Hoppa till innehållet

Låt priset avgöra valet av pellets

Vårt test av pellets för panna och kamin visar att den svensktillverkade håller riktigt hög kvalitet. Vill du vara extra klimatsmart väljer du närproducerat.

I år har intresset för pelletsvärme ökat märkbart och är större än på länge. Sedan 1990-talet, då pellets blev populärt, har försäljningen varit ganska konstant men nu köper vi alltså mer pellets igen. Och pelletskaminer. Kaminen är oftast ett komplement till en annan värmekälla, medan pelletspannan kräver ett vattenburet system som värmer både huset och ger varmvatten.

Pellets är ett biobränsle med många fördelar. Den tillverkas av sågspån och annat spill som blir över i skogs- och träindustrin, och är energität med låga utsläpp av både kolväten och partiklar. Pellets beskrivs dessutom som klimatneutral eftersom den släpper ut samma mängd koldioxid vid förbränning som det växande trädet en gång tog upp från luften. Men det som avgör om pelletsen inte bara är klimatneutrala utan dessutom klimatsmarta är transportval och produktionsmetod.

Att välja en närproducerad pellets utan långa transporter, och från en anläggning som torkar pelletsråvaran med bioenergi, är bättre för miljön. I Norden, men även i bland annat Ryssland och Baltikum, använder många pelletstillverkare bioenergi. I många andra länder torkas råvaran med olja eller gas i stället, vilket ger en betydligt högre klimatpåverkan.

Pellets - utan tillsatser

Spill från sågverk värms upp och pressas under högt tryck till små cylinderformer med en diameter på 6 eller 8 millimeter. Det behövs inga tillsatser i processen, utan det naturliga ämnet lignin fungerar som klister.

Vi har testat nio olika sorters svenskproducerad pellets, de flesta från tillverkare som säljer i stora delar av Sverige. Bäst i test är pelletsen från SCA Bionorr, men överlag är kvaliteten så pass jämn och bra att du kan låta priset avgöra vilken pellets du väljer. Det finns dessutom närmare 70 olika pelletsfabriker i landet, och många av dem verkar endast lokalt eller regionalt.

– Om du är intresserad av dem vi har testat kan du kontakta tillverkaren för att se om just den pelletsen är tillgänglig där du bor, och vilka inköpssätt som erbjuds, säger testledare Anna Edberg.

Vi har mätt fukthalt, askhalt, hållfasthet samt volymvikt. Tidigare tester har visat att energiinnehållet inte skiljer så mycket mellan olika pellets, och att fukthalten i pellets har ett direkt samband med energiinnehållet – ju mer fukt, desto mindre energi. Därför har vi nu inte mätt energiinnehållet utan enbart fukthalten, vilket är en mycket enklare testmetod att utföra. Hållbarheten på pelletsen är viktig för att den ska klara transporten utan att gå sönder.

– Dessutom kan det till exempel bli stopp på skruven som matar fram pelletsen till förbrännaren om den inte håller ihop, säger Anna Edberg.

 

Volymvikten i tabellen är en viktig parameter. Ju högre betyg, desto mindre plats tar pelletsen i ditt bulkförråd – det kan handla om en skillnad på upp till två kubikmeter mellan olika fabrikat för en årsförbrukning. Dessutom, när pelletsen matas in till brännaren från bulkförrådet, sker det automatiskt och doseras efter volym och inte efter vikt. Om du byter fabrikat mot ett med en annan volymvikt måste du justera om brännaren.

XL Bygg:s pellets fick betyg 1 här, på grund av den inte uppfyller kvalitetskraven enligt gällande EU-standard, utan tar för stor plats. Kvalitetsmässigt är det ingen dålig pellets och utan avdraget hade XL:s pellets legat på omkring 70 i det sammanlagda betyget, i stället för på 34.

– Det kan tyckas att betyget är väl snålt bara för en sådan sak, men det finns en tydlig EU-gräns och det är inte svårt för tillverkarna att mäta volymvikten. Man ska kunna förvänta sig att man får plats med minst 600 kilo pellets per kubikmeter, oavsett pelletsfabrikat, säger Anna Edberg.

Priserna i tabellen är vad vi har betalat för 16-kilos pelletssäck på olika byggvaruhus i Stockholmstrakten. Priserna varierar dock en hel del beroende på var du bor och hur mycket du köper.  Det går att beställa på bulk (lösvikt), på pall eller i stora säckar. Oftast handlar det om flera ton åt gången. För att värma upp en normalvilla i ett år går det åt ungefär fem till sex ton pellets.

Läs mer: Jämn temperatur med pellets 

 

Sju av de nio testade pelletsen har storleken åtta millimeter. I Sverige eldar vi av tradition mer med åtta millimeter medan man i övriga världen köper mer sexmillimeters. Vår testledare Anna Edberg har frågat både Pelletsförbundet och Energimyndigheten varför.

– Det är en gåta för alla, som en av de jag frågade uttryckte sig, men troligen är det av historiska skäl, säger Anna Edberg.

När den första pelletsvågen kom till Sverige var det inte i första hand villaägare som köpte pellets. Det var först i mitten av 1990-talet som villamarknaden i Sverige började komma igång och då fanns det redan en uppbyggd industri för större värmepannor där 8 millimeter var standard. I många andra länder är pelletsanvändningen utvecklad för i huvudsak villamarknaden och då har det varit naturligt med 6 millimeter. 

Slutsats

Vi har testat svensktillverkad pellets för panna och kamin. Bäst i test är SCA Bionorrs pellets, men överlag håller alla testade pellets en hög och jämn kvalitet. XL Byggs pellets har fått ett betygsavdrag på grund av att den inte når upp till EU:s kvalitetskrav för volymvikt, vilket innebär att pelletsen tar för stor plats.

 

Tre sätt att elda med pellets

1. Panna - Pelletspannan fylls på automatiskt från bulkförrådet och är kopplad till vattenburen värme och ackumulatortank.

2. Kamin - Speciella pelletskaminer med automatisk påfyllning värmer upp inomhusluften.

3. Korg - En pelletskorg kan köpas till din befintliga vedkamin, kakelugn och öppna spis. I stället för ved eldar du med pellets.

En full korg med pellets brinner cirka 2,5 timmar och ger en effekt av tre till fyra kilowatt.

 

Användning och kostnad

Pellets säljs på säck (16 kilo), på pall (52 säckar), storsäck (cirka 600 kilo) eller bulk (från 1 ton och uppåt). Ett ton pellets räcker till ungefär 4 900 kilowattimmar (kWh).

En villa med vattenburen värme som förbrukar cirka 24 500 kWh per år behöver fem ton pellets. Med ett pelletspris på bulk på cirka 0,6 kronor per kWh blir driftskostnaden 14 700 kronor per år.