Hoppa till innehållet
Läs mer

Smarta klockor ger falsk trygghet

Smarta klockor för barn säljs in som ett smidigt och tryggt sätt att hålla koll på sina små. Men en norsk undersökning visar att så inte är fallet.

Publicerad

De senaste åren har flera smarta klockor för barn lanserats – klockor som utrustas med sim-kort och GPS, och som kopplas till föräldrarnas telefon via en app. På appen kan föräldern sedan följa barnets rörelser i realtid, samt skicka meddelanden och ringa till klockan. På vissa klockor finns det även en SOS-knapp som barnet kan aktivera, och föräldrarna kan definiera säkra zoner som barnet inte kan röra sig utanför utan att föräldrarna får ett meddelande om det. Klockorna har tidigare kritiserats för att kränka barns integritet, men nu går Forbrukerrådet, en norsk konsumentorganisation, ut och säger att klockorna inte heller är att lita på.

Sos-knappen inte att lita på

Forbrukerrådet har granskat fyra smarta klockor – Gator 2, Tinitell, Viksfjord och Xplora – och hittade flera allvarliga säkerhetsbrister. SOS-knappen och de säkra zonerna fungerade inte tillförlitligt. Med en klocka var det möjligt att tjuvlyssna på barnet och dess omgivning utan deras vetskap. 

Klockorna samlar in barnens personliga data, utan att fråga om tillåtelse eller beskriva hur den ska användas, vilket bryter mot EU:s dataskyddslag. Användaren kan inte heller radera sin data. Endast Tinitell frågar om användarnas godkännande först. Xplora använder barnens personliga data till marknadsföring och reklam.

Allvarliga säkerhetsbrister

Dessutom fanns stora säkerhetsbrister. Gator 2 och Viksfjord är så osäkra att det var möjligt för utomstående att ta kontroll över klockan, följa, och kontakta barnet, och få det att se ut som om barnet var någon annanstans än det var. Med Viksfjords klocka kan man även tjuvlyssna på barnet och dess omgivning. Dessutom lagras och skickas barnets personliga information över nätet okrypterad. 

– När det gäller barn är det extra viktigt att inte data hamnar på villovägar och att inte någon obehörig kan hacka sig in, säger Maria Wiezell, konsumentvägledare på Sveriges Konsumenter. 

Forbrukerrådet anser att bristerna i tre av fyra klockor – Gator 2, Viksfjord och Xplora – är så allvarliga att konsumenter som redan köpt dem bör sluta använda dem. En av klockorna, Tinitell, får bättre resultat än de andra aktörerna, bland annat för att den saknar några av de funktioner som kritiseras. Klockan får fortfarande anmärkningar för sitt bristande konsumentskydd. 

Skäl till att häva köp

Klockorna säljs också i Sverige, ibland under andra namn. Marknaden är kaotisk med flera olika aktörer som säljer importerade klockor under olika namn. Maria Wiezell säger att felen i klockorna kan vara skäl till att konsumenter får häva köpet, eftersom de inte fungerar på det sätt som de marknadsförs och är tänkta att användas.

– De här klockorna köper man för att känna sig trygg, men är det inte tillförlitliga är det en falsk trygghet som är värre än om man inte hade någon klocka, säger hon. 

Tillverkarna till en av klockorna, Tinitell, har efter att de har fått ta del av undersökningen uppdaterat sina villkor. Det är dock enligt Forbrukerrådet oklart om alla problem som togs upp i rapporten därmed är åtgärdade. 

Text: Annika Berge

Foto: Forbrukerådet