Hoppa till innehållet

Sportkedjorna har dålig koll på tillverkningen

Vi har granskat hur de stora sportkedjorna arbetar med miljö och etik. Ingen av dem får godkänt. En ljuspunkt är ändå att de svenska kedjorna är avsevärt bättre än de europeiska.

Publicerad

sportkläder

Marknaden för sportkläder har exploderat de senaste åren – bara i år har försäljningen ökat med drygt 13 procent. Ett tilltagande intresse för hälsa, höga ambitioner bland vanliga motionärer och teknisk utveckling av träningsredskapen tros vara några av faktorerna bakom ökningen. I år är det dessutom både fotbolls-EM och OS, vilket förmodligen späder på sportintresset ytterligare.

En stor del av sportkläderna som säljs i Sverige tillverkas i Kambodja. Intersport, Decathlon och Foot Locker har alla produktion i landet, likaså vanliga sportmärken som Puma, Adidas och Nike. När lönerna ökar i Kina har allt fler klädtillverkare börjat flytta över sin produktion till närliggande länder, och då är Kambodja ett av de första valen på grund av de låga lönerna i landet.

 

LÄS MER: Hennes man dog i sportfabriken 

 

Arbetsförhållandena är så hårda att textil arbetare svimmar och till och med dör av utmattning. Lönerna är för låga att leva på, och arbetarna tvingas därför arbeta övertid. De får endast korta kontrakt, vilket gör att de inte vågar säga nej till exempelvis övertid, eftersom de då inte får förlängt kontrakt. Dessutom är textilindustrin förknippad med flera miljöproblem, som till exempel giftiga kemikalier och färgämnen som hamnar i vattendrag.

 

Var tillverkas fotbollströjorna?

sverigetröja

Med tanke på fotbolls-EM i Frankrike har vi tittat närmare på fotbollströjor. Sportkedjorna har dålig koll på de fabriker som tillverkar tröjorna. En av anledningarna är att fabrikerna ligger i Pakistan – ett land där kontrollerna är bristfälliga.

 

Råd & Rön har granskat vilken koll sport kedjorna har på dem som tillverkar deras kläder. Vi har skickat ut en enkät till alla sport kedjor, med frågor om de ställer krav på att till verkarna tar ansvar för etik och miljö, hur förankrade dessa krav är i organisationen och hur de säkerställer att kraven efterlevs. Vi har även frågat om de sam arbetar med utomstående organisationer och om de bidrar något till det lokala samhället. I enkäten ingår också frågor rörande hur öppna de är med det här arbetet, om de delar med sig av rapporter och liknande.

Resultatet visar att sportkedjornas etikarbete lämnar mycket att önska. Ingen kedja får godkänt, även om XXL är nära. Absolut sämst är Foot Locker och Sportringen. Sportringen, som är den tredje största sportkedjan i Sverige, svarade inte på vår enkät, och hade ingen information tillgänglig.

– De har ingen koll alls. Det finns ingen information på webben, och trots att vi har varit i kontakt med vd:n flera gånger har de inte svarat på enkäten. De har inte alls förstått att det här är en viktig fråga, säger Ronny Karlsson, testchef på Råd & Rön och projektledare för testet.

Vi har vid flera tillfällen försökt kontakta vd:n för Sportringen för att höra hur han ser på resultatet och på företagets etik- och miljöarbete, men han har inte varit intresserad av att prata med oss.

– Foot Locker, som är den tredje största sportkedjan i Europa, har en kort text på en webbplats, vilket ger dem fyra poäng i vår granskning, säger Ronny Karlsson.

Sportkedjornas betyg för miljö och etik

(klicka på bilden för att förstora den)sportkedjor tabell

Så läser du tabellen

Granskningen är utförd av Råd & Rön i samarbete med andra internationella konsumenttidskrifter som är medlemmar i International Research & Testing, ICRT.

Vi anger inte sifferbetyg annat än i det samlade betyget i denna granskning, utan markerar delbetygen med färger och symboler. Grönt är acceptabelt, gult är mindre bra, och rött är dåligt.

Resultatet har sammanräknats enligt följande viktning: socialt ansvar 50 procent, miljöansvar 30 procent, externa samarbeten 10 procent och öppenhet 10 procent.

 

LÄS MER: Sportkedjornas riktlinjer för etik och miljö

Jämfört med sportkedjorna i andra länder klarar sig ändå de svenska kedjorna bäst i vår granskning, trots att de är små internationellt sätt. Med undantag av Sportringen svarade de på våra enkäter. XXL fick högst betyg av alla sportkedjor i Europa. Det är imponerande med tanke på att XXL endast har en mycket liten del egna märkeskläder, vilket förmodligen gör tillverkningen svårare att granska.

– Vi har ett strängt regelverk som alla leverantörer får förhålla sig till, de måste signera att de följer alla regler och manualer. Dessutom kan vi göra egna kontroller. Under 2015 gjorde vi en rad kontroller, och vi kommer att göra väsentligt fler i år. Vi har en person anställd för det, säger Tolle Grøterud, chef för investerarrelationer och företagsutveckling på XXL.

Hur ser stora märken som till exempel Adidas på att bli kontrollerade så här?
– De har ofta eget hållbarhetsarbete på plats och är vana vid detta. Det kan vara svårare med mindre företag, som kanske inte har så stort fokus på detta. Om någon är ovillig till att bli kontrollerad är det en varningslampa som börjar blinka.tolle gröterud

Tolle Grøterud säger att XXL märker ett ökat intresse för de här frågorna hos konsumenterna, bland annat säljs mer ekologiska kläder.

– Våra säljare får utbildning i hållbarhetsfrågor, men det är något som vi vill jobba ännu mer med, säger han.

Överlag är riktlinjerna för miljö mindre utförliga än riktlinjerna för socialt ansvar. Fokus ligger främst på slutprodukten, att den till exempel inte ska innehålla giftiga färger, och inte på produktionsprocessen. XXL och Decathlon har bäst riktlinjer för miljö, och det är bara XXL, Stadium och Decathlon som gör några kontroller för att se om miljökraven efterföljs.

Generellt sett var sportkedjorna dåliga på att berätta om sina leverantörer och hur de arbetar med miljö och etik. Stadium var det företag som var mest öppet, till exempel genom att berätta om leverantörskedjor och lämna ut interna dokument.

Text: Annika Berge

Testansvarig: Ronny Karlsson

Foto: Shutterstock

Slutsats

Råd & Rön har granskat 8 butikskedjor som säljer sportkläder, för att se vilket ansvar de tar för miljö och etik. Inget företag får godkänt betyg, även om testets vinnare, XXL, börjar närma sig.
Sportringen får bottenbetyg, då de inte svarade på våra frågor eller hade någon annan tillgänglig information.

 

Det här kan företagen göra bättre

I stället för att bara skriva fler riktlinjer bör företagen ha mer långsiktiga kontrakt med sina underleverantörer. Ett annat steg att ta är att implementera FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, UNGP, eftersom företagen då tvingas ta ansvar för att respektera mänskliga rättigheter. Egna, frivilliga riktlinjer räcker inte lika långt.

Dessutom bör företagen vara mer öppna inför sina kunder, och sina underleverantörer.

Till sist bör företagen ansluta sig till någon form av tredjepartsgranskning, som till exempel Fair Wear Foundation, eftersom de sätter fokus på levnadslön och övertidsproblematik.