Hoppa till innehållet

Hållbara fonder – bara en kassako för banken?

Det har aldrig varit lättare att välja hållbara fonder. Men frågan är om de har någon verklig effekt eller om de bara är ett sätt för bankerna att tjäna pengar på spararnas gröna vilja.

Publicerad

Både miljö­effekten och ekonomin i hållbart sparande ifrågasätts från olika håll.

Sparare som inte vill tjäna pengar på miljöförstörelse och vapen kan nu välja på allt från fossilfria indexfonder till Svanenmärkta varianter. I våras lanserade banken Avanza en hållbarhetsstämpel som gör det möjligt för sparare att välja vilka miljö- och etikaspekter just de tycker är viktigast och välja fonder efter det. Sedan dess har 30 000 svenska sparare gjort sin egen hållbarhetsstämpel. Störst har intresset varit för miljö- och klimatanpassade fonder.

– Tidigare uppgav många att de ville investera hållbart, men agerade inte på det. I dag ser vi däremot hur fler och fler faktiskt efterfrågar hållbara fonder, men också använder de hjälpmedel och verktyg som finns till hands för att hållbarhetsgranska sitt sparande, säger Johanna Kull, hållbarhetsansvarig på Avanza.

Johanna Kull.

Men samtidigt ifrågasätts både det hållbara och det ekonomiska i att spara i så kallade hållbara fonder. En kritik är att de är onödigt dyra. Svanenmärkta aktiefonder har till exempel en snittavgift på 1,24 procent, vilket är långt över avgiften för en indexfond som brukar ligga på 0,3 procent.

Småspararguiden är ett företag som vill öka svenskarnas kunskap om sparande och pensioner. Enligt deras uträkning kan en person med normal pension som sparar i en Svanenmärkt fond med en avgift på 1,3 procent förlora 400 000 kronor under en livstid, jämfört med om hen hade sparat i en billig fond. Pengar som skulle ha kunnat gå till att köpa elbil, byta till bergvärme eller kosta på sig något annat som har en mer direkt miljöeffekt.

– De hållbara fonderna borde inte behöva vara så himla mycket dyrare. Vår käpphäst är att finansbranschen tar för bra betalt från småspararna och risken är att hållbarhetsfrågan bara blir ytterligare ett sätt att ta betalt, säger Patrick Siegbahn, grundare av Småspararguiden.

Patrick Siegbahn.

Svanen hävdar själva att deras fonder inte är dyrare än genomsnittet eftersom snittavgiften är lägre än branschsnittet på 1,55 procent.

– Det är klart att om man jämför sig med hela branschen och alla oseriösa aktörer som kan finnas där är man billigare än genomsnittet. Men om jämför sig med de vettiga billiga fonderna är de klart dyrare, säger Patrick Siegbahn.

Den andra kritiken rör vilken effekt hållbara fonder har. Att välja bort företag på en aktiemarknad är inte som att bojkotta varor i en butik, eftersom aktier säljs på en andrahandsmarknad. Om du säljer dina oljeaktier märker inte oljeföretaget det, eftersom aktierna köps av en annan sparare.

– Om alla slutar investera i fossila bränslen skulle företagen i teorin ha svårt att få finansiering och gå i konkurs. Men det är inte särskilt realistiskt. I stället går ägarskapet av aktierna över till ägare med mindre skrupler, säger Joakim Sandberg, som är professor i filosofi och ekonomi på Göteborgs universitet och som forskar på hållbara fonder.

Han tror att det kan finnas ett symbolvärde att välja hållbara fonder. Det kan ge fossilbranschen dåligt rykte och pusha politiker att ta kraftigare tag och till exempel våga införa koldioxidskatter.

– Det kan fungera som en symbol som kan driva på verklig förändring, säger han.

Joakim Sandberg.

Men som aktieägare har du enligt Joakim Sandberg egentligen större effekt om du köper aktier i mindre företag som har bra miljöprofil och som annars har svårt att få finansiering. Det är dock en ganska riskfylld aktivitet för personer med liten kunskap om aktiemarknaden och inget som Patrick Siegbahn på Småspararguiden förespråkar. Han tycker att konsumenter som absolut vill undvika kol och olja i stället bör satsa på billiga globala aktiefonder, som exkluderar fossila bränslen.

