Hoppa till innehållet
Läs mer

Råd & Rön rättar blynivåer i kaffefiltertest

I slutet av förra året testade Råd & Rön kaffefilter. I testet redovisades bland annat labbmätningar av hur höga halter bly filtren lakade ur. Det har nu – sedan Råd & Rön genomfört nya referensmätningar – visat sig att de halter som redovisades inte var korrekta och för höga. Råd & Rön har därför rättat det aktuella testet.

Publicerad

Felet uppdagades sedan flera tillverkare gjort egna mätningar vars resultat skilde sig från de Råd & Rön publicerade.

- Det är inte ovanligt att tillverkare ifrågasätter Råd & Röns testresultat, men de tester tillverkare den här gången delade med oss fick oss att reagera. När vi inte kunde förklara skillnaderna i resultaten valde vi att skicka de filter vi testat vidare för en referensmätning i ett annat labb. I samband med detta har det första labbet konstaterat fel och backat från de resultat de redovisade till oss, säger Daniel Kjellberg, chefredaktör på Råd & Rön.

För flera av de testade filtren uppgav Råd & Rön i sin publicering att blynivåerna var över det gränsvärde som finns för dricksvatten, tio mikrogram per liter och två av de testade filtren, Coop Extras oblekta kaffefilter och Axfoods Fixa kaffefilter av oblekt papper, pekades särskilt ut.

Vi kan nu konstatera att både Coops och Axfoods, liksom övriga testade, filter lakar ur blynivåer som ligger under det satta gränsvärdet för dricksvatten.

- Råd & Rön har självklart rutiner som ska minimera risken för den här typen av fel, men vi måste naturligtvis nu fundera över vad vi hade kunnat göra ytterligare. Vi anlitar bara ackrediterade labb och vi har egna testingenjörer anställda, bland annat för att säkerställa labbens metodik och att vi tolkar resultaten rätt. Problemet här har varit att labbet har redovisat och länge stått fast vid ett felaktigt mätresultat som vi har litat på.

- Ansvaret för alla publiceringar som görs är självklart Råd & Röns, och ytterst mitt som ansvarig utgivare. Men den förtroendeskada som detta innebär gentemot det aktuella testlabbet innebär också att vi avslutar vårt samarbete med det, säger Daniel Kjellberg.

- Råd & Röns syfte är att förse svenska konsumenter med korrekt och oberoende information och vi beklagar och ber självklart om ursäkt för att felaktiga mätvärden i detta fall har publicerats, fortsätter han.

Ett rättat test av kaffefilter finns nu publicerat här.