Hoppa till innehållet

Marginalen Bank får rätt i tingsrätten

Marginalen Bank är inte skyldig att ersätta en kund för ett fasträntekonto som banken bekräftat för kunden att denne öppnat. Det har Göteborgs tingsrätt kommit fram till efter att kunden dragit tillbaka sitt krav.

Publicerad

Ärendet där banken blandade ihop två kunder har nu avgjorts i tingsrätt.

I februari 2013 fick bankkunden en bekräftelse från Marginalen Bank på att han hade öppnat ett femårigt fasträntekonto med 150 000 kronor. Men när pengarna sedan skulle plockas ut fem år senare meddelade banken att kunden registrerats på kontot av misstag och att pengarna i själva verket tillhör en annan av bankens kunder. Med ränta handlade det om 179 000 kronor som kunden ansåg sig ha rätt till. Efter diskussion med banken valde kunden att ta ärendet till Allmänna reklamationsnämnden, Arn, som menade att banken inte kunde visa att kunden inte hade ett konto och därför skulle ersätta honom.

Eftersom Marginalen Bank inte följde nämndens rekommendation valde Råd & Rön att sätta upp banken på Svarta listan i februari förra året. I samband med det tog banken ärendet vidare till Göteborgs tingsrätt som nu kommit med sin dom.

I domen slår tingsrätten fast att kunden inte har en fordran på 150 000 kronor plus ränta hos banken. Detta efter att kunden samma dag som huvudförhandlingen i målet skulle hållits tagit tillbaka sitt krav och parterna kommit överens om att stå för sina egna rättegångskostnader. Marginalen bank erbjuder sig dessutom att betala ut en ersättning på 20 000 kronor till kunden som "en symbolisk kompensation".

Banken vill inte ställa upp på en intervju, men företagets informationschef Anders Karlström kommenterar domen i ett brev till Råd & Rön: 

"Domen var väntad. Marginalen Bank har hela tiden kunnat bevisa att anmälaren ifråga inte haft någon rätt till den omtvistade kontobehållningen, och att inga pengar gått förlorade eller hamnat på fel konto, för någon kund. Arn borde ha kommit till samma slutsats." 

Till följd av att tingsrätten kommit fram till att kunden inte har någon rätt till pengar från Marginalen Bank har Råd & Rön nu valt att plocka bort banken från Svarta listan.