Hoppa till innehållet

Ny bil eller privatleasing?

Råd & Rön räknar ut skillnaden mellan att köpa en ny bil och att privatleasa. Vi benar även ut vilka för- och nackdelar det finns med leasing, samt hjälper dig att ställa de viktiga frågorna till leasingföretaget.

Publicerad

Allt fler konsumenter väljer att privatleasa sin bil. Redan i slutet av 80-talet gjordes försök av bilbranschen att erbjuda privatleasing, men det är först nu som det har tagit fart på allvar.

Vad är privatleasing?

Privatleasing innebär att en privatperson långtidshyr en bil till en fast månadskostnad. Många av de större biltillverkarna erbjuder privatleasing, men i takt med att det blir allt mer populärt börjar även andra aktörer komma in på marknaden.

Ett vanligt avtal är på tre år, med en sammanlagd körsträcka på 4 500 mil (1 500 mil per år). Ofta ingår service och värdeminskning, men även försäkring, vägassistans, fri lånebil vid service, vinter- och sommardäck, däckbyte och däckförvaring kan ingå. 

Plus och minus med privatleasing

Fördelar

 • Enkelt och bekvämt.
 • Ingen kontantinsats eller låneskuld, och alla sparpengar finns kvar.
 • Fasta månadskostnader, utan överraskande utgifter.
 • Ingen oro för bilens andrahandsvärde, det så kallade restvärdet.
 • Du slipper sälja bilen efter avtalstiden.

Nackdelar

 • Svårt och dyrt att säga upp avtalet i förtid.
 • Kan bli extra kostnader för onormalt slitage.
 • Begränsad körsträcka. Att överskrida avtalad sträcka är mycket dyrt.
 • Konsumentskyddet är inte lika tydligt när du hyr som när du köper.
 • Du kan inte dra av ränta i deklarationen.
 • Du äger inte bilen, vilket kan innebära begränsningar.

Restvärdet är den stora risken

Vår beräkning av månadskostnaden för den köpta bilen beror till stor del på restvärdet. Det vill säga hur mycket vi tror att bilen kommer att vara värd, i det här fallet, efter tre år. Det är en mycket osäker faktor. Ju högre restvärde du beräknar desto lägre blir månadskostnaden.

Vi har utgått från att bilen är värd 58 500 kronor efter tre år, det vill säga att vi kan få den summan när vi säljer den. Men det slutliga andrahandsvärdet beror på en rad faktorer – som slitage, antal körda mil och inte minst hur bilmarknaden ser ut.

Problemet med att räkna ut restvärdet gäller även för leasingföretaget. Skillnaden är att när konsumenten köper bilen är det hen som tar risken med att räkna med ett för högt restvärde, vid privatleasing är det företaget.

Så här räknar du

Vi har räknat på hur stor månadskostnaden blir för en köpt bil jämfört med en leasingbil. Exemplet är en mindre bil i lågprisklassen.

Om du har behöv av en större bil, extrautrustning och framför allt om du beräknar att köra mer än 1 500 mil per år, blir leasingavtalet betydligt dyrare än i vårt räkneexempel.

Med fler och fler aktörer på billeasingmarknaden kan det dessutom vara stor variation på avtal och vad som ingår. Är det något avtal du ska lusläsa är det privatleasingavtal: kan till exempel avgiften höjas under avtalstiden på grund av höjda räntekostnader eller serviceavgifter? 

Räkneexempel

 

Privatleasing

Småbil på 3 år. Ingår: 4 500 mil, service och försäkring.

Månadskostnad: 2 199 kronor

 

Köp av nybil

Nypriset på bilen är 130 000 kronor, och vi räknar med ett billån på 104 000 kronoroch en kontantinsats på 26 000 kronor (20 procent av priset).

Vi har räknat med att bilens värde efter tre år kommer att vara 45 procent av nypriset – 58 500 kronor. Resterande belopp, 45 500 kronor, amorteras av på tre år. Låneskulden efter tre år är därmed lika med (det beräknade) värdet på bilen.

 • Amortering:  1 264 kr/månad (i snitt)
 • Ränta 5,7%:  392 kr/månad (i snitt)
 • Kontantinsats:  722 kr/månad
 • Service:  236 kr/månad
 • Halvförsäkring:  292 kr/månad
 • Ränteavdrag  30%: –118 kr/månad (i snitt)

Månadskostnad: 2 788 kronor

Ränta på kontantinsatsen, om du lånar även till den, är inte med i beräkningen. I båda exemplen tillkommer skatt, drivmedel, parkering och vinterdäck.

Tänk på det här

Den stora fördelen med privatleasing är att det är enkelt, men det kan komma obehagliga och dyra överraskningar vid avtalsperiodens slut. Läs avtalet noga och ställ många frågor:

Kan jag häva avtalet i förtid?  

Om du till exempel får ändrade ekonomiska förhållanden kan du sälja en bil som du har köpt, men att säga upp ett leasingavtal i förtid kan vara både svårt och dyrt.

Vad menas med onormalt slitage?  

Det finns alltid en reservation i avtalen om onormalt slitage, och bedömningen görs när du lämnar tillbaka bilen. Be att få onormalt slitage specificerat i kontraktet. Fråga vem som bedömer slitaget, är det en oberoende person eller är det leasingfirman?

Vad kostar det att överskrida avtalad körsträcka? 

Kolla i avtalet vad varje extra mil kostar. Räkna med att övermil blir väldigt kostsamt.

Är bilens restvärde fast eller rörligt? 

Se till att få ett garanterat restvärde. I de flesta leasingavtal är det bilfirman som står för restvärdet. Om det är rörligt får du betala mellanskillnaden när avtalsperioden är slut om värdet på bilen blir lägre än beräknat.