Hoppa till innehållet

Hantverkare ­ratar certifiering

Hantverkare är den yrkesgrupp som får mest klagomål. Men när en tjänst tas fram för att identifiera reko hantverkare – då är branschen inte intresserad.

Publicerad

Hantverkstjänster ligger år efter år i topp på konsumenternas klagolista till Konsumentverket. Och de utgör en betydande andel av alla anmälningar som kommer till Allmänna reklamationsnämnden. Ofta handlar klagomålen om att arbetet blev dyrare, tog längre tid eller inte blev utfört på det sätt som konsumenten trodde var överenskommet.

Brist på förtroende

25 procent av konsumenterna uppger att de har förtroende för hantverkare. I samma undersökning uppger 74 procent av hantverkarna att de inte uppfattar att konsumenterna har något bristande förtroende för dem.

För att förbättra relationen och minska förtroende­gapet mellan konsumenter och hantverkare finns ett särskilt id-kort för hantverkare som kallas Sequrid.

– Själva grunden med ett hantverks-id är att vi konsumenter ska kunna känna oss helt trygga med att hantverkaren som kommer till margareta liewvårt hem har vad som krävs för jobbet. Vi tycker också att det är dags för hantverkarna att höja sin status och förbättra sin konkurrenskraft med ett id, säger Margareta Liew, marknadsansvarig på Sequrid.

Id-kortet, som är personligt, visar vilka utbildningar och certifieringar hantverkaren har. När vi behöver anlita någon, för till exempel elinstallation eller målerijobb, kan vi med hjälp av id-kortet kontrollera att hantverkaren har rätt kompetens för jobbet.

Så fungerar hantverks-ID

  • Hantverkare som är anslutna till Sequrid är verifierade, det vill säga att deras utbildningar och certifieringar är kontrollerade och visar att hantverkaren har idden formella kompetens som branschen själv kräver.
  • Sequrid innehåller hantverkarens identitet med namn och fotografi, kontakt­uppgifter, utbildningar, behörigheter och certifikat.
  • Varje id-kort har en unik kod. Med den kan konsumenten kontrollera hantverkarens bakgrund på Sequrids webbplats.

Sequrid startade 2013 som ett inkubatorföretag* på Linköpings universitet. De började med att undersöka hur stort intresset var för ett id-kort. Bland annat kontaktades Skolverket, Elsäkerhets­verket, konsumentorganisationer, fackliga organisationer, men framför allt olika hantverks­organisationer, som Sveriges Byggindustrier, och företag som ByggMax och Bauhaus.

– Alla vi kontaktade var väldigt positiva och ansåg att det behövdes, och ju fortare desto bättre.

Sommaren 2014 sjösattes ett färdigt system. Men då var det stopp. Trots att alla hade sagt sig vara intresserade var det inga hantverkare eller hantverksföretag som ville vara med.

– Företagen vi har varit i kontakt med sedan lanseringen har förhalat och säger att de inte har tid just nu, men att de ska återkomma, säger Margareta Liew och fortsätter:

– Vi är mer och mer förundrade och funderar på vad det är som ligger bakom ointresset. Vi har börjat spekulera i om många företag, som är certifierade som företag, även har outbildade hantverkare. Då blir ett sådant här system ett dilemma. En annan orsak är säkert att det i dag finns många hantverksjobb och samtidigt brist på hantverkare, säger Margareta Liew.

Daniel Juhlin, vd på ByggMax, tycker att tanken är god ur ett daniel juhlinkonsumentperspektiv:

– Det hade varit intressant för oss om idén hade varit mer etablerad, men som alla affärsidéer måste Sequrid vara bärkraftig och kunna stå på egna ben. Och grundfrågan är vem som ska betala. Jag antar att det är hantverkaren, men i startskedet finns det inget att få tillbaka för hantverkaren. På ByggMax har vi en egen lösning där de hantverkare vi anlitar blir bedömda av kunderna efter varje jobb så att vi får en omedelbar och tydlig återkoppling.

*En inkubator är en organisation som ska främja och underlätta för nystartade företag att nå tillväxt och lönsamhet.