Hoppa till innehållet
Läs mer

Sportkedjornas etik och miljötänk

Publicerad

 

XXL

XXL har ambitiösa etiska riktlinjer, som har förankrats hos företagets ledning. Riktlinjerna gäller för underleverantörer och kommuniceras ut till alla berörda parter. Vid inköp favoriseras tillverkare som har granskats av utom­stående organisationer.

XXL har riktlinjer för miljö­arbetet, sportklädtillverkare ska ha miljö­styrningssystem enligt ISO 14001 eller liknande. XXL har inga samarbeten med utom­stående aktörer, men är öppna med sina riktlinjer och vad de gör.

Stadium

Stadium har starka etiska riktlinjer, som liknar dem för den etiska certifieringen SA 8000. Stadiums riktlinjer har förankrats hos företagets ledning, och de gäller för under­leverantörer och kommuniceras ut till alla berörda parter.

Företaget har även riktlinjer för miljö, som gäller hela leverantörskedjan. Riktlinjerna inkluderar mätbara mål som ska nås inom en angiven tid. Stadium bidrar till viss del till lokalsamhället, till exempel genom Swedish Textile Water Initiative.

LÄS MER: Granskning av sportkedjor

 

Intersport

Intersport är det företag som får högst betyg när det gäller socialt ansvar. Företaget följer sedan länge BSCI, Business Social Compliance Intiative, ett initiativ för att förbättra arbetsförhållanden, bland annat finns krav på att arbetarna ska ha rätt att organisera sig fackligt och föra kollektiva lönesamtal. Förra året granskades 95 procent av Intersports fabriker.

Däremot har företaget bristande riktlinjer för miljöskydd. De donerar pengar och produkter till sociala projekt.

Decathlon

Decathlons etiska riktlinjer är baserade på den etiska certifieringen SA 8000. De besöker och betygsätter sina under­leverantörer. Om en underleverantör får dåligt betyg hjälper företaget dem att förbättra sig.

Företaget har ambitiösa riktlinjer för miljö, bland annat har de sänkt sin energikonsumtion med 20 procent. Decathlon är det företag som mest engagerat utomstående organisationer, de har samarbete med flera miljöorganisationer och sociala organisationer.

Team Sportia

Team Sportia har långtgående riktlinjer för mänskliga rättigheter, som följer UN:s riktlinjer för hållbart företagande. Enligt dem själva har de längre relationer med underleverantörer, och när de upptäckt att en underleverantör inte levt upp till företagets riktlinjer har de brutit samarbetet. Team Sportia är det företag som kommit längst i att verka för att arbetare ska få levnadslön.

Företaget har vissa riktlinjer för miljö och samarbetar med miljö- och djurrättsorganisationer.

JD Sports

JD Sports har offentliga riktlinjer för mänskliga rättigheter, där de bland annat lovar betala minimi­lön, rättvis behandling av alla anställda och att dessa ska få kompensation för övertid. Det är osäkert om riktlinjerna är förankrade hos högsta ledningen, och om de sträcker sig till underleverantörer.

Företaget har viss information om miljöskydd, men ingen information om hur miljö­skyddet är strukturerat eller om det gäller för hela företaget.

Foot Locker

Foot Locker svarade inte på vår enkät. De enda riktlinjer vi har kunnat hitta är företagets etiska riktlinjer, som gäller mot korruption, mutor och intressekonflikter.

Sportringen

Sportringen svarade inte på vår enkät. De har ingen information om etik och miljö tillgänglig.

Sportkedjornas betyg för miljö och etik

(klicka på bilden för att förstora den)

tabell sportkedjor

 

Så läser du tabellen

Granskningen är utförd av Råd & Rön i samarbete med andra internationella konsumenttidskrifter som är medlemmar i International Research & Testing, ICRT.

Vi anger inte sifferbetyg annat än i det samlade betyget i denna granskning, utan markerar delbetygen med färger och symboler. Grönt är acceptabelt, gult är mindre bra, och rött är dåligt.

Resultatet har sammanräknats enligt följande viktning: socialt ansvar 50 procent, miljöansvar 30 procent, externa samarbeten 10 procent och öppenhet 10 procent.