Hoppa till innehållet

Folktandvården tar strid mot Arn

Folktandvården i Västra Götalandsregionen har hamnat på kollisionskurs med Arn i ett ärende som rör tandreglering. Nu ligger tvisten redo för avgörande hos Justitieombudsmannen, JO.

Publicerad

Det hör inte till vanligheten att en myndighetsdriven verksamhet väljer att inte följa Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer och därigenom hamnar på Svarta listan. Men i ett ärende som rör tandreglering har Specialistkliniken för ortodonti i Göteborg, som är en del av Folktandvården i Västra Götaland, valt att inte följa nämndens beslut att ersätta konsumenten med 20 000 kronor.

– Jag vill hävda att Arn har tagit sig an ett ärende som åtminstone enligt våra ögon är ett ärende som Arn inte borde ha tagit i, säger klinikchef Ken Hansen.

Huvudorsaken till att han inte tycker att Arn är rätt myndighet är sekretessen som råder kring uppgifter som rör patienter inom tandvården.

– Vi är väldigt hårt bundna i vilka uppgifter vi kan lämna ut. Vi kan inte ens nämna att någon har varit på kliniken, säger Ken Hansen.

Det gör enligt honom att Folktandvården inte kan svara på Arns frågor i ärendet. Det har i sin tur lett till att Arn har gått helt på anmälarens uppgifter när nämnden har lämnat sina rekommendationer. Det medgivande som Arn har fått från anmälaren att ta del av de sekretessbelagda uppgifterna tycker Ken Hansen inte räcker.

– Det är ett mejl som är bifogat som inte är undertecknat. Jag vet inte om personen i fråga är medveten om att vem som helst kan begära ut uppgifterna från Arn som vi i så fall hade skickat in, säger han.

Marcus Isgren, som är ordförande och chef för Arn, tycker dock att medgivandet räcker.

– Vi gjorde den bedömningen att det var lämpligt att häva sekretessbestämmelserna på det sättet. Det finns ju inget formkrav för hur det ska gå till, säger han.

I vanliga fall hanteras liknande fall enligt Ken Hansen av Löf, Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, som kan ersätta den som har drabbats av en skada inom vården. Ken Hansen tycker att Arn borde ha hänvisat konsumenten dit.

– Jag har gjort en anmälan till JO och bett dem titta på hur de ser på att Arn utreder ett ärende inom ­tandvård som de ju ­tidigare inte har gjort, säger han.

Av Arns svar till JO framgår att nämnden inte prövar tvister som rör hälso- och sjukvårdstjänster som kräver en medicinsk bedömning av en patients hälso­tillstånd. Men nämnden bedömer att det aktuella ärendet hör hemma hos den eftersom det handlar om en åtgärd som i första hand syftar till att förändra en persons utseende. Att som Ken Hansen föreslår skicka ärendet vidare är inte möjligt, enligt Arn, eftersom Löf inte är en godkänd nämnd för tvistelösning.

Det finns ännu inget datum för när JO ska lämna svar i frågan och svaret kommer inte att ändra Arns beslut även om det skulle riktas kritik mot nämndens sätt att hantera ärendet.

– Om JO:s uppfattning är att vi gjort fel så får vi ta upp en diskussion som vi alltid gör om hur vi kan göra annorlunda för att det inte ska upprepas. Men vi kommer inte att öppna ärendet igen. Det är för vår del avslutat, säger Marcus Isgren. 

Mer att läsa från Svarta listan