Andra menar att hållbart sparande visst har effekt. Jakob König på Fair Finance Guide, ett projekt som drivs av Sveriges Konsumenter och som granskar hur hållbart banker investerar och lånar ut pengar, säger att vi visst har makt över finansbranschen, eftersom det är våra pengar de investerar.

Jakob König är projektledare för Fair Finance Guide.

– Genom konsumtionsval kan du som konsument påverka underifrån. Som sparare påverkar du uppifrån, eftersom du då är med och äger företaget, säger Jakob König.

De senaste tio åren har det gått bra för hållbara fonder. I takt med att miljömedvetenheten och kraven på en snabbare omställning till ett fossilfritt samhälle ökar riskerar kol- och oljebolagens tillgångar att bli strandade. Nyligen stängde till exempel Vattenfall ner ett kolkraftverk i Tyskland efter bara fem år. Som resultat har oljebolagen de senaste tio åren underpresterat på börsen.

– Det här är ingen garanti för att det fortsätter så i framtiden. Men jag skulle tippa på att hållbarhet kommer att bli ännu viktigare framöver, inte minst för att företagen ska stå väl rustade inför en mer utmanande omvärld, säger Jakob König. 

Att du själv känner att ditt sparande stämmer överens med dina värderingar är också viktigt.

– Jag tror att de flesta konsumenter sätter ett värde i att deras pengar placeras på ett ansvarsfullt sätt, säger Jakob König. 

Så sparar du mer hållbart

Sparande är inte bara fonder – här är det du ska tänka på om du vill göra ditt sparande mer hållbart.

Byt bank

ikon-bank.pngBanken använder dina pengar för att låna ut till olika företag och verksamheter. Vill du inte att dina sparpengar ska gå till exempelvis kol eller olja kan du byta till en bank med andra etiska riktlinjer. Läs Fair Finance Guides granskning på fairfinanceguide.se. Där kan du också välja att skriva ett brev till din bank och kräva att de bättrar sig. En stor bank kan ha makt att påverka, men du kan också välja en mindre bank som enbart investerar i verksamheter som du gillar. Exempel på sådana banker är Ekobanken eller Jakbanken. Du får inte mycket ränta på dina pengar, men båda bankerna omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Hållbara fonder

ikon-fond1.pngVill du spara i fonder har du flera val. I billiga fossilfria indexfonderna utesluts företag som utvinner eller genererar fossila bränslen. Det finns även aktivt förvaltade fonder med hållbarhetsprofil, som är något dyrare. De kan du hitta och jämföra med bland annat de oberoende fondbedömarna Morningstars hållbarhetsbetyg eller Avanzas hållbarhetsstämpel. Svanenfonder är också dyrare än indexfonder men där utesluts inte bara oönskade företag utan det pågår även ett mer aktivt påverkansarbete mot företagen för att de ska bli bättre på miljö.

Riktade fonder

ikon-fond2.pngDet finns även fonder där du i stället för att välja bort företag du inte gillar väljer att satsa på företag du gillar. Det kan vara fonder för hållbar energi eller liknande. Ett exempel är fonden Proethos, som investerar i företag som gör klimatvänliga produkter till exempel elfordon, vindkraftverk och lampor som drar mindre energi.

Gröna obligationsfonder

ikon-obligation.pngObligationer är ett slags lån till företag och genom gröna obligationer finansierar dina pengar lån som lever upp till vissa hållbarhetskriterier. Det handlar inte bara om miljöföretag, utan kan också vara företag som arbetar med vatten och sanitet.

Alternativa sparformer med mer direkt miljöeffekt

ikon-grön-el.pngDu kan även investera pengar i företag som bygger solceller, till exempel i ETC sol eller Trine. ETC sol sätter upp solceller i Sverige och Trine i utvecklingsländer. Du får högre ränta än på det vanliga sparkontot, men pengarna omfattas inte av den statliga insättningsgarantin, så det finns en risk att du förlorar dem.