Hoppa till innehållet

Jämn temperatur med pellets

Den klimatsmarta och effektiva pelletskaminen är vanlig i andra länder. I Sverige har den haft svårt att slå igenom – men nu är den på uppgång.

Publicerad

En pelletskamin fungerar i stort som en vedkamin – båda ger brasvärme och har hög mysfaktor. Men medan vedkaminen brinner med hög effekt under kort tid kan 

kaminpelletskaminen ställas in så att den brinner med låg effekt under lång tid, och därmed ge en jämn rumstemperatur.

I Sverige har pelletseldning i villor inte varit särskilt vanligt, men intresset har sakta ökat. 1997 såldes uppskattningsvis 97 000 ton pellets på villamarknaden, i dag säljs cirka 550 000 ton, mest till pelletspannor. Men det senaste året har även försäljningen av kaminer ökat rejält, dock från mycket låga nivåer. 

Både pellets- och vedeldning är ett bra komplement till husets uppvärmningssystem, till exempel för att få ner kostnaderna om du har direktverkande el. Men tack vare pelletskaminens förmåga att hålla jämn temperatur i större delen av huset kan den också användas som primär värmekälla. Och du behöver inte en stor pelletspanna i källaren med bulkförråd, utan det kan räcka med en kamin centralt placerad i huset.

 

Innan du installerar pelletskaminen

Kontakta byggnadsförvaltningen om vad som gäller vid installation av pelletskamin i just din kommun.

Gör en bygganmälan till din kommun och vänta på start besked innan du på börjar installationen. Annars finns risk för vite.

Vid mer omfattan de förändring, till exempel en utanpåliggande skorsten, kan även bygglov behövas.

Kaminen bör installeras, besiktigas och driftsättas av en certifierad installatör.

Innan du eldar första brasan måste kaminen besiktigas och godkännas av en sakkunnig, oftast av skorstensfejarmästaren. Därefter ska du vänta på slutbesked från kommunen.

När du har fått slutbeskedet är det klart att elda.

 

Det finns många fördelar med att elda med pellets. Det är ett biobränsle som tillverkas av spill från trä- och sågindustrin. Vid eldning ger det låga utsläpp av kolväten och partiklar, och dessutom ger det en mindre mängd aska jämfört med ved. Pelletseldning bidrar inte till växthuseffekten eftersom den koldioxid som avges vid förbränningen är samma mängd som det växande trädet en gång tagit upp från luften.

En pelletskamin är dock en rätt dyr investering, och du måste vara beredd på en del pyssel med att fylla på pellets och rengöra kaminen.

  Läs även: Så mycket kostar veden - egentligen

 

Just nu pågår ett stort EU-projekt, Clear (Consumers Learn Engage Adopt Renewable Energy Technologies) som arbetar för att underlätta för konsumenter att byta till förnyelsebar energi, som till exempel pellets.

ICRT, den testorganisation som Råd & Rön är medlem i, har inom projektet utfört ett antal produkttester, bland annat av pelletskaminer. Testet visar att det finns skillnader i effektivitet och hanterbarhet, men framför allt att det finns en del att anmärka på när det gäller säkerheten.

– Det har varit en ganska okontrollerad marknad och inom projektet anser man att den nuvarande EU-standarden är bristfällig. De vill därför se att säkerhetsdelen i standarden utökas, säger Råd & Röns testingenjör Anna Edberg, som följer hur projektet fortskrider.

Det handlar om mer lättåtgärdade säkerhetsaspekter, som att det saknas instruktioner i manualerna för hur nära väggen kaminen kan stå, men även om mer allvarliga brister, som att det finns risk för att bränsletillförseln inte stängs av automatiskt om kaminen blir för varm.

– Risken att kaminen blir överhettad är väldigt liten, och om man ser till att skorstenen är ordentligt sotad och kaminen rätt inställd är risken nästintill obefintlig. Men vi tycker att man kan kräva att produkten har en bra säkerhetsanordning, så att den inte kan bli en brandfara om det osannolika inträffar. Det ska finnas bra regler på EUnivå, så att konsumenterna kan känna sig trygga, säger Anna Edberg.

 

Så fungerar pelletskaminen 

 

1. Pelletskaminen behöver el till mataren som förser brännaren med pellets och till att driva förbränningsfläkten. De flesta har en konvektionsfläkt som sprider varmluften ut i rummet. Blir det strömavbrott kan många kaminer drivas med ett bilbatteri.

2. Pelletskaminer har ett inbyggt förråd för pellets, och pelletsen matas automatiskt in i eldstaden. Om du tänker använda kaminen som primär värmekälla måste du ha ett stort och torrt förråd för att förvara pelletsen.

3. Pelletskaminen avger värme dels genom så kallad strålningsvärme från glasrutan och kaminens väggar, och dels genom så kallad konvektion: uppvärmd luft som sprids i rummet antingen genom en fläkt eller av självdrag. Det finns också kaminer som kan kopplas till det befintliga vattenburna uppvärmningssystemet.

4. Många pelletskaminer har en programmerbar termostat som styr kaminen så att exakt rätt mängd pellets matas in beroende på vilken rumsvärme du vill ha. När önskad temperatur överskrids stängs kaminen av eller går ner på sparlåga, och när temperaturen sjunker tänds kaminen automatiskt igen.

5. Brännkoppen och askbehållaren behöver rengöras med jämna mellanrum, ibland dagligen. Det är bra om askbehållaren kan tas ur för att tömmas, om det inte går brukar tillverkaren rekommendera en dammsugare som är anpassad för detta. En extra utgift samt en extra säkerhetsrisk om man inte är försiktig, eftersom askan kan innehålla glöd.

6. Förbränningsfläkten eller rökgasfläkten ser till så att förbränningen sker med rätt luftmängd i förhållande till tillfört pelletsbränsle.

7. Kaminen monteras till en befintlig skorsten. Du kan också montera en modulskorsten till din kamin eller montera en dragfläkt genom en yttervägg, vilket gör att du inte behöver en traditionell skorsten.

(Illustration: Ariterm)