Hoppa till innehållet

Nudging – en knuff för att välja rätt

En liten knuff i rätt riktning kan vara allt som behövs för att skapa stora förändringar. Det är teorin bakom ”nudging” som ska få oss att välja rätt för miljön, hälsan eller annat lovvärt ändamål.

Publicerad

Nudging, eller beteendeinsatser som man säger på god byråkratsvenska, fungerar som när butiken vill att du ska köpa en viss vara genom att placera den lätt tillgängligt vid kassan. Men i stället för att sälja tuggummi eller halstabletter försöker beslutsfattare inom kommun och stat att få dig att göra det val som de tycker är bäst för dig och samhället på lång sikt genom att göra just det valet enklast.

RUNT OM I världen har metoden provats på allt från att få folk att söka fler jobb genom påminnelse via sms till att öka andelen som tilläggsisolerar vinden genom att erbjuda stöd för att forsla bort all gammal bråte som samlats där. I flera länder har man inrättat speciella enheter inom statsapparaten som ska se till att göra det enkelt för människor att välja ”rätt”. Lockelsen med nudging ligger i att det kan vara ett billigt sätt att spara mycket pengar genom att påverka människors vanor, och att det kan vara enklare än att till exempel stifta nya lagar. När Storbritannien lanserade sin nudgingenhet var målet att den skulle spara tio gånger så mycket som den kostade varje år.

ETT POPULÄRT OMRÅDE för nudginginsatser är nedskräpning. Trafikkontoret i Göteborg ville minska antalet fimpar som slängdes kring stadens spårvagnshållplatser. Katharina Paoli är vd på konsultbolaget A win win world och fick uppdraget att utforma askkoppar på ett sätt som gjorde att de användes. Hon beskriver nudging som en vänlig knuff i rätt riktning.

– Det handlar om att skapa en valsituation där det är lätt att välja rätt, säger hon.

Innan projektet startade hade Trafikkontoret låtit intervjua 600 göteborgare om varför de slängde fimpen på marken i stället för i askkoppen.

– Huvudorsaken var ren lättja och vi kom fram till att en bra nudge skulle vara att synliggöra askkoppen, säger Katharina Paoli.

Ett sätt att knuffa folk ”rätt” är att placera ekologisk mat i butiken så att den syns bättre än konventionellt odlad.

I PROJEKTET ANVÄNDES tre olika typer av askkoppar. En färgglad, en med ett mönster utformat av en konstnär och en vanlig svart askkopp. De olika modellerna sattes upp runt om i Göteborg för att se hur de påverkade antalet fimpar på marken. Resultatet visade på stor skillnad i nedskräpning mellan de svarta och de färgglada askkopparna. Askkopparna med färg och konst bidrog till att minska antalet fimpar på marken. Men mest överraskande var kanske resultatet kring de svarta askkopparna. Där ökade antalet fimpar på marken i stället för att minska jämfört med innan askkoppen sattes upp. Katharina Paoli har inget säkert svar på varför det blev så.

– Men vår tes är att de svarta askkopparna signalerade att här kan man röka, men att människor när de rökt klart inte kom ihåg dem tillräckligt för att fimpa där, säger Katharina Paoli.

I ett liknande projekt i London valde miljöstiftelsen Hubbub att gå ett steg längre. Genom att låta rökaren rösta i olika frågor och lägga fimpen på olika sidor av en genomskinlig askkopp, en ”ballotbin”, lyckades stiftelsen minska antalet fimpar på marken med 46 procent där askkopparna sattes upp.

Nudging används inte bara av kommuner och stat. Second hand-kedjan Myrorna ska under hösten dra i gång ett projekt med liknande metoder för att få människor att tömma sina garderober på kläder som inte används och i stället skänka dem.

– Vi gjorde en undersökning som visar att 7 av 10 svenskar använder mindre än hälften av det de har i sin garderob, och vi vill få dem att skänka dem vidare så att kläderna används. Det är viktigt eftersom det går åt så mycket resurser att tillverka ett plagg. Att ha ett plagg utan att använda det kan ses som ett resursslöseri, säger Emma Enebog, hållbarhetsoch affärsutvecklingschef på Myrorna.

 

Nudgen som slog fel

2010 berättade amerikanska energibolaget Opower för kunderna hur mycket energi de förbrukade jämfört med grannarna. Knuffen fungerade för flera grupper, men republikanska väljare som redan förbrukade lite energi tenderade att öka sin förbrukning när de såg att grannarnas konsumtion var högre.

 

TILLSAMMANS MED KONSULTFÖRETAGET Beteendelabbet har Myrorna tagit fram olika lappar som man kan ha i sin garderob för att visualisera vilka plagg som används och vilka som borde rensas ut. Lapparna sätts som bokmärken i garderoben så att det ska bli tydligt när ett visst plagg användes senast. Har det varit oanvänt för länge är tanken att det ska lämnas in för försäljning så att någon annan kan använda det i stället. Lapparna ska delas ut till en grupp intresserade kunder för att se hur deras vilja att skänka bort kläder påverkas. Emma Enebog menar att nudgingprojektet skiljer sig från traditionell marknadsföring som Myrorna också ägnar sig åt.

– I begreppet nudging ligger att det handlar om en samhällsförbättring. Vi vill designa en hjälp för kunden att göra bra frivilliga val, säger hon.

I JUST DET här projektet spelar det enligt henne ingen roll om deltagarna skänker sina kläder till just Myrorna eller till någon av de andra organisationerna som samlar in kläder.

– Huvudsaken är att vi skapar ett förändrat beteende, säger Emma Enebog.

Även om nudging används i Sverige har intresset här vaknat senare än i till exempel USA och Storbritannien. I våras fick Konsumentverket i uppdrag att inrätta ett Forum för miljösmart konsumtion. I samband med det uppdraget nämns att nudging är ett av verktygen som ska användas för att få oss att handla mer miljövänligt. Hur det ska gå till i praktiken har Konsumentverket ännu inte kommit fram till.

– Nudging är ett nytt kunskapsområde för oss och vi behöver lära oss mer. Därför har vi börjat inventera vilket arbete som redan görs i kommunerna, säger Ivar Rönnbäck som är ställföreträdande generaldirektör på Konsumentverket.

HAN SER FLERA möjligheter att använda digital teknik för att hjälpa konsumenter att göra bra val. – När man står där i butiken eller när man sitter vid datorn skulle det kunna poppa upp goda råd, säger han. Även om de som sysslar med nudging säger sig vilja hjälpa människor att göra bra val finns det kritik mot metoden.

Vissa tycker att det är storebrorsfasoner av staten att försöka välja åt oss. I en rapport från Naturvårdsverket från 2014 påpekas det också att det saknas studier som visar att nudging verkligen får oss att ändra vårt beteende på lång sikt. Det finns även forskare som pekar på att nudging riskerar att minska demokrati och öppenhet, eftersom den ofta är mest effektiv när den som utsätts för en nudge inte är medveten om det.

 

 

7 sorters nudging

Målade fotspår

Danska nätverket I Nudge You har tillsammans med forskare målat fotspår på marken i Köpenhamn som leder fram till soptunnor. Försöket har minskat nedskräpningen med över 40 procent och har fått efterföljare på flera platser runt om i världen.

 

Fluga i pissoaren

En populär nudge för renare toalettbesök är att måla eller klistra en fluga i pissoaren eller toaletten. Tanken är att den som står upp och kissar ska rikta strålen mot flugan. På så sätt minskar risken att kiss stänker på golvet.

 

Pantrör på soptunnan

Enligt organisationen Pantamera, som ägs av Sveriges Bryggerier, Livsmedelshandlarna och Svensk Dagligvaruhandel, har ett hundratal svenska kommuner satt upp så kallade pantrör i anslutning till offentliga soptunnor. Tanken är att flaskor och burkar ska läggas i rören så att den som letar pant slipper rota runt i soporna.

 

Sms till skuldsatta

I Storbritannien skickades påminnelsesms till skuldsatta före utmätning i stället för klassiska fönsterkuvert. Det fick till följd att dubbelt så många personer betalade sina skulder jämfört med tidigare. Orsaken tros vara att många skuldsatta undviker att öppna brev från myndigheter.

 

Rösta med fimpen

Ballotbin från stiftelsen Hubbub låter rökare använda fimpen för att säga sin mening om brännande frågor med hjälp av en genomskinlig skräplåda för fimpar. Vid sidan av att få reda på att rökare föredrar te minskade nedskräpningen med upp till 46 procent där korgen användes, enligt stiftelsen.

 

Lappade kläder i garderoben

Genom att låta kunder sätta lappar i garderoben som talar om när de använde ett plagg senast hoppas second handbutiken Myrorna få fler att lämna in sina oanvända kläder i stället för att bara låta dem hänga oanvända.

 

Fimpa med stil

I Göteborg tröttnade trafikkontoret på att rökare var så dåliga på att fimpa på rätt ställe. I stället för fler förbudsskyltar valde man att testa med konstnärligt utformade askkoppar för att påminna rökare om var cigarettresterna ska läggas.