Hoppa till innehållet

Råd&Rön använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen.

JO ger Arn rätt om estetisk tandvård

Justitieombudsmannen tycker att Allmänna reklamationsnämnden gjorde rätt som tog upp ett ärende rörande en patient som var missnöjd med behandlingen hos en tandvårdsklinik inom Folktandvården i Västra Götalandsregionen. 

Publicerad

Justitieombudsmannen gick emot Folktandvården i Västra Götaland.

Hösten 2020 hamnade Specialistkliniken för ortodonti i Göteborg, som är en del av Folktandvården i Västra Götaland, på Råd & Röns Svarta listan efter att inte ha följt Arns rekommendation. Ärendet rör tandreglering och anmälaren var missnöjd med två gluggar som blivit kvar mellan tänderna och ville ha det åtgärdat alternativt ersättas med 20 000 kronor.  

Kliniken ansåg i samband med ärendet att Arn inte var rätt instans att ta sig an ärendet och att den inte kunde svara Arn i sakfrågan eftersom det skulle strida mot patientsekretessen. I stället anmälde kliniken Arns hantering till Justitieombudsmannen, JO, som nu har kommit med sitt svar. 

JO anser att Arn visserligen har brustit när det gäller hur nämnden bett patienten om ett medgivande för att kunna ta del av uppgifterna, men ser inget problem med att Arn har tagit sig an ärendet eftersom det rör sig om estetisk tandvård och inte om en behandling som är en hälso- och sjukvårdstjänst. 

När det gäller frågan om att Specialistkliniken inte har kunnat svara på frågor i ärendet till följd av sekretessen skriver JO att det inte finns något som hindrat kliniken att själv ta kontakt med anmälaren för att få ett godkännande.