Hoppa till innehållet

Så undviker du fuktskador hemma

Fuktskador kan kräva dyra renoveringar och dessutom vara en hälsofara. Var vaksam – fukt kan frodas på flera platser i bostaden.

Publicerad

 

 

 

 Badrummet

Använd gummi­skrapa så att det inte blir vatten kvar i kakel- eller tapetfogar. Vattnet kan annars, ihop med damm, hudrester och andra partiklar, ge upphov till mögel. Håll fogarna fria från smuts och rensa golvbrunnen några gånger per år. Var också uppmärksam på om det uppstår sprickor, till exempel i fogarna. Spruckna fogar tätas med fogmassa. Glöm inte heller att vädra efter duschen. En badrumsfläkt hjälper till att dra ut fukten. Det är särskilt bra om badrummet saknar fönster.

 

Kök och bad

dusch

Badrum och kök står vardera för ungefär en tredjedel av alla vattenskador, enligt Vattenskadecentrum. 85 procent av alla skador inträffade i villor, 8 procent i flerbostadshus och 7 procent i fritidshus. Statistiken baseras på inrapporterade skador till försäkringsbolag.

 

 Köket

Läckage från diskmaskiner är ett vanligt problem. Om det är fuktigt under diskmaskinen efter att den använts är det ofta ett tecken på läckage. Fuktskador kan även uppstå på grund av läckage runt kylskåpet, frysen och diskbänken. Lägg droppskyddsmattor – underlägg av plast – under kökets vitvaror, diskmaskinen och diskbänksskåpet. Kom ihåg att vrida diskmaskinens kran till avstängt läge om du reser bort, och använd köksfläkten för att ta bort vattenånga när du kokar mat på spisen.

 

Välj rätt luftavfuktare

avfuktare

Du kan sätta in en luftavfuktare för att minska risken för fuktskador. Vanliga platser för avfuktare är källaren, garaget och tvättstugan.

Det finns olika sorters avfuktare, och vilken du ska välja beror på var den ska användas. Oavsett teknik är det bra att tänka på kapaciteten och hur stort utrymme som ska avfuktas, samt avfuktarens ljudnivå.

Läs mer på: energimyndigheten.se

 

 Tvättstugan

Kolla regelbundet så att tvättmaskinens vatten- och avloppsanslutningar är täta. Slangarna ska vara ordentligt fastskruvade och avloppsslangen riktad mot avloppet. Kommer det ändå vatten på golvet kan det vara stopp i avloppet. Kolla också så att rör och genomföringar är täta. Golvet ska vara vattentätt, men precis som i andra våtutrymmen är det viktigt att ta bort vatten som läcker ut. Fukt kan annars samlas i fogarna på kaklade golv eller i kanterna om du har en skuren plastmatta. Se till så att dessa fogar och kanter är ordentligt tätade med fogmassa så att inte fukt kommer in under golvet.

 

Mögel och röta

mögel

Mögel trivs i hög luftfuktighet och dyker ofta upp i våtutrymmen, men kan också sätta sig på väggar i fuktskadade bostäder. Röta är ett svampangrepp på husets virke som kan göra att materialet faller sönder. Vid svårare mögelangrepp eller röta är det bäst att anlita en saneringsfirma.

Besvärligt för ­ allergiker
Svartmögel är lätt att känna igen genom sina små, svarta prickar. Det innehåller stora mängder mögelgifter, mykotoxiner, och kan orsaka besvär för den som är allergisk. Vanliga symptom är hosta, snuva, huvudvärk, rinnande och ­kliande ögon och luftrörsbesvär.

 

 Hustaket

Se över taket före och efter vintersäsongen för att försäkra dig om att det är helt och inte släpper in regn och annan nederbörd. Vanligast är att det läcker in runt skorstenen, takfönster, takkupor, ränndalar (rännor som till exempel används där tak möts) och ventilationshuvar. Kontrollera att stup­rännor och hängrännor leder bort vattnet ordentligt. Löv och annat som samlas i hängrännorna kan göra att vattnet inte leds bort.

 

Kolla kondensen

fläkt

Dålig ventilation gör att fler fuktpartiklar stannar kvar i rummet. Kondens på fönstren kan vara ett tecken på att ventilationen inte fungerar som den ska. Se till att byta filter i fläktaggregat och att ventilationsdon i väggar och tak är rengjorda, så att luftgenomströmningen fungerar bra.

 

 Husfasaden

Trä-, puts- och tegelfasader är olika känsliga för fukt. Oavsett material gäller det att underhålla fasaden och hålla utkik efter hål eller sprickor. Sprickor bör tätas så att vatten inte skadar konstruktionerna bakom. Om vatten tar sig in kan man behöva byta trävirke, isolering och annat känsligt material så att fukten inte sprider sig in i bostaden. Karmar och bågar på fönster kan behöva bytas ut om de skadats av fukt. Fönsterbleck ska vara tätt monterade mot fasaden så att vatten inte tränger in i väggen. Kontrollera fasaden och fönstren varje år för att upptäcka problem i tid.