Hoppa till innehållet
Fråga oss Bilar och fordon

Säga upp leasingavtal

Publicerad

Fråga: Jag har sedan ett år tillbaka leasat min privata bil. Leasingavtalet är på 36 månader. Nu har mina arbetsförhållanden förändrats och jag behöver inte längre någon bil. Jag trodde att det fanns möjlighet att överlåta avtalet på en annan person men det gick finansbolaget inte med på.  Jag har sett att det finns andra bolag som tillåter detta. Vad är det som gäller? Kan jag avsluta avtalet i förtid?

Svar: Nej, förmodligen inte. När man leasar en bil är det villkoren i avtalet som gäller. Av villkoren framgår hur lång leasingtiden är, antalet mil man får köra och vad man får betala vid återlämnandet om bilen är mer sliten än vad som anses som normalt slitage.  Om man ingått avtal som konsument kan man pröva om villkoren är oskäliga och därför bör jämkas. Det kan man göra genom en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden.

Läs mer om att leasa bil på http://www.hallakonsument.se/tips-for-olika-kop/kopa-och-hyra-produkter/bil-och-andra-fordon/leasa-bil

Det här är Råd & Röns frågespalt

Du hittar svaren på 100-tals andra konsumentfrågor här i Råd & Röns frågespalt. 
Svaren görs av tidningens redaktion och professionella konsumentvägledare på Råd & Röns dotterbolag.
Har du en konsumentfråga? Skriv till oss på radron@radron.se. Redaktionen ­förbehåller sig rätten att korta och redigera insända texter. Av resursskäl kan tyvärr inte alla insända frågor besvaras.