Hoppa till innehållet
Granskning Snacks & godis

Mindre palmolja i glassfrysen

Den omdiskuterade palmoljan finns kvar i butikernas glassfrysar även i sommar. Vår genomgång av utbudet hos landets tre största matvarukedjor visar dock på en minskning.

Publicerad

Palmolja finns ofta som ingrediens i kedjornas egna billigare glassar i storpack. Men den dyker även upp i mer exklusiva glassorter.

Palmolja är en ständigt omdiskuterad och omstridd produkt. Den används i allt från biodiesel till chokladsåsen på glassen. Livsmedelstillverkare tycker att den är attraktiv eftersom smaken är neutral och den är billig. Dessutom fungerar den i många industriella processer. Kritikerna vill i stället undvika oljan, som förknippas med skövling av regnskog och sociala problem för dem som jobbar på plantagen.
Majoriteten av världens palmolja odlas i Indonesien och Malaysia, där stora arealer regnskog har huggits ner för att ge plats åt oljepalmer. Även om palmoljan som finns i glassarna i frysdisken i de allra flesta fall är certifierad enligt Round­table on Sustainable Palm Oil, RSPO, är det enligt Naturskydds­föreningen ingen garanti för att palmoljan är hållbar.
– Vi tycker inte att det är tillräckligt för att garantera att palmoljan är hållbar. Det är positivt att kriterierna har skärpts, men det finns brister i efterlevnaden. I den mån man kan välja bort produkter som innehåller palmolja tycker vi att man ska göra det, säger Karin Lexén, som är generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.

Undantaget är ekologiskt odlad palmolja, men den står i dag för bara 0,2 procent av den totala produktionen, enligt Naturskyddsföreningen.

När Råd & Rön gick igenom glassutbudet hos Ica, Coop och Hemköp förra året hittade vi 50 produkter som innehöll palmolja. Samma genomgång i år visar att antalet glassprodukter med palmolja har minskat till 36. Till största delen beror minskningen på att leverantören Sia Glass slutade med palmolja i sin glass vid årsskiftet, precis som företaget lovade förra sommaren. De två andra stora leverantörerna av glass, Triumf Glass och Unilever (via varumärket GB), har dock fortsatt som tidigare med palmolja i sina recept.

Även i kedjornas egna märken hittar vi palmolja i ingredienslistorna i ungefär samma omfattning som förra året. Coop har fem produkter under egna varumärket Coop och en under varumärket Xtra. Hemköp har en glass under varumärket Eldorado och Ica har sex glassprodukter som innehåller palmolja, tre under varumärket Ica och tre under varumärket Ica Basic. Ica lutar sig mot Världsnaturfonden, WWF, i sitt beslut att fortsätta att använda palmolja.
– WWF belyser vikten av att välja ansvarsfullt odlad palmolja och avråder från bojkott. Därför ställer vi krav på att alla våra leverantörer ska jobba med ansvarsfullt odlad palmolja, säger Emelie Hansson, hållbarhetsstrateg på Ica, i en skriftlig kommentar.

WWF var med och startade RSPO och Olle Forshed, som är regnskogsexpert på organisationen, tycker att det är det bästa verktyg som finns tillgängligt för att begränsa de negativa effekterna av palmoljeodlingen.
– Man kan ifrågasätta RSPO, men det är i dag det system som finns för att jobba med palmoljefrågan på ett storskaligt sätt. Att vi förespråkar det är för att det är ett verktyg för att försöka ställa om palmoljeproduktionen till att bli mer ansvarsfull, säger han.

Att välja bort oljan helt är enligt honom inget bra alternativ.
– Någon olja kommer ju att användas i ­stället. Palmoljan har ändå den fördelen att den är oerhört resurseffektiv arealmässigt. Ska du ersätta den palmolja som i dag konsumeras kommer det att gå åt ännu mer mark. En bojkott flyttar bara problemet någon ­annanstans, säger Olle Forshed. 

Ladda ner en lista över glassarna som innehåller palmolja här.

 

I papperstidningsversionen av den här tabellen fanns även Triumf Glass Himmelsk röra med. Företaget meddelar att de nyligen har tagit bort palmolja i det receptet.

 

 

Det här är RSPO

Roundtable on Sustainable Palm Oil, RSPO, är en organisation bestående av livsmedels­företag och producenter, initierad av WWF. De har tagit fram kriterier för mer hållbar produktion av palmolja.

Det finns två varianter av certifiering:
Segregerad, där den palmolja som används är spårbar och odlad enligt kriterierna.
Massbalanserad, där användaren av oljan köper ett certifikat för att en viss mängd olja ska produceras enligt kriterierna.
Det finns också olika nivåer:
RSPO är den grund­läggande certifieringen, som bland annat handlar om att följa lagar, arbeta för hållbar ekonomi och visa miljömässig ansvarsfullhet.
RSPO Next ställer hård­are krav. Bland annat måste företaget ha en policy mot avskogning, odlarna måste kunna bevisa att skyddsvärd skog skyddas och att de inte använder svedjebruk. I RSPO Next är det inte tillåtet med det kritiserade bekämpningsmedlet paraquat.

Enligt organisationen är 19 procent av den palmolja som produceras certifierad av dem