumenten när betalningen genomförs.

– I och med avtalet med banken har du en skyldighet att hålla koll på ditt konto. Och företaget har ingen lagstadgad skyldighet att tala om när de tar betalt, säger Maria Wiezell.

Det är inte alls ovanligt att kortbetalningar strular – antingen att konsumenten överraskas av sena kortdragningar, eller att det har dragits för mycket eller inget alls, berättar Maria Wiezell. Dessutom är det få som vet att ett företag har tre år på sig att ta betalt av kunden.

– Många ringer till oss konsumentvägledare och är förvånade över att de krävs på betalningar för köp de gjort för två år sedan. Kortdragningen kan komma några år efter inköpet och haverera en ansträngd ekonomi, säger hon.

– För de flesta är nog 2 500 kronor en större summa. I fortsättningen kommer jag att hålla bättre koll när jag gör större transaktioner, säger Magnus Julin. 

Text: Robin Högberg

Foto: Shutterstock