Hoppa till innehållet

Här är kryphålen i försäkringarna

Det finns försäkringar för det mesta – barn, graviditet, nya tv:n eller långresan. Men se upp för undantagen, de kan göra att du inte får någon ersättning alls.

Publicerad

När katten kräktes på datorn så att den blev totalförstörd gick kattägaren till sitt försäkringsbolag för att begära ersättning. Det fick hon inte eftersom det var just katten som hade kräkts. 

I försäkringen fanns nämligen ett undantag försäkringen täckte inte skador som hade orsakats av husdjur.

– Det finns inga andra avtal som ­innehåller så många undantag som försäkringar, säger ­Maria Wiezell, konsumentvägledare på Sveriges Konsumenter.

Det är viktigt att läsa villkoren, men det kan vara svårt att tolka det som står där.

– I försäkringsvillkoren står det vilka skadehändelser som täcks av försäkringen, och också vilka undantag som finns. Sedan kan det alltid hända oförutsedda saker, som inte är beskrivna i villkoren, och då blir det en tolkningsfråga, säger Lisa Halvorsen, jurist på Konsumenternas försäkringsbyrå.

Försäkringarna du bör ha

Hemförsäkring. Bra grundskydd som inte bara ersätter dina saker, utan även omfattar ansvars­försäkring, rättsskydd och reseskydd.

Barnförsäkring. Ger ersättning ifall barnet blir så skadat att det aldrig kan arbeta.

Olycksfallsförsäkring. Den som drabbas av en allvarlig olycka kan få ett engångs­belopp som ersättning för bestående men.

Hon säger att det finns en stor okunskap kring försäkringar.

– Många är till exempel inte medvetna om ­avskrivningsreglerna, att man inte får mycket för en fem år gammal tv.

Det finns ingen försäkring som täcker allt, och det bör man vara medveten om.

– Vi får ibland frågor från konsumenter som undrar om de är fullt försäkrade, och det kan de vara, men det kan ändå finnas skador som inte täcks av försäkringen, säger Lisa Halvorsen.

Hade kattägaren i början av texten själv kräkts på sin dator hade det gått bra. Och det gör så klart att försäkringstagarna hittar sätt att komma runt detta.

– När katten slog ner ett glas vatten över min ­dator berättade lyckligtvis ­datorreparatören för mig att jag skulle säga att det var jag som hade varit klantig, ­eftersom min drulleförsäkring inte skulle gälla om katten var ”ansvarig”, säger en kattägare som vill vara anonym. 

Vanliga undantag i försäkringarna

Vattenskador utifrån
Även om du har en försäkring för vattenskador finns det undantag. Om det läcker in vatten genom en trasig kakelplatta kan du få ersättning för att torka upp bakom kaklet, men inte för att köpa nytt kakel och sätta upp det, vilket oftast är den stora kostnaden. Försäkringen ger sällan ersättning om vatten kommer in genom yttertaket eller fasaden. Inget bolag ersätter om vatten kommer in i huset på grund av bristfällig dränering.

Bil som rostar fel
Rostskydd gäller bara om bilen rostar på "rätt" sätt.

– Rostskyddet gäller bara om bilen har rostat inifrån och ut, vilket bilar aldrig gör. De rostar alltid utifrån och in, säger Maria Wiezell, konsumentvägledare och försäkringsexpert på Sveriges Konsumenter.

Handhavandefel 
Produktförsäkringar som man köper till nya tv:n eller telefonen innehåller en rad undantag, bland annat om du själv har hanterat produkten fel. 

Tandlös katt
I Sverige försäkrar vi våra husdjur till ett värde av 3,2 miljarder kronor per år. Några vanliga sjukdomar undantas från försäkringarna. Kattägare vars katter drabbas av tandsjukdomen FORL, där missen måste få tänderna utdragna, får ingen sjuk kattersättning. För hundar finns det krav på att uppfödaren ska följa vissa riktlinjer för att försäkringen ska gälla. Detta för att minska risken för att vanliga problem hos respektive ras ska uppstå. För vissa raser, som fransk och engelsk bulldogg, bostonterrier och chihuahua, saknas ett officiellt hälsoprogram som uppfödarna arbetar efter, och då undantar försäkringen kejsarsnitt på tikar som inte fött på naturligt sätt tidigare. Franska bulldoggar som måste plastikopereras på grund av trånga näsborrar undantas också.

Om stölden inte kan tidsbestämmas
Två läsare blev av med sina smycken, men fick inte någon ersättning eftersom de inte kunde säga när stölden skedde. Virginia skriver i ett brev till Råd & Rön: ”En stöld är en stöld, inte en drulleolyckshändelse."

– Det är viktigt att kunna säga när stölden har skett, för att fastslå att det verkligen handlar om en stöld, säger Lisa Halvorsen.

Vilda aktiviteter
Ska du åka offpist på skid­semestern? Eller kanske dyka, klättra i berg eller hoppa bungyjump? Kolla då om just din hemförsäkring täcker det. Inte alla riskfyllda aktiviteter täcks av vanliga reseförsäkringar. Och räkna inte med att den extra försäkring som erbjuds i samband med att du köper resan fungerar heller.

Självriskskydd eller självriskeliminering?
Läsaren Mats Bohgård hörde av sig om ett svårtytt självriskskydd:

"Jag brukar alltid teckna självriskeliminering när jag hyr bil. Sist gjorde jag inte det, ­eftersom jag hade självriskskydd på kreditkortet. Men när jag fick en repa på bilen drogs 3 000 kronor från mitt konto, och jag fick inget tillbaka från kortförsäkringen. Det visade sig att självriskskydd och ­självriskeliminering inte är samma sak."

– Självriskskydd kan också till exempel gälla när man hyr bil i Sverige, och inte utomlands, säger Lisa Halvorsen.

Vanliga sjukdomar
Den som tar lån erbjuds ofta att teckna en försäkring som kan användas om man på grund av sjukdom, olyckshändelse eller stetoskoparbetslöshet får svårt att betala av på lånet. Men försäkringen gäller ofta inte nack- och ryggbesvär, eller stressrelaterade sjukdomar, vilka är några av de allra vanligaste anledningarna till sjukskrivning.

– Se över din egen situation och vad so m händer om du blir arbetslös eller sjuk. Kolla om du redan har en inkomstförsäkring via facket, det är lätt att vara överförsäkrad, säger Lisa Halvorsen.

Medfödda sjukdomar
Oftast innefattas inte medfödda sjukdomar i barnförsäkringar, eftersom den inte gäller för saker som har inträffat innan den tecknades. Psykiska sjukdomar och nerv- och muskelsjukdomar undantas också, eller ger begränsad ersättning. Om ett barn skadas i samband med sport eller idrott, eller på grund av alkohol eller andra droger, kan det också finnas begränsningar.

Lisa Halvorsen tycker ändå att barn ska försäkras.

– Barn är så oskyddade, i och med att de inte har arbetat. Om de råkar ut för en olycka eller en sjukdom som gör att de aldrig kommer att kunna arbeta, blir den ersättning man får väldigt låg, och då kan ersättningen från en barnförsäkring vara ett viktigt komplement, säger hon.

Kroniska sjukdomar
Avbeställningsskydd och reseförsäkringar gäller bara för nya akuta sjukdomsfall, inte för försämringar i en redan diagnostiserad sjukdom.

– Om du till exempel har en psykisk sjukdom eller cancer som försämras efter det att du bokat en resa gäller normalt sett varken avbeställningsskydd eller reseförsäkringen, säger Maria Wiezell.

Om du har en personförsäkring och är med om en olycka där du skadar ryggen, kan det vara svårt att få ersättning om du sedan tidigare hade ont i ryggen.