Hoppa till innehållet
Läs mer

Håll koll på linserna

Linser säljs numera fritt, med undantag för optiker som måste göra en undersökning innan de får sälja. Men priset för den friheten kan bli högt – ögonskadorna tiodubblades förra året.

Publicerad

 

Kontaktlinser är i sig inte farliga, men om man inte hanterar dem rätt finns risk för allvarliga skador. Den nya patientsäkerhetslagen, som började gälla från och med 2011, öppnar för alla som inte har legitimation som hälso- och sjukvårdsperson att sälja kontaktlinser utan krav på kontroll och spårbarhet, även till barn under åtta år.

Numera får linser säljas fritt utan föregående undersökning av alla utom optikerna själva. Som krav för deras yrkesutövning ställs att de först ska undersöka patienten för att få sälja linser.

– Glasögon till barn under åtta år måste skrivas ut av ögonläkare, men linser till små barn kan säljas på bensinmacken, konstaterar professor Anders Behndig, ordförande i Sveriges Ögonläkarförening.

– Legitimerade optiker och alla andra hälso- och sjukvårdsyrken har dock fortsatt att agera enligt vetenskap och beprövad erfarenhet och ska därmed säkerställa att ögonen är kontrollerade och tål att bära linser, säger Paul Folkesson, ordförande för Optikerförbundet.

Dumt att låna

– Vi har informerat om och protesterat mot avsaknaden av krav på kontroll och spårbarhet i den nya lagen, men den genomfördes ändå. Det är fullständigt obegripligt hur detta har kunnat gå igenom, säger Paul Folkesson.

– Vissa personer har förändringar på ögonen som gör det olämpligt att använda linser över huvud taget. Det är också allvarligt om linserna saknar skötselanvisningar. Det förekommer att ungdomar lånar linser av varandra, och då kan bakterier överföras som kan leda till infektion i hornhinnan, säger Anders Behndig.

Färgade linser som inte korrigerar synfel är en kul nyhet som snabbt blivit populär bland ungdomar och som ofta säljs helt okontrollerat, inte minst via nätet.

Faran med just färgade linser, så kallade partylinser, är hur de används. Det finns risk för allvarliga komplikationer, menar professor Anders Behndig.

Och ögonskador på hornhinnan får man dras med hela livet. Efter läkning kvarstår ärr som inte försvinner. Det kan bland annat innebära sämre syn beroende på var skadan sitter på ögat.

– Bristen på skötselinformation gör att man riskerar att fördärva sig för all framtid. Det är trots allt en plastbit på ögat, och det gäller att veta hur man ska sköta den, säger Paul Folkesson.

Mängder av nya fall

Läkemedelsverket har tidigare haft cirka 3–5 rapporterade fall per år om ögonskador till följd av fel använda kontaktlinser. Under 2011, första året utan krav på kontroll och spårbarhet, kom hela 31 rapporter.

– Det är en signifikant skillnad och något vi påpekat för myndigheterna. Det här är allvarligt, då vi vet att skador ofta byggs upp långsamt, ändå har vi redan fått så många fall. Vi kommer bara att kunna se på. Det är tragiskt och onödigt, och det finns redan mängder av rapporter om riskerna.

Socialstyrelsen har nu fått regeringens uppdrag att se över konsekvenserna av den nya lagen. Men Paul Folkesson oroar sig även för andra problem. För några år sedan började det dyka upp piratkopierade, icke sterila linser.

– Nu har myndigheterna öppnat upp även för sådana produkter. Det blir omöjligt att spåra piratkopior, då ingen vet var dessa sålts eller till vem, eftersom oreglerad försäljning inte har krav på journalföring.

Text: Maria Backman