Hoppa till innehållet
Fråga oss Miljö

Får de skriva 100 procent komposterbart?

Publicerad

Jag fikade på kedjan Bröd & Salt och upptäckte att det på plastskeden stod ”100 % compostable”? Hur går det ihop? Får de skriva 100 procent komposterbar trots att det på sin höjd handlar om någon slags industrikompostering, inte något jag kan förvänta mig kommer att förmultna på min egen privata jordhög?
/Emma

Svar: Ida Hallberg, jurist på Konsumentverket, svarar att marknadsföring generellt inte får vara vilseledande. Detta gäller särskilt påståenden om produktens ursprung, användning och risker såsom inverkan på hälsa och miljö. Eftersom miljöargument har ett stort marknadsföringsvärde samtidigt som det är väldigt svårt för en konsument att bedöma, ses det som särskilt allvarligt om de inte har full täckning. Om en näringsidkare använder sig
av miljöargument i sin marknadsföring måste den alltså kunna styrka att argumentet är sant. Om du tvivlar på sanningshalten i ett påstående kan du kräva att företaget styrker detta eller anmäla till Konsumentverket. 

Det här är Råd & Röns frågespalt

Du hittar svaren på 100-tals andra konsumentfrågor här i Råd & Röns frågespalt. 
Svaren görs av tidningens redaktion och professionella konsumentvägledare på Råd & Röns dotterbolag.
Har du en konsumentfråga? Skriv till oss på radron@radron.se. Redaktionen ­förbehåller sig rätten att korta och redigera insända texter. Av resursskäl kan tyvärr inte alla insända frågor besvaras